İlgili Projeler

2. Mansiyon, 7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari Proje Yarışması (Akdeniz Bölgesi)

Mimari Rapor

Proje alanı ; doğuda kent ormanı ve batıdaki rekreasyon vadisi arasında yer almaktadır. Bu iki yeşil alan arasındaki yaya akışı önemsenerek doğu batı doğrultusunda yaya aksları oluşturulmuştur. Bu iki önemli yeşil alanın araziye entegre olmasıyla sürdürülebilir yeşil alan kurgusu ve ekolojik koridorlar oluşturulması hedeflenmiştir.Buna ek olarak kuzey-güney yönündeki ana yaya omurgası konut-okul-kreş bölgelerini birbirine bağlayacak şekilde kurgulanmıştır.

Yapılar hakim rüzgar yönü olan güneybatı-batı yönünde boşluklar açılarak, rüzgarı arazinin bütününde dolaşımına imkan verecek şekilde kurgulanmıştır. Geleneksel türk mimarisinde kullanınlan avlu sistemi yapıların tasarımında öne çıkmaktadır. Akdeniz bölgesine özgü taş duvarlar, ahşap çatkılar ve beyaz renk kullanımı konut-okul-kreş yapılarına da yansıtılmıştır.Yılın uzun dönemi boyunca güneşli bir iklime sahip olan akdeniz iklimi gölgelik alanların tasarımını ön plana çıkarmıştır.

KONUTLAR
Arazinin teraslanması sonucunda oluşturulan konut öbekleri, her öbeğin avlular etrafında yerleştirilmesiyle karakter kazanmaktadır. Akdeniz bölgesinin yerel mimari özelliklerinden olan sokak dokusu ve gölgelikli yürüyüş aksları konut öbekleri arasında kendisine ifade bulmaktadır.Konut bloklarının yerleşiminde gölgenin tasarımı ön planda tutulmuş ve günün her saatinde gölgelik açık alanlar oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Açık yaşam alanları akdeniz insanının yaşam kültürünün sürdülebilirliği açısından önemli yer tutmaktadır. Geleneksel türk mimarisindeki açık-yarı açık-kapalı mekanlar proje genelinde ve konut kurgusunda da kendisine yer bulmaktadır.

Pasif iklimlendirmede güneş ile kurulan ilişki, gölge alan oluşturmak ve bu doğrultuda dolu-boş kütleler yaratmak, bölge iklimine uyum sağlamakla beraber , yapısal dilin oluşumuna da katkıda bulunmaktadır.Hava sirkülasyonunu pasif iklimlendirmeyle sağlamak amacıyla rüzgar yönünde konumlanan binalar , çapraz havalandırma sayesinde aktif iklimlendirme maliyetini minimuma indirmeyi hedefler. Aşırı nemli bölge ikliminde yaşam konforunu sağlamak adına konut bloklarının içlerine nem bacaları yerleştirilmiştir. Bu sistem geleneksel türk evinde de oldukça kullanılan bir yöntemdir. Eski türk evlerinde bölgede oldukça kullanılan bitkilerle yalıtım sağlama işlemi yapı cephelerinde ve teras çatılarda kullanılmıştır.Buna ek olarak balkon parapetleri de yapı plastiğini güçlendrren bir öğe olurken güneş kırıcı ve ısı yalıtımı aracı olmaktadır.

OKUL
Proje bütününde kullanılan avlu etrafına fonksiyonların yerleştirilmesi ilkesi burada da yapı ölçeğiyle uygun ilişki kurularak devam ettirilmiştir. Okulun ortasına gelen avlu öğrenciler için total bir açık toplanma mekanı sunmaktadır. Avlu, bölge ikliminde açık hava kullanımın en üst seviyeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Öğrenciler için geçirgen bir mahremiyet sağlarken , yapının batı tarafında pilotiler üstüne yükseltilmesiyle de hem bölge iklimine uyum sağlamakta hem de öğrencilerle arazinin batısında kalan rekreasyon vadisiyle fiziksel ve görsel ilişki halinde olmalarını sağlamaktadır.. Günün her saatinde gölge açık alanlar oluşturan iki kademeli avlu ve oturma alanları kullanıcılar için ferah tenefüs alanları sunmaktadır.

KREŞ
Akdeniz iklimine uygun biçimde parçalı kütlelerden oluşturulan kreş yapısı , açık oyun alanları ve kontrollü iç bahçeleri ile yöre iklimine ve yapı fonksiyonuna aidiyetini tanımlamaktadır. Güneş kırıcılarla desteklenen cepheler klimatik fonksiyonunun yanısıra kreş yapısının mimari kimliğini de oluşturur.

Künye
Proje Tipi: Konut Sitesi / Grubu
Proje Tipi Grubu: 2. Mansiyon

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Ceyda Gökoğlu İğdeli

İlker İğdeli

Necdet Beker