+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
İlgili Projeler

2. Mansiyon, Bodrum Ticaret Odası Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

TASARIM YAKLAŞIMLARI

Tasarım, üç farklı işlevi bir araya getirip(konferans, sosyal tesis, ofisler) farklı yerlerde bağımsız şekilde çözüp, aynı zamanda bir ortak mekanla birbirlerine bağlanmasını hedeflemiştir. Kent fuayesi diye adlandırılan bu mekan aynı zamanda toplanma ve dağılma mekanı olarak öngörülmüştür. Yapının ana karakterini belirleyen kent fuayesi kuzeydoğu ve kuzeybatı yönlerinde mevcutta bulunan parka doğru açılıp, yayalara alternatif yollar sunup, karakterini güçlendirmiştir. İşlevler, yapıyı besleyen, doğal klimaya katkı sunan, parçalı blokları bütünleyen ve ölçekleyen, çok işlevli - amaçlı bir cidarla birbirine bağlanmıştır.

EKOLOJİK BAĞLAM

Ege Bölgesi'nin iklimsel karakteri nedeni ile yapıların yönlendirilmesinde ve geniş yüzeylerin güneş ile ilişkisinde optimum çözümlemelere gidilmiştir. Cepheleri ve yapıyı karakterize eden prekast elemanlar, gölge yaparak, alanların nitelikli kullanımına ve cepheyle arasında rüzgar dolaşımına imkan vermektedir.

Güney batıdan kuzey doğuya açılan boşluk rüzgar dolaşımını sağlayarak kendiliğinden klimatik bir altyapı hazırlayacaktır.

ULAŞIM

Ticaret odası, Cumhuriyet Caddesi'ne dikey olarak konumlanmaktadır. Açık otopark, arsaya dik olarak yerleştirilmiştir. Bununla birlikte, otoparklar yayayı engellemeyecek şekilde konumlandırılmıştır.

Cumhuriyet caddesi üzerinde kentin toplu taşıma ağına bağlı otobüs durakları öngörülmüştür.

MİMARİ DİL & MALZEME

Nitelikli mekansal kurgu elde etmek amacı ile arazi verileri ve bağlam değerleri üzerinden ortaya konan mimari dil yalın ve okunaklı olmuştur. Bütüncül tasarım anlayışının bir sonucu olarak, yalın formu destekler malzeme seçimine gidilmiştir. Transparan cidar üzerine kentin doğal rengini gösterir terrazo prekastlar önerilmiştir. Zemin kaplamalarının yerel malzemelerle kaplanması öngörülmüştür.

Künye
Proje Yeri: Muğla, Bodrum
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: 2. Mansiyon

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Sinan Şerifoğlu

Cevahir Koçalan

Çetin Ayık

Fadime Kul

Suphi Alp