İlgili Projeler

3. Ödül, Bodrum Ticaret Odası Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Mimari Açıklama Raporu

Proje alanı, Bodrum'un görece dışında kalan Konacık Mahallesi'nde Bodrum Milas Karayolu olan D330 üzerinde son derece işlek ulaşımı kolay ve hareketli bir noktadadır.

Deniz seviyesinden yüksekte olması üst katlarda arsaya hafif çaplı gelen bodrum sahili ve kent merkezini seyir imkânı sağlamaktadır. Bina ön cephesi 2.katından bodrum ve deniz manzarasına arka cephesinden ise dağ manzarasına hakimdir. Bina ön cepheden 25 m. çekilmektedir. Arkasında ve yan tarafında adeta Bodrum Ticaret Odası'nı bütünleyen ve kamusallaştıran park yer almaktadır.

Tüm bu majör veriler neticesinde bina çekme sınırlarına oturmuş ve iç fonksiyon kararları şekillenmiştir. Bina ortada bulunan iç sokak sayesinde 2 kola ayrılmış sokağın üzeri olumsuz hava şartları göz önünde bulundurularak kapatılmış, D 330'dan başlayarak yaya promenadı gibi arkadaki parka bağlanmıştır.

Bu bağlanma ticaret odasının sosyal faaliyet mesai dışı kullanım, personelin yaşam konforunun artırılması, ziyaretçi ihtiyaçlarının karşılanması ve kurum içi bazı etkinliklerin kurgulanması hususunda alternatif bir yaklaşım sağlayacaktır.

Ön cepheden 25 m çekme ve ortaya çıkan ve odaya ait olan büyük alanın aktif bir şekilde kullanılması için, hem bina girişine vurgu yapmak hem de bu alanı projeye katma değer olarak sunmak için geniş ve uzun bir saçak yapılmıştır. Saçak kitle plastiğini besleyecek ve bulunduğu doğanın iklim şartlarına uygun olarak optimize edilmiştir. Saçak üzeri bitkilendirilecek ve altı aktif kullanım alanı olacaktır.

Binanın saçak altında kalan cepheleri ve üzeri cepheleri farklılık göstermektedir. 2.kattaki pencerelerin önüne güneş kontrol elemanları eklenmiştir. Saçak BODTO'nun arka cephesinden de girişini önemsediğimiz için arka cephede de devam ettirilmiş bir kabuk, binayı saran bir zırha dönüşmüştür.

Bina zemin katında üyelerin günlük yoğun kullandıkları üye işlem, ticaret sicil, oda sicil, üye karşılama birimleri,1.katta BODTO kurumsal birimleri, manzaraya hakim olan son katta ise başkanlık ve yönetim birimleri yerleştirilmiştir.

Binanın en iyi vistasını yakalayan yer olan teras çatının aktif kullanılmasını sağlamak ve yaşatma adına buraya servis birimi eklenmiş ve bir anlamda açık lokal düşünülmüştür. Terasın üzerinde iç sokağın güneş kontrolünü sağlayan bir saçak uzanmaktadır. Saçak üzerinde güneş enerji panelleri yer alır, buradan binanın ihtiyacı olan elektrik ve sıcak suyun bir kısmının karşılanması hedeflenmektedir. Ayrıca üretilen elektriğin gece aydınlatılmasında kullanılabileceği de öngörülmektedir.

Lokal konferans salonu ve dersliklerin ayrı girişleri vardır ve bina kapalı olduğunda da kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu birimlere BODTO'dan da bina içi ulaşım sağlanmış kendi içinde çalışan bir komplex oluşturulmuştur. Şartnamede belirtilen emsal harici olan bodrum katlar tamamen -6.50 kotuna kadar kullanılmıştır. Buraya 200 kişilik salon, fuayesi, derslikleri, kulis, teknik hacim ve arşiv gibi birimler eklenmiştir.

Bina taşıyıcı sistemi betonarmedir. Mantar döşeme sistemi öngörülmüş 25 cm döşeme kalınlığı statik veri olarak projeye girmiştir. Bina ön saçağı ve çatı saçağı çelik konstrüksiyonla yapılacaktır. Açılabilen camlar ve galeride bulunan doğal havalandırma kapakları sayesinde doğal havalandırma ve iklimlendirme yapılacak, Vrv ünitesi yerleştirilecek ve kurum konforu artırılacaktır.

Künye
Proje Yeri: Bodrum
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: 3. Ödül

Pin It
Mimar

Selda Nacar

Aygül Ceylan

Emrah Bal