Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Ödül, Şanlıurfa Merkez Eğitim Kampüsü Proje YarışmasıVAZİYET PLANI VE İŞLEVSEL YERLEŞİM KARARLARI

İlk defa uygulanacak olan eğitim kampusu modeli, mimari açıdan birçok fırsatı da beraberinde getirmekte, lise çağındaki genç neslin uzun bir dönem boyunca eğitim yıllarını geçirecekleri zengin bir mekansal düzenlemeyi hedeflemekte.

Şanlıurfa Sırrın Eğitim Kampüsü'nün yer aldığı alan halen kırsal karakterini koruyan kentin gelişmekte olan doğu yönünde bulunmaktadır. Yakın bir gelecekte imara açılmış arsalarla birlikte çevrenin kentsel bir nitelik kazanacağı görülmektedir. Eğitim kampüsü için ayrılan arsa, öngörülen ihtiyaç programı ile ele alındığında oldukça yoğun bir yerleşimi barındıracaktır. 10.000 öğrencinin eğitim ve diğer çeşitli faaliyetlerini 120.000 m2 lik bir alanda karşılaması beklenmektedir.

Planlanan kampus öğrencilerin okul yaşamını, çeşitlenmiş eğitsel ve sosyal alanlarda sürdürebilmesini, sadece okurken değil mezun olduktan sonra da kullanmak isteyecekleri bir yaşam çevresi oluşturmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, bu yaşam çevresinin öğrenciler gibi, Şanlıurfa halkının da meraklarını geliştirmesine, zenginleşmesine olanak sağlayacağı düşünülmektedir. Bu hedef doğrultusunda, tasarımda ana ilke kararları aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir:

· Yöreye özgü iklimsel verileri ve topografyanın olanaklarını azami düzeyde kullanmak,

· Öğrencilerin biraraya geldikleri sosyal alanları olabildiğince çeşitlendirmek ve çoğaltmak, mekan hiyerarşisini kurmak,

· Tüm kampusun omurgası olan toplayıcı ve dağıtıcı bir yaya promenadı oluşturmak,

· Herkesin bir araya gelip ferahladığı, Urfa panoramasına açık geniş bir yeşil çayır platosu yaratmak,

· Küçük müdahalelerle fonksiyonları değiştirilebilen, büyüyebilen esnek bir derslik modülasyonu gerçekleştirmek,

· Kampüs dahilinde tüm açık ve kapalı alanlarda engelli ve ileri yaşta kimselerin sirkülasyonunu rahatlatmak,

· Avlu, su, doğal taş kullanımı gibi uzun zaman içinde işlerliği ispatlanmış yöreye özgü mimari çözümleri tasarımda kullanmak

· Urfa halkına da açık ortak kullanım alanları kurgulamak,

· Kampus genelinde geniş bir alan kaplayan teras çatılarda güneş enerjisinden olabildiğince faydalanmak,

KAMPÜS SENARYOSU

Yukarıda vurgulanan bu ilkeler doğrultusunda geliştirilen proje tüm kampüsü kuzeyden güneye kesintisiz bir şekilde bağlayan bir yaya promenadı etrafında şekillenmiştir. Yerleşimin Güney Meydanı, Plato ve Kuzey Meydanı olarak adlandırılan üç ana odağı vardır.

Kampus kenti güney yönünde geniş bir meydanla karşılar. Kültür yapıları, kafe ve sergi salonları, yemekhane, yönetim binası ve hemen üzerinde yer alan amfitiyatro alanı ile çevrelenen bu meydan ana girişi karşılamaktadır. Uzaklardan itibaren farkedilen saat kulesi Güney Meydanı'nı tanımlamaktadır. Geniş bir alan oluşturan ana meydandan bir üst kottaki kütüphane ve platoya ulaşılır. Kampusun orta kotlarına rastlatılan parka tüm noktalardan kolaylıkla yaklaşılabilmektedir. Bir anlamda park kampusun kalbidir. Tören alanı olarak da kullanılması düşünülen bu park, açık spor alanları, klüp etkinlik terası ve içinde yer alan planeteryum gibi kullanımlarla zengin bir yaşam alanı, şenlikler, oyunlar, kermesler, açık hava aktiviteleri için olanaklar sunar.

