İlgili Projeler

1. Mansiyon, İzmir Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Yarışması

Mehmet Metin Polat, Bilge Altuğ ve Elif Aksayan tarafından tasarlanan proje 1. mansiyon ödülüne layık görüldü.

Proje Açıklama Raporu

İzmir’in önemli sosyal merkezlerinden Konak’ta yer alan proje alanı, körfezi çerçeveleyen Kordonboyu’na ilk paralel cadde olan Cumhuriyet Caddesi üzerindedir. Deniz ile arasındaki ana cadde ile iletişimdeki alanda yaya akışı oldukça yoğundur. Proje fikrinin oluşumuna; ofis programının gerektirdiği yoğunluğun alışagelmiş şekilde, kısmen içine kapalı yapı çözümü ile ulaşılmasına bir alternatif sunma arzusu dayanak olmuştur. Ofis yapısının bünyesindeki kent zeminini sokağın kullanıcısı ile paylaşma ve yoğunluğu bu zeminden koparmak alternatiflerden biridir.

Giriş cephesini Cumhuriyet Caddesi olarak kabul eden yapı, yaya kabulünün büyük çoğunluğunu da buradan karşılarken, zemin katta bulunan kamusal kullanımlar yapının tüm cephelerinden ulaşılabilirdir. Komşu parselde bulunan yapılar arasındaki geri çekilmiş alan, teknik gereksinimleri cevaplandırması için işlevlendirilmiştir.

Zemin kat, yayalara ve kullanıcıya korunaklı ve tanımlı bir alan sağlayabilmesi amacıyla geri çekilmiştir. Kamusal kullanıma yönelik olan sergi, seyir, dinlenme mekanları ile girişimcilik merkezi, zeminde ve birinci katta birbiri ile ilişkili olarak yer almaktadır. Ofis katlarının mesai saatleri sonrasında kapanması halinde, yapı kullanılmaya böylelikle devam edebilir. Amfi merdiven bu iki kat arasındaki serbest etkinliklere de elverişli olup, temel bağlayıcı elemandır. Sergi, konser, performans ve atölye gibi etkinlikler biribirinden bağımsız ya da bütünleşik olarak gerçekleştirilebilir. Toprak altında bulunan katlar, otopark ve teknik hacimlerin gerekektirdiği alanları karşılayabilmesi amacıyla üç katlı olarak tasarlanmıştır. Rampa, verimli bir eğim elde edilememesi sebebiyle tercih edilmemiş, bunun yerine iki adet araç asansörü kullanılmıştır. .

Öneri proje, kendi bünyesindeki cephe farklılıkları ile kente ve çevresindeki diğer binalara verdiği cevabı, fonksiyonel olarak parçalı yapısına dayanarak verir. Bu minvalde kamusal alan / ofis / konferans-başkanlık olmak üzere üç farklı ayrışma mevcuttur. Gridal cephe boşluk sistemi, özellikle 1346. Sokak’ın darlığı ve komşu binaların yüksek oluşu nedeniyle azalan güneş ışığını, ofislere verimli ve homojen bir şekilde sağlamaktadır. Çalışma alanlarının doğal havalandırma ihtiyaçlarına cevaben ve katlar arası duyusal etkileşim için, farklı kotlarda birbiri ile kesişen döşeme boşlukları açılmıştır. Komşu binalara yaslanan, ışık ve havalandırma için yetersiz olan hacimler; sirkülasyon, ıslak hacimler ve teknik mekanlar olarak kullanılmıştır. Ofis bölüntüleri ile sirkülasyon alanları arasında kalan dolaşım alanları yapının kendi mikro iklimini oluşturmaktadır. Başkanlık ve konferans/seminer salonları strüktürel farklılıkları sebebi ile yapının son üst iki katında yer almaktadır. Başkanlık ofisleri ile ilişkili olan konferans salonu, gridal şemalı strüktürü kendi ihtiyacına göre farklılaşır.

Tüm yapı, kullanım farklılıkları ve ihtiyaçlarına göre dikey bir bölünme ile farklı kullanım saatlerine yönelik bir çözüm önermektedir.

Künye
Proje Yeri: İzmir
Proje Tipi: Diğer Kamu Yapıları
Proje Tipi Grubu: 1. Mansiyon

Pin It
Mimar

Mehmet Metin Polat

Bilge Altuğ

Elif Aksayan