İlgili Projeler

2. Ödül, Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

Proje Raporu

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Hizmet Binasının çağdaş bir yerel yönetim yapısı olarak ön plana çıkması hedeflenmiştir. Yapının imgesi ile kurum kimliği arasındaki ilişki irdelenmiştir. Proje basit ve kolay anlaşılabilir bir kompozisyona sahiptir. Biçimsel arayışlardan kaçınılarak yalın, net bir mimari dil tercih edilmiştir. Proje, farklı iç ve dış mekanları ile mekansal zenginlik sunmaktadır. Açık, yarı-açık ve kapalı mekanların farklı sekanslarda biraradalığı sağlanmıştır.

Yapının ana caddeden algısı ve imgesi tasarımda belirleyici rol oynamıştır. Az katlı ve yatay etkiye sahip bir yapı önerimizdir. Anıtsal olan yerine alçakgönüllü ve sade bir tavır tercih edilmiştir. Simgesellik yatay etki ile sağlanmaktadır. Proje, insan ölçeğini dikkate alan bir tasarım anlayışı üzerine kuruludur.

İşlevsel ilişkilerden hareketle plan ve kesitte net bir mekansal organizasyon önerilmektedir. Plan kurgusu basit diyagramatik ilişkilerden yola çıkarak oluşturulmuştur. Zemin katta programda bu kotta yer alması belirtilen işlevler düzenlenmiştir. Çok yönlü yaklaşım ve kullanım esasına uygun biçimde zemin kat tasarlanmıştır. Nikah salonu bağımsız bir kütle olarak ele alınmıştır. Yapı zemin katta geriye, kuzey yönüne doğru çekilerek korunaklı kentsel etkinlik alanını yaratır. İnsan hareketine ve farklı yönlerden geçişlere imkan tanır. Zemin katta farklı peyzaj yüzeyleri ve elemanları (su öğeleri, oturma grupları, çakıl, çim yüzeyler, ağaçlar, heykeller) ile kentlinin kullanımına sunulan açık mekan düzenlenmiştir. Üst katta bir kanatta başkanlık birimleri, belediye meclisi, encümen salonu ve bu birimlerle doğrudan ilişkili işlevler yer almaktadır. Diğer kanatta ise hizmet mekanları düzenlenmiştir. Bodrum katta teknik mahaller, sığınak, arşiv, otopark, mutfak, depolar yer almaktadır. Bodrum kat, kent meydanı olarak nitelediğimiz açık alana yayaların kullanımına ayrılmış geniş bir rampa ile bağlanmaktadır.

Bölgenin iklim koşulları yapının kütle kompozisyonunu ve cephe sistemini belirlemiştir. Yılın büyük bir zamanı +20 derece üzerinde sıcaklıkta geçmesi nedeniyle gölgelendirilmiş korunaklı alanlar yaratılmaya çalışılmıştır. Yapının bir bölümü pilotiler üzerinde çözümlenmiştir. Özellikle cephe kurgusunda yöresel taş kaplamalı (bazalt) prekast cephe panelleri ikinci bir (gölge alan) zon ve cephe dışında ayrı bir boşluklu kabuk oluşturur. Cam yüzeyler bu gölgelendirilmiş alan üzerinden doğal ışık ve hava ile ilişki kurmaktadır. Yapının içinde doğu - batı yönünde uzanan ve iki katı birbirine bağlayan lineer boşluk uzanmaktadır. Sirkülasyonu dağıtıcı ve toplayıcı özelliği yanısıra doğal havalandırmayı da sağlayan bir kanal olarak nitelenmektedir.

Yapım kolaylığı ve ekonomisi açısından yapı tek bodrum ve iki kat şeklinde az katlı olarak tasarlanmıştır. İki aks ölçüsünden oluşan basit bir kolon-kirişli betonarme sistem önerilmektedir.

Tasarım sürecinde yörenin iklim koşulları, mimarisi, malzeme kullanımı, ışık ve yön ile ilişkiler, işlevsel ilişkiler, strüktürel kısıtlar ve yapının imgesi birarada proje kararlarını belirlemiştir.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Hizmet Binasının çağdaş bir mimariye sahip, kentli ile bütünleşen, demokratik ortamın temsili olacak bir yerel yönetim yapısı olması hedeflenmiştir.

Künye
Proje Yeri: Yenişehir, Diyarbakır
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: 2. Ödül
Proje Başlangıç Yılı: 2005

Pin It
Mimar

Özgür Bingöl

İlke Barka

Emre Savga