Kuzey yönünde düzenlenen meydan promenadın diğer ucunu yani ikinci girişi oluşturur. Bu meydanı öğrenci yurtları, küçük çarşı ve mescit tanımlar, konaklamaya ayrılmış bölgeyi adeta küçük bir mahalleye dönüştürür. Tüm öğrenci servisleri yine bu noktadan alınmakta, yurt kompleksi altında yer alan dükkanlar ve karşısındaki mescit çevre halkına da hizmet verebilmektedir.

Masterplan ilke kararlarından bir diğeri de Urfa kentine açık ortak kullanımlar ile eğitime özel kullanımların bir arada yer alabilmesidir. Bu amaçla genel yerleşimde kütüphane, kapalı spor salonu ve yüzme havuzu, konferans salonu, planeteryum, açık spor alanları ve amfitiyatro gibi ortak birimlerin, hem kampüs kullanıcıları hem de dışarıdan gelen kullanıcılar için kolayca erişilebilir olması, böylelikle kampüsün üstlendiği sosyal işlevin artırılması hedeflenmiştir. Kent halkının kampüsten faydalanması istenmek ve teşvik edilmekle beraber, kamusal ortak alanların eğitim alanları ile iç içe geçmemesine dikkat edilmiştir.

Düzenli aralıklarda konumlanan wc, öğretmen odaları, servis ve sirkülasyon elemanları her blokta kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde planlanmıştır.

Yapıların giriş ve çıkışları alternatiflidir. Bir örüntü oluşturacak şekilde tasarlanan avlulara bloklar altından geçilebilmektedir. iki yönde sıralanan derslikler yer yer boşaltılarak verandalara ve teraslara dönüşmetedir. Tenefüs saatlerinde öğrencilerin üst kotlarda da rahatlıkla ara verebileceği ve biraraya gelebileceği dolaşım alanları düzenlenmiştir.

Doğu batı yönüne paralel yerleşen eğitim bloklarında güney yönüne bakan mekanlara ait doluluk/boşluk oranları güneşi süzecek şekilde tasarlanan cephelere sahiptir. Kuzey yönüne bakan kitleler ise daha geçirgendir. Malzeme olarak yöreye özgü bir kireçtaşı olan Urfa taşı kullanılmıştır. Özellikle güneş gören cephelerde taşın ısı yalıtım avantajarı ve dayanıklılığı yanında bakım kolaylığı da ayrı bir avantaj sağlayacaktır. Derslik iç mekanları dış cephe kurgusunun hissedildiği mekanlar olacaklardır.

Çağdaş bir yaşam ve eğitim alanı olan kampus bütününde Urfa'nın geleneksel mimari dilinin yalın bir şekilde yorumlanması hedeflenmiştir. 4 katı geçmeyen eğitim bloklarının arasında kalan avlular ve derin olmayan havuzlar mikroklimatik açıdan serinletici bir etki yaratacaktır. Yapıların doluluk boşluk oranlarında yön tayin edici olmuştur. Cephelerde yörenin doğal ve taşı tekstürlü sıva bir uyum oluşturacak şekilde birlikte kullanılmıştır.

