Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Satın Alma, Van İpekyolu Belediye Merkezi Mimari Proje Yarışması

PROJE RAPORU

Van İpekyolu Belediyesi için öngörülen proje kendini kervansaray kavramsalı ile ortaya koyar. Ancak sözel olarak direkt bir diyalekt içinde bir kervansaray olmak yerine ( ''boş arazi içinde bırakılmış iz'' olmanın ötesinde) şehir dokusu içinde dolu parseller arasında yaratılmış boşluk olarak kendini oluşturur.

İpekyolu üzerindeki ''Kervansaray '' boş araziler içinde toplanma merkezi olurken; proje, dolu kent içindeki belediye boşluğunu şehre ait bir toplanma merkezi olarak sunar.

Yarışma alanı, imar planında önerilmiş bir park alanına komşudur. Park alanı ve yapı alanı bir bütün olarak düşünüldüğünde, proje parkın doğurabileceği tüm potansiyeli kullanmaya çalışırken, kendi bünyesinde parka ortak edebileceği alanları da parka sunmaktadır.

Bir yandan park, diğer yandan yapı bulundukları sınırlar içinde kotlanarak, belediyenin kullanıma açabileceği programlar için bir zemin oluştururlar. Park ve yapı arsasının sınırları birbirine karışır. Park kendi sınırı içinde kalmaz. Yapının avlusuna yönelir. Avlu çeperinde bulunan mekanlar da fuayelerini parkın uzandığı içine girdiği avluya açar. Avlu çok amaçlı salonun, cep salonunun, kütüphane - kafenin, meclisin ve dışardan kullanıma açık olan belediye birimlerinin fuayesi ve halk meclisidir.

Proje bir üst ölçekte, doğusunda bulunan eğitim binasının bahçesi ve parkın batısında bulunan konut dokusu ile ilişkili diğer park alanı ile de ilişki kurmaya çalışır. Yapı şehir kotunda kütlesini boşaltarak, konut bölgesinin batısında önerilen park alanı ile başlayan ve eğitim binasının bahçesi ile sonlanan bir peyzaj/park koridoru yaratmaya çalışmaktadır.

Künye
Proje Yeri: Van
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: Satın Alma
Danışman: Emel Şanoğlu, Bora Kaçar, Özgür Tuncer, Taylan Akın, Recep Paşa

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Mert Velipaşaoğlu

Didem Yavuz Velipaşaoğlu

Tuberk Altuntaş
Yardımcı Mimar(lar)
Ethem Aybar
Serdar Albaz