+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
Join with or .
Other Works
Similiar Projects

Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesi

Project Design Group, projeyi anlatıyor:

Arazi verilerinden kaynaklanan bodrum kat yapamama durumunun değişkenlik gösteren hali...

Tasarım sürecinde ihtiyaç program ve arazi koşulları birleşimi hibrit bir süreci yanında getirdi. Doğal ışık kullanımını istemeyen ya da az isteyen birimlerin zemin altına konumlanamayışı yeni bir alt zemin oluşturma gereksinimini doğurdu. Zeminin kapalı olma durumu sorgulanırken kullanıcıların 3. Boyutta yaşayacağı zenginlik ve gün içerisindeki ezber ‘okul’ kavramının ‘güzel sanatlar’ ile ilişkilendirme çabası üzerinden tasarım şekillenmiştir.

Güzel Sanatlar Lisesi, tasarım sürecinde bir eğitim ortamı olmanın yanı sıra kullanıcılar için zamanlarının önemli bir bölümünü geçirdikleri, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere yaşayan bir duraklama alanı olarak kurgulanmaya çalışıldı. Atölyelerin sadece yapı içerisinde değil farklı kotta ve farklı hacimlerde gerçekleşmesini sağlamak için kurgular oluşturuldu. Düşey sirkülasyon alanları galerilerle sarılarak 3. Boyutta iletişimin arttırılması yanı sıra bu alanların hacimsel büyüklüğü farklı atölyelerin sergileme ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde tasarlandı.

Zemin katı saran ve günışığı kullanımını şekillendiren topoğrafya aynı zamanda ‘yeşil bina’ olma durumunu da sağlamaktadır. Ön cephedeki topoğrafyadaki lineer yırtıklar gün ışığı kullanımı şekillendirirken, büyük yırtıklar yapıya girişleri tanımlamaktadır. Bu topoğrafya üzerine oturmuş kütleler ihtiyaç programına cevap verecek şekilde blok olarak ayrıştırılmıştır. Yapım ve işletim maliyeti göz önünde tutularak brüt beton olarak kurgulanan bu bloklar, ahşap panellerle mekan içi konforu sağlanmasına olanak verilmiştir.

Dış cephe kaplaması, rahat gölgeleme sağlarken kaplama arkasındaki açıklıklar, içeri bol doğal ışık veren duvarlarda rastgele kesilmiştir.

Details
Project Location: Çanakkale
Project Type: High School
Proje Tipi Grubu: Eğitim
Project Start Date: 2015
Total Construction Area: 4.680 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Murat Şahin

Cengiz Gültek
Contributing Architect(s)
Vladimir Kalmik