3. EĞİTİM BLOKLARI

Kampüs alanının en yoğun kullanımını içeren eğitim blokları, değişken ihtiyaçlara, fonksiyon değişikliklerine cevap verebilecek "modüler ve esnek bina, esnek ders saati" prensiplerini temel alarak maksimum 10.000 öğrenci kapasitesine göre tasarlanmıştır. Eğitim blokları, yerel mimaride sıklıkla ve etkili bir şekilde kullanılan avlularla tanımlıdır. Öngörülen tasarımda bloklar arsa eğimine paralel biçimde yerleşen, zemin ve açık alan kullanımını gözeterek 4 katı geçmeyen lineer yapılar olarak düşünülmüş, birbirleri arasındaki geçitlerle avlu teşkili sağlanmıştır. Böylece her bir lise grubu ihtiyaca bağlı olarak diğer komşu yapının dersliklerini kullanabilecektir. Büyüme esnekliği her yönde sağlanabilmektedir.

4. ULAŞIM VE SERVİSLER

Kampüs Urfa kent merkezinden yaklaşık 5 km. uzaklıktadır. Ana yaklaşım güney yönündeki Şanlıurfa Mardin yolundan ayrılan güzergahtandır. Ayrıca kuzey yönündeki Şanlıurfa tünellerinden gelen yol tarafından ayrılan yol ile de ulaşım mümkün olacaktır. Kampüs 3 girişe sahiptir. Ana giriş güney yönündeki cadde üzerinde yer almaktadır. Bu cadde üzerinde konumlanan otobüs durakları kampusu kent merkezine bağlayarak toplu ulaşımı olanaklı kılacaktır. Kuzey yönündeki giriş aynı zamanda öğrenci servislerinin giriş noktasıdır. Servisler için bir park alanı düşünülmemiş, bunun yerine kampusun doğu yönü boyunca bulvara paralel olarak uzanan bir servis yolu ve bekleme alanı planlanmıştır. Servis araçları bu yoldan ana bulvara çıkış yapabileceklerdir. Spor kompleksinin yer aldığı batı yönündeki girişten yemekhane ve teknik hacimlerin servis hizmeti sağlanmıştır. Aynı girişten futbol sahasının altında yer alan yarı açık otoparka da ulaşılabilmektedir. Böylece kampus dışından, spor tesisleri ya da konferans merkezi gibi ortak alanlardan faydalanmak üzere gelen kullanıcılar da aynı girişi kullanabileceklerdir. Yarı açık otopark eğimden dolayı herhangi bir hafriyat yapılmadan minimum maliyetle inşa edilebilecektir. Batı yönünde uzanan iç yol aynı zamanda sağlık merkezi ve yurt binalarına da servis imkanı vermektedir.

5. YAYA DOLAŞIMI

Tüm kampus kuzey ve güney girişlerini birbirine bağlayan geniş bir yaya promenadı ile tanımlanmaktadır. Bu promenad doğudaki eğitim blokları ile batı yönündeki spor alanları arasında uzanmakta, aynı zamanda bir gezinti ve toplantı mekanı olarak yaşama katılmaktadır.

Promenadın güney ucunda kampus meydanı yer almaktadır. Toplayıcı ve biraraya getirici bir unsur olarak düzenlenen meydan konferans merkezi, çarşı, kafe ve yönetim binaları ile çevrilmiştir. Bir üst kotta kütüphane, konferans merkezi ve yemekhane girişinin tanımladığı üst plato yer almaktadır. Kampusun kuzey yönünde yurtların da yer aldığı girişte yine küçük bir meydan düzenlenmiştir. Promenada bağlanan yaya aksları eğime paralel rampalarla desteklenmiştir. Böylece engelli ve yaşlıların rahat bir şekilde kampusun her noktasına ulaşabilmesi sağlanmıştır.

6. PEYZAJ

Proje alanının eğimi teraslamaya imkan ve ihtiyaç göstermekte, buradan hareketle teraslama kampüs genelinde karakteristik hale gelmektedir. Eğitim blokları gibi açık ve kapalı spor alanları da arazi eğimine paralel bir şekilde konumlanmaktadır. Bu sayede futbol sahalarının altında da yarı açık otopark alanları elde edilebilmiştir.

