Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Ödül, Şişli Halide Edip Adıvar Külliyesi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Kolektif Mimarlar tarafından önerilen külliye projesi.

Entegrizm; dini veya siyasi bir inancı tarihin bir önceki sahip olduğu kültür yapısı veya müesseseleriyle özdeşleştirmektir. Böylece mutlak bir doğruya malik olduğuna inanmak ve onun kabullenilmesini dayatmaktır. Bu, gelenekten yana olduğunu iddia ederek her türlü tekamülü reddeden veya tutundukları şeyi doktrinel hale getirmiş toplumların durumudur. Entegrizmin ana nitelikleri şöyle tasnife tabi tutulabilir: Hareketsizlik; uyum sağlamayı red, her türlü gelişmeye, evrime karşı kemikleşme, geçmişe dönüş; gelenegin takipçisi olmak, muhafazakarlik, taassup, kapanma, dogmacılık, sertleşme, kavgacı olma, uzlaşma kabul etmeme.
Roger Garaudy – Entegrizm (Kültürel İntihar)

Öneri, bugün ülkemizde yoğun bir şekilde gündemde olan ve cami mimarisi üzerinden yürütülen entegrist söyleme-eyleme karşı bir duruş niteliğindedir.

Yarışma arazisi, Halide Edip Adıvar Caddesi ile Piyalepaşa Bulvarı arasında konumlanmaktadır. İçinde bulunduğu çevre ve mahalleliyle iyi entegre olabilen ve cami işlevi dışında da yaşayabilen bir yapı kurgulamak önerinin öncelikli hedeflerindendir.

Külliye Mimarisinde işlevsel birimleri çevresinde organize eden avlu kavramı önerinin gelişiminde önemli bir etken olmuştur. Avlunun Halide Edip Adıvar Caddesi ile buluştuğu noktada tasarlanan basamaklar, cadde boyunca herhangi bir kesintiye uğramaksızın kentlinin avlu ile buluşabilmesini sağlamaktadır. Yarışma arazisi ve Piyalepaşa Bulvarı arasında atıl durumda bulunan yeşil alanın avlu aracılığıyla kentsel mekana sürgün etmesi ve yaşama dahil edilmesi hedeflenmiştir.

Halide Edip Adıvar Caddesi kotunda (0.00) tasarlanan toplanma alanı, avlu ile görsel bağı koparılmazsızın son cemaat revakı ve cami ana mekanına doğrudan ulaşımı sağlamaktadır. Cami ana mekanı yine bu kotta kurgulanmış ve Kadınlar Mahfili bölümü ara katta konumlandırılmıştır. Külliye kurgusunun parçası olan hizmet birimleri - 3.50 kotunda avlu etrafında organize edilmiştir. Alana araç giriş-çıkışmarı Bahçecik Sokak'tan sağlanmaktadır.

Künye
Proje Yeri: Şişli, İstanbul
Proje Tipi: Cami / Mescit, Diğer Eğitim Yapıları, Sosyal Tesis
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül
İşveren: Şişli Belediyesi
Proje Başlangıç Yılı: 2012
Proje Bitiş Yılı: 2012
Arsa Alanı: 2.150 m²
Toplam İnşaat Alanı: 3.980 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Sıddık Güvendi

Tuna Han Koç

Barış Demir

Oya Keskin