Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

3. Ödül (Kolektif Mimarlar & Buda Mimarlık), Van İpekyolu Belediye Merkezi Mimari Proje Yarışması

Mimari Proje Raporu

Basit, kolay anlaşılır, kolay inşa edilebilir, bulunduğu yerle olabildiğince güçlü bağlar kuran bir yapı kurgusu önerinin öncelikli hedefleridir.

Demokratik ve katılımcı yönetim modelleri yerel yönetimlerden başlamalı ve bu çağın belediye binaları bu anlayışın ürünü olarak kentliye açık, şeffaf ve kentli ile birlikte sürekli yaşayan mekanlar olarak kurgulanmalıdır. Yarışma şartnamesinde de açık bir şekilde ifade edilen 'yeni' 'katılımcı' ve 'kucaklayan' bir yönetim modelinin kentliye yansıyan yüzü olan belediye binaları da aynı anlayışla kurgulanmalıdır.

Van İpekyolu Belediye Merkezi önerisi kuzey – güney ekseninde tasarlanan üç omurgadan oluşur. Yapıya servis ve araç erişimini organize eden birinci omurga okul ile belediye binası arasında konumlanır. Bodrum katta konumlandırılan kapalı otoparka giriş ve çıkışlar bu omurga üzerinde yer alır. İç mekan organizasyonun önemli bir parçası olan ikinci omurga, belediye işlevleri ve kültürel birimler olarak iki ayrı başlıkta ele alınan işlevsel organizasyonu birbirine bağlarken, yapıya Celal Bayar Caddesi ve İnkılap 2. Sokak yönlerinden yaklaşımı sağlar ve girişleri organize eder. Celal Bayar Caddesi yönünde konumlandırılan Belediye Binası ve İnkılap 2. Sokak yönünde konumlandırılan kültürel birimler belediye merkezinin farklı saat ve günlerde birlikte veya ayrı ayrı çalışabilmesine olanak verir. İki ayrı fonksiyon gurubu doğu – batı ekseninde uzanan ve gerektiğinde okul bahçesi ile de ilişki kurabilen kamusal aralık etrafında organize edilmiştir. Belediye merkezinin kent ve kentli ile ilişkisinin en önemli parçası olan park ise üçüncü omurgayı oluşturur. Belediye merkezi park ile doğrudan, yakın ve geçirgen bir ilişki kurar. Kamusal aralık etrafında konumlandırılan kafeterya ve çok amaçlı salon, yapının park ile doğrudan ilişki kuracak ve yapıyı belediye işlevleri dışında da yaşatacak birimlerdir.

Yerin iklimsel koşulları gereği ortaya çıkan çatı kurgusu, kütlesel oluşumun önemli bir parçasıdır. Çatı kurgusu ile birlikte yapı park yönünde farklı boyut ve özelliklerde parçalanmakta ve kütlenin yerle bağlantıları ve kentle kurduğu boyutsal ilişki anlamında bir 'ölçek' tanımlamaktadır. Çatı kurgusu sonucu iç mekanda elde edilen hacimler yapının her noktasında kullanıcıya farklı bir mekânsal deneyim sunmaktadır.

Künye
Proje Yeri: Van
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: 3. Ödül

Pin It
Mimar

Barış Demir

Sıddık Güvendi

Burak Pelenk