Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Ödül, Van İpekyolu Belediye Merkezi Mimari Proje Yarışması

PROJE AÇIKLAMA RAPORU

Proje alanı, kentin önemli arterlerinden bir olan Mareşal Fevzi Çakmak caddesi üzerinde yer almakta ve yapılaşma alanı ile park olanı olmak üzere iki bileşeni bünyesinde barındırmaktadır. Sahip olduğu bu özellikler sayesinde proje alanı, kamusal kullanım açısından çok büyük potansiyeller taşımaktadır. Önerilen projenin amacı, yapının sahip olacağı program bileşenlerinin açık alanlarla ilişkilendirilerek günlük kent hayatı ile ilişkili kent kimliğini destekleyecek yeni bir kentsel odak alanı oluşturmaktır. Temel ilke, bir belediye binası ve park alanı sunmanın ötesinde kentlinin günlük yaşantısını sosyal ve kültürel kullanımlarla destekleyen, çevresel değerlerle bütünleşik insan odaklı bir KAMUSAL PAYLAŞIM ALANI kurgulama hedefidir.

Bu amaç doğrultusunda, alışılagelmiş bina - peyzaj, figür - zemin, yapay - doğal ikilemlerini saf dışı bırakan yerle bütünleşik, yere ait bir bina sunmak için proje alanının tamamı, bir KAMUSAL YÜZEY olarak ele alınmıştır. Öneri proje bu YÜZEY'in yükselip alçalması, kırılması ve kıvrılması ile elde edilen kapalı, açık ve yarı açık mekanlar bütünüdür. Oluşturulan bu mekanlar; mimarinin yapısallığı ve statikliğini peyzajın doğallığı, değişkenliği ve canlılığı ile yumuşatan ve gelecek potansiyel kullanımlara atfedilmiş birer marjindir. Bir başka deyişle kamunun zaman içinde değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek için kent ortamının yegane canlı ve değişken ortamı olan peyzaj yapıya entegre edilmiş ve program bileşenlerinin yanısıra çok amaçlı mekanlar yapı bünyesine katılmıştır. Yarışma alanının fonksiyon olarak ilişkisiz iki parsel arasında bulunması sorunu, YÜZEY'in kuzey-güney yönünde, arasında bulunduğu sokaklara yani kamuya maksimum açık, parsellere ise yükselerek sırtını dönmesi ile giderilmiştir. Farklı kotlarda yarattığı yarı açık ve açık alanlarla farklı fonksiyonların yapıyı etkin ve esnek bir şekilde kullanabilmesi sağlayan bu YÜZEY, belediye binası ve parkı sadece yatayda değil, farklı perspektifler yaratarak hem fiziksel hem de görsel olarak farklı kotlardaki değişken aktiviteleri düşeyde de ilişkilendirmiştir.

YÜZEY'in üzerinde oluşturulan yırtıklar yer yer mekan tanımlarken yer yer farklı kotlardaki aktiviteleri birbirine bağlayan dolaşım boşlukları oluşturmuştur. Böylece alışılagelmiş içine kapanık bir belediye binası tasarlamak yerine, farklı kotlarda çevresiyle bütün, sosyal ve kültürel mekanları avlu ve boşluklarla maksimum ilişkili, dışa dönük, kentli açısından kolay ulaşılabilir, kamusal paylaşım algısını arttıran bir alan haline gelmiştir. Böylece tasarımın en büyük amacı olan KAMUSAL BÜTÜNLÜK vurgusunu da güçlendirmiştir.

Alçalıp yükselerek yer hareketleri tanımlayan yüzey, cepheye kıvrılarak dikeyleşmiş ve kentin iklim koşulları da göz önünde bulundurularak eğimli bir çatı oluşturacak şekilde yapının kütlesini tanımlamıştır. Böylece bu sürekli yüzey hem zemin hem cephe hem de çatıyı oluşturarak tekdüzelikten uzak ama bina genelinde bir KİMLİK BÜTÜNLÜĞÜ oluşturacak şekilde kurgulanmıştır.

Mekansal yerleşimler; zemin katta hızlı erişilmesi gereken belediye birimlerinin doğu cephesine yaslanması, parktan gelen yüzeyin, cep salonu, çok amaçlı salon, kafe ve medyatek gibi sosyal mekanları içinde eriterek galeri boşlukları ve avlu sayesinde belediye birimlerinin içine sokulması fikri üzerine kurgulanmıştır. Temel çaba, tamamen kamunun kullanımına açık alanlarla, gene halkın sıklıkla kullandığı belediye hizmet birimlerinin bir ara mekana ihtiyaç duymadan birbiri içinde erime durumu üzerinedir ve yatayda olduğu gibi dikeyde de sürekli bir kullanım önermektedir. Bu sayede hem zemin katta hem de 1.katta oluşturduğu PODYUM ile halkın yapıya erişimini ve kullanımını maksimize edecek şekilde tasarlanmıştır. Üst kotlardaki ofis birimlerinde ise hem avluya bakan teraslar, hem de cephelerdeki çekmelerle konforlu çalışma ortamları sağlanmaya çalışılmıştır.

Künye
Proje Yeri: Van
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül
Danışman: Tolga Çeşmeli, Naz Damaklı, Yıldıray Özmen, Gizem Güner

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Cenk Çeşmeli
Yardımcı Mimar(lar)
Müge Erkılıç
Reva Şermet