İlgili Projeler

1. Ödül, Beyoğlu İlk Yardım Hastanesi Mimari Proje Yarışması

Mimari Rapor:

İlk Yardım Hastahanesi arsasının çevre ile münasebetleri ulaşma yolları bakımından etüd edilmiş ve trafik düzenindeki muhtemel yön değişimleri ön görüşümüz olmuştur.

Buna göre Sıraselviler caddesi ve Maç sokağını âcil yardım yolu ile bağlama fikri ayrıca mahdut büyüklükteki arsada manevra sahası ile lüzumsuz yer kaybını önlemiştir.

Arsanın meyilinden istifade ile çevre düzenine kitle ve irtifa olarak uygun düşen tek üniteli sisteme gidilmiştir. Bu suretle dahi çevrede verilen 18.50 m. irtifanın altında kalınmıştır.

Hasta yatak bloku Liva sokağından takriben 25 m. çekilmek suretiyle bahçe imkânı ve ayrıca trafikten uzaklık sükûnet temin edilmiştir.

Servis elemanları, morg, ilk yardım elemanları ile poliklinik ve hasta yatak blokları arasında kat'ı tecride gidilmiştir.

Ameliyat grupları bir arada çözümlenmiş, ancak doktor, hemşire, hazırlık ve yıkanma yerleri temizlik, sükûnet ve bakım kolaylığı bakımından iç merdiven irtibatı ile üst kata konulmuştur.

Ayrıca ameliyathane yüksekliği kat yüksekliklerinden farklı olarak 3.50 m. yapılmıştır.

*Kaynak:ARKİTEKT Cilt: 1965, Sayı: 1965-02 (319), Sayfa: 77-91

Harita
Künye
Proje Yeri: İstanbul, Beyoğlu
Proje Tipi: Hastane / Poliklinik
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül
Proje Başlangıç Yılı: 1965

Pin It
Mimar

Yılmaz Tuncer

Yılmaz Sanlı

Güner Acar