Kampüsün üç ana toplanma mekanı üç odağı oluşturmakta, her biri farklı peyzaj vurgusuyla karakterize edilmektedir. Ana girişteki Güney Meydanı ile kampüsün en yüksek noktasındaki Kuzey Meydan 'larında karşılama amacına cevap vermek üzere sert peyzaj dokusu vurgulanmaktadır. Kampüsün en merkezi konumunda yer alan Plato'da yeşil dokuya ağırlık verilerek belli bir aktivite tanımından ziyade neşeli ve kalabalık kullanımlara olanak sağlayacak şekilde tasarlanmasına dikkat edilmiştir. Plato aynı zamanda tören alanıdır.

Kampüsün üç ana toplanma alanını bağlayan ve eğimi kateden promenad boyunca yer alan reflekte havuzlar ve sıra ağaçlar serin ve gölgelik mekanlar oluşturmaktadır. Şanlıurfa'nın sembolü haline gelen Balıklı Göl dolayısı ile su bir mikroklima unsuru olarak tüm kampüs bütününde kullanılmıştır. Derin olmayan bu yansıtıcı havuzlar promenad, meydan ve avluların içinde dengeli bir şekilde düzenlenmiştir. Ağaçlar ise dizi ve gruplar oluşturacak şekilde açık otoparklar, avlular, spor alanlarının sınırları boyunca düzenlenmiştir.

Tüm açık ve kapalı spor alanları kampusun doğu yönünde teraslamalar halinde düzenlenmiştir. Arazinin verdiği olanaklardan faydalanarak kapalı spor alanları kısmen eğim altında kalacak şekilde çözümlenmiştir. Böylece açık spor sahaları ile bütünleştirilerek ferah ve geniş yeşil alanlar elde edilebilmiştir. Kreş yine aynı alanda sakin bir köşede, kampus yönetim ofislerine yakın olacak şekilde çözülmüştür.

Önemli açık alan kullanımlarından olan amfitiyatro Güney Meydanı ile ilişkilendirilmiş, hem halk hem de kampüs kullanıcıları tarafından değerlendirilmesi, konser, tiyatro, açık hava sineması gibi etkinliklere imkan vereceği düşünülmüştür

7. EKOLOJİK KARARLAR / ENERJİ ETKİN TASARIM İLKELERİ

1. Avlu içinde yapılan ağaçlandırma ve yeşil elemanlarla havanın filtrasyonu, cephelerde gölgeleme

2. Isı yutucu serinletici havuzlarla bina çevrelerinde sıcaklığın düşürülmesi

3. Pasif havalandırma prensibi: sınıf içine alınan serin havanın ısınarak üst kottan atılması

4. Yeşil çatı uygulaması ve verandalar

5. Güneş enerjisinden faydalanma, fotovoltaik paneller

6. Blok altlarındaki geçitlerden hava akışının sağlanması (doğal havalandırma)

Yapıların arsaya konumlanmasında güneşin yönü, hakim rüzgar ve topografya belirleyicidir. Bloklar eğime paralel olarak yerleşirken hakim rüzgarın sıcak mevsimlerdeki serinletici etkisini arttırabilmek amacıyla bloklar zemin kotta belirli aralıklarlar boşatılarak rüzgar akışı sağlanmıştır. Girişlere denk getirilen bu boşaltmalar kışın katlanabilen kapı sistemleri ile tamamen korunumlu hale gelebilmektedir.

Yeşil çatıların mikroklima yaratma özelliği, enerji korunumu kaabiliyetleri, yüksek ısı ve ses yalıtımı değerleri, havayı temizlemesi ve görsel estetiğe getirdiği katkılar düşünülerek beşinci cephesi diyebileceğimiz çatılarda yeşil çatı uygulaması önerilmiştir.

Çatı yüzeylerinin güneş enerjisinden aktif şekilde yararlanıp kampüsün enerji ihtiyacına katkı sağlayacak donanımlarla değerlendirilmesi düşünülmüştür.

Urfa'nın yer aldığı coğrafyanın özellikleri göz önüne alındığında güneş tasarımı belirleyici bir faktördür. Bu nedenle yörede yüzyıllardır kullanılan ve etkili bir mimari çözüm sunan avlular burada da yeniden yorumlanarak uygulanmıştır. Eğitimin sürdüğü mevsimlere özgü güneş gölge diyagramları ile çalışılarak optimum bir çözüme ulaşılmıştır.

8. GENEL DONATI ALANLARI

Yurt blokları yoğun kapasitelerinden dolayı kampusun kuzey girişine yakın ve sakin bir köşede kalacak şekilde konumlanmıştır. Bloklar yüksek ve alçak kitleler halinde planlanmış, zemin katlarında lobi, etüd odaları, TV Odası, kantin, berber, market, ATM nişleri gibi sosyal ve genel ihtiyacı gidermeye yönelik alanlar çözülmüştür. Minimum alanlarda çözümlenen yurt birimleri ıslak hacimleri de kendi içlerinde barındırır. Öğrencilerin ıslak hacim kullanımını kolaylaştırmak için WC ve duşlar ayrılmıştır. Yurt yaşantısını şenlendirmek ve küçük yurt biriminde yaşantının zorlaşacağı düşünülerek yurt dahilinde TV odası, oturma alanları gibi mekanlar düşünülmüştür. Sağlık Merkezi yine
yurt kompleksinin alt kotunda (+541), yan yoldan doğrudan acil servis alabilecek şekilde konumlanmıştır.

Konferans Salonu, Kütüphane ve Sosyal Merkez Urfa'dan gelecek olan kullanıcıların da kullanabileceği şekilde birarada konumlanmıştır. Güney Meydanından da girilebilen konferans salonu bu kotta yer alan sergi salonu ve kafe gibi kullanımlarla sosyal yaşamı zenginleştirecektir. Konferans salonuna bir üst kotta yer alan ana fuayeden ve kütüphane yönünden de ulaşılabilmektedir. Kuzey yönünden gelen yaya promenadı kongre salonu ile sonlanmaktadır. Konferans salonunun içinde yer alan avlusu fuayenin bir uzantısı olarak çalışmakta ve Harran ovasına geniş bir panorama sunmaktadır.

Yemekhane ve Sosyal Yaşam Üniteleri güney meydanına cephe veren ve onu tanımlayan ana kitlelerden birisindir. Eğimden faydalanılarak oluşturulan yapının zemin kotunda sosyal yaşam alanları yer almakta, bir üst kotta yer alan yemekhane kamusal yaşamdan kopmadan güvenli bir ara katta, geniş bir panoramaya sahip teraslarıyla Harran Ovasına yönlenmektedir. Kulüp odaları ise en üst kotta yer almaktadır. Burada yer alan mekanlar kapalı, yarı açık ve açık alanları ile kolaylıkla her noktadan ulaşılabilen bir yaşam alanı sunmakta arkasında uzanan yeşil platonun uzantısı haline gelmektedir.

Gözlemevi Planeteryum kampus platosunun içinde peyzaj içinde eritilmiş heykelsi kitleler olarak tasarlanmıştır. Spor alanlarına ve konferans merkezine yakınlığı ile halkın kullanım ve ulaşımına açık bir araştırma mekanıdır. Aynı zamanda derslik ve laboratuvar binalarına da yakın konumdadır.

Laboratuvarlar, Resim ve Müzik Derslikleri eğitim yapılarının bir devamı olarak ve onlarla doğrudan ilişkili çözülmüştür. Ancak mekanlar ana promenade yönünden alınan kendi girişlerine de sahiptir. Aralarında oluşturulan mekanlar eğitim blok avlularının devamı niteliğindedir.

Kapalı Spor Salonları eğimden faydalanılarak kısmen topografya içine gömülerek çözülmüştür. Salonlar halkın kullanımına açabilmek amacıyla açık spor alanlarında olduğu gibi 3 no'lu giriş noktasından ulaşılabilecek şekilde konumlanmıştır. Alanın kısıtları gözetilerek çatılarında basketbol ve tenis kortu gibi açık spor alanları düzenlenmiştir.

İHTİYAÇ PROGRAMININ YORUMLANMASI VE GENEL KABULLER

Eğitim Blokları

Eğitim blokları 24-30 öğrenci alabilen 55+5 m²lik birimlerle toplam 370 derslik kapasiteli biçimde maksimum 10.000 öğrenci kapasitesine göre tasarlanmıştır. Her eğitim bloğu çerçeve programda belirlenen 5 adet mesleki destek eğitim alanını ve 5 adet kantin içermektedir. Geniş tutulan sirkülasyon alanlarının hem teneffüshane hem sergi alanı olarak hizmet sağlayacağı düşünülmektedir. Çerçeve programda belirtilen, müdür yardımcıları ve öğretmenlerden oluşan yönetim kadrosu kontrolu sağlayabilecek şekilde eğitim blokları geneline yerleştirilmiştir. 4 adet küçük ibadethaneler yine uygun noktalar da yer almaktadır.

Konferans Merkezi

Konser, konferans, sahne gösterilerine imkan veren 1000 kişilik salon ve 4 adet çok amaçlı salon ve sergi, kafeterya fonksiyonu ile ilişkilendirilmiş fuayeyi içermektedir. Salonlar arasında yer alan teras açık hava sergileri ve üst fuaye kullanımına izin verir.

Kütüphane

Okuma salonları, periyodik yayınlar salonu, ortak çalışma alanları, multimedya salonu, kitap kabul, fotokopi, arşiv, depolardan meydana gelmektedir. Kütüphane açık raf sistemlidir.

Laboratuar ve İşlikler

Çerçeve programda belirtilen laboratuarlar ile resim, müzik işlikleri eğitim bloklarının devamında , kendi giriş çıkışlarına sahip fakat dersliklerle ilişkili biçimde tasarlanmıştır.

Kapalı Spor Salonu

Çerçeve programda belirtilen ihtiyaçlara göre bir hentbol/üç basketbol antrenman sahası içeren bir büyük spor salonu ve 5 adet jimnastik salonu kapasiteyle hazırlanmıştır.

Kapalı Yüzme Havuzu

Çerçeve programda belirtilen ihtiyaçlara göre tasarlanmıştır.

Yemekhane

Pişirme ve depolama imkanı ile çerçeve program verilerine göre tasarlanmıştır. Yemekhane yönetim birimleri ve eğitim yönünden gelenlerin kolay ulaşabileceği bir noktada, sosyal merkez ile de ilişkili şekilde ele alınmıştır. Yemekhanenin belli toplantılar için de kullanılabileceği düşünülmektedir.

Sergi Salonu ve Sosyal Merkez

Güney Meydanı'nda Urfa halkının giriş çıkışının en yoğun olacağı düşünülen karşılama alanında yer alıp öğrencilerin yıl sonu veya yıl içi halka açık geçici sergileme faaliyetlerine imkan verebilecek niteliktedir. Okulun ihtiyaçları dışında Urfa şehrinin sergi ihtiyaçlarına cevap verebileceği de düşünülmektedir. Bu mekanda gerçekleşen sergiler sosyal merkezde zemin katta yer alan çok amaçlı salon ile desteklenebilmektedir.

Sosyal Merkez içinde gerek yönetici ve öğretmenlerin gerekse öğrencilerin kullanabileceği banka şubesi, postane, ATM üniteleri, kitapçı gibi ticari birimleri barındırmaktadır.

Kulüpler

Öğrencilerin sosyal yönden kendini geliştirmesini sağlayan kulüp çalışmaları için çerçeve programda belirtilen ihtiyaca göre 10 birim olarak tasarlanmıştır. Plato dolayısıyla açık hava kullanımıyla ilişki kurabilecek biçimde fakat aynı zamanda kendi içine dönük çalışmalara izin veren şekilde düşünülmüştür.

Yönetim

Çerçeve programda belirtilen ihtiyaçlara ek olarak öğrencilerin kayıt işlerinin yürütüleceği öğrenci işleri bürosu, bilgi işlem merkezi, server odası, veli-öğretmen görüşme odalarını içermektedir.

Yurtlar

Kız ve erkek öğrenci yurtları ayrı olacak şekilde çerçeve programda belirtilen ihtiyaca göre düzenlenmiştir. Yurtlar içinde ortak çalışma alanları ve kantinler dışında öğrencilerin birlikte vakit geçirebilecekleri TV odası, lobi- sohbet odası gibi alanlar oluşturulmuştur. Berber, terzi, lostra salonu, kırtasiye, market gibi ticari fonksiyonlardan oluşan küçük bir çarşı alanı yurtlara yakın çözülerek Kuzey Meydanı'ndaki mahalle karakterindeki yaşantıyı desteklemektedir. Yurt bloklarına bir avludan dağılınır.

İbadethane

Yurtlarla karşılıklı konumlandırılan ibadethane yine çerçeve programda belirtilen kapasitededir. Kuzey Meydanı çevresinde oluşan mahalle kurgusundaki yaşantıyı desteklemekte meydandan daha alt kota alınarak kampüsle tamamen iç içe geçmeden kendine ait alanı da yaratabilmektedir.

Kreş

Çerçeve programda belirtilen 8 derslik kapasitesine göre tasarlanıp, yaş gruplarının uyku ve oyun alanları bir araya toplanmıştır. Çocuklar, yemeklerini de kendi sınıflarında yiyeceklerdir. Kreşin yeşil alanlara yakın noktada, otopark çıkışı ile yakın ilişkili olması gerektiği düşünülmüştür.

Sağlık Merkezi

Sağlık merkezi spor alanları ve yurtlarla yakın ilişkide, çerçeve programda belirtilen kapasiteyle çözülmüştür.

Planeteryum

Kütüphane, konferans merkezi ile yakın ilişki içinde çerçeve programda belirtilen ihtiyaç ve özelliklere göre planeteryum, teleskopik salon, yönetim ve destek servis birimlerini içerecek şekilde çözülmüştür.

Kantin&Kafeterya Alanları

Kantin ve kafeteryalar çerçeve programda belirtilen ihtiyaca göre ancak sayıları azaltılarak çözülmüştür. Eğitim bloklarında her avluya bir tane, yurtların altında bir/er tane, konferans salonu fuayesinde bir tane olmak üzere 8 adet olarak ele alınmıştır. Bunların haricinde spor salonu ve yüzme havuzu fuayelerinde de küçük kafeterya alanları mevcuttur.

Amfitiyatro

Amfitiyatro yalnızca kampus yaşamı değil, Urfa'nın yaşantısına da hizmet edecek şekilde Güney Meydanı ile ilişkili 2500m²büyüklüğünde çözümlenmiştir.

Plato

Tüm kampüsün ağırlık merkezinde bulunan Plato, törenler gibi şenlik, gösteri gibi açık hava etkinliklerine de cevap verecek şekilde ova manzarasına hakim konumda yerleştirilmiştir.

Teknik Servisler

Teknik servis hacimleri çerçeve programdaki büyüklükler dikkate alınarak hesaplanmıştır. Isıtma-havalandırma-soğutma hacimlerini barındıran teknik servis hacimleri işletme ekonomisi ve kampus alanının büyüklüğü göz önüne alınarak kendi bölgelerinde çözülmüştür.

Künye
Proje Yeri: Şanlıurfa
Proje Tipi: Lise / Ortaöğretim
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Cem İlhan

Tülin Hadi

Sedef Zorbozan

Sezin Beldağ

Fabio Ribeiro

Aydoğan Özsoy

İbrahim Turan

Emir Zengin