İlgili Projeler

2. Ödül, Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Proje raporu:

Jüri tavsiyeleri ve görüşleri göz önüne alınarak önerinin birinci aşamadaki durumu üzerinde çeşitli revizyonlara gidilmiştir. Bu revizyonlarla özellikle Belediye Hizmet Binası'nın program diagramına müdahale edilmeden, genel olarak tasarımın alan içindeki pozisyonu, kentle ve yakın çevresiyle kurduğu ilişkiler yeniden düzenlenmiştir. 2. Aşama sonucunda gelinen noktada önerinin dış mekan kurgusu öncekinden daha tutarlı hale getirilmiştir. Dış mekandaki tanımsız durumlar giderilerek, "Belediye Meydanı" olarak önerilen açık alan tüm program parçalarının bir şekilde eklemlendiği güçlü bir odak noktası haline getirilmiştir. Belediye Meydanı'nın programdaki ana ögelerle kurduğu bu doğrudan ilişki onun gücünü artırmış, bu durum ilişki kurduğu program parçalarını da daha işlevsel hale getirmiştir.

Belediye Meydanı'nın ana program ögeleriyle kurduğu ilişkileri kısaca incelersek;

Belediye Meydanı - Kumludere Yaya Promenadı ilişkisi
Belediye Meydanı iki tarafındaki tanımlayıcı rekreatif açık seyir amfileri ve Belediye Hizmet Binasının kitlesel etkisi sayesinde Kumludere Yaya Promenadı'nı sonlandırıcı bir kentsel odak halini almıştır. Kent boyunca kesintisiz biçimde gelen yaya akışı Meydan'ın bir uzantısı olan Belediye Giriş Holü'yle sonlanmaktadır.

Belediye Meydanı - Açık Amfi ilişkisi
Rekreatif açık seyir amfileri iki taraftan Meydanı güçlü bir şekilde sarmakta ve birçok kent meydanında eksik olan tanımlanmışlık hissini kullanıcıya vermektedir. Aynı zamanda amfilerin tektoniği Belediye Meydanı'na asıl işlevi dışında ek işlevlere (gösteri, performans, toplantı, vs.) evsahipliği yapma potansiyelini de sunmaktadır.

Belediye Meydanı - Belediye Giriş Holü ilişkisi
Belediye Hizmet Binası'nın zemin katında yer alan Belediye Giriş Holü Belediye Meydanı'nın bir uzantısı gibi yeniden kurgulanmıştır. Kütlenin kuzey yönündeki sağırlığı revize edilerek yapının zemin kotu kuzey - güney doğrultusunda tamamen geçirgen hale getirilmiştir. Bu müdahaleyle yapının içindeki galeri boşluğu da Belediye Meydanı'nın düşeydeki devamı haline gelmiştir. Böylece Belediye Ofis birimleri bir bakıma doğrudan Belediye Meydanı'yla ilişkili hale getirilmiştir.

Belediye Meydanı - Belediye Meclisi ilişkisi
Tamamen geçirgen hale getirilen Belediye Giriş Holü ile Belediye Meclisi'nin iç mekanda kurdukları ilişki; dış mekandaki Belediye Meydanı ile rekreatif açık seyir amfilerinin ilişkisiyle özdeştir. Giriş Holü Meydan'ın bir uzantısı olduğu gibi Meclis de Amfi'nin bir uzantısı gibi kurgulanmıştır.

Belediye Meydanı - Belediye Yemek Salonu ilişkisi
Belediye Meclisi kadar doğrudan olmasa da Belediye Yemek Salonu ve ona ait açık teras alanı da Belediye Giriş Holü'ne çok benzer şekilde eklemlenmektedirler. Dış mekandaki amfi iç mekanda süreklilik göstermekte ve restoran, kafe gibi birimleri Belediye Meydanı'nın iç mekandaki uzantısı olan Belediye Giriş Holü'ne bağlamaktadır.

Belediye Meydanı - Belediye Sosyal Tesisleri ilişkisi
Belediye Sosyal Tesisleri'nin işlevleri gereği Belediye Meydanı'yla doğrudan ilişki kurmaları tercih edilmemiştir. Bu birimler doğrudan tanımlı olan meydana açılmamakta, bunun yerine Avni Gemicioğlu Caddesi'ne cephe vermektedirler. Bununla beraber meydanın çok yakınında konumlandırıldıkları için meydandan tamamen kopuk da değillerdir.

Belediye Meydanı - Açık Pazar Alanı ilişkisi
2. Aşamada gerçekleştirilen belki de en kritik müdahalenin Belediye Meydanı ile Açık Pazar Alanı arasındaki ilişkide yapılan yeniden düzenleme olduğu söylenebilir. Programda istenen Pazar alanı kapasitesinin büyüklüğü göz önüne alınarak Pazar Alanı'nın hem nicelik hem de nitelik bakımından iki kısma ayrılabileceği düşünülmüştür. Kompleksin doğusunda, Kumludere Yaya Promenadı'nın devamında konumlandırılan ve programdaki Pazar kapasitesinin yaklaşık %80'ini barındıran kısmın bildiğimiz anlamda haftalık Pazar işlevini sürdürmesi düşünülmüştür. Seyir Amfileri'nin oluşturduğu saçakların altından alt kota alınan diğer %20'lik kısımda ise Avrupa kentlerinde görmeye alışık olduğumuz haftanın her günü faaliyetini sürdüren daha korunaklı ve daha özellikli ürünlerin satıldığı bir Pazar Alanı kurgulanması düşünülmüştür. Bu yeni Pazar Alanı'nın işlevsel gücü bulunduğu kottan Belediye Meydanına doğrudan düşey sirkülasyon elemanlarıyla bağlanmasıyla artırılmıştır. Bu gömük avlunun çevresi Et ve Süt ürünlerinin satıldığı ticari işletmelerle çevrilerek özelleşmiş bir alışveriş alanı yaratılmak istenmiştir. Aynı zamanda alt kotta oluşturulan bu yeni avlu ve Pazar Alanı, Belediye Meydanı'nın alanın doğusundaki haftalık Pazar alanı ile ilişkisini sağlamaktadır.

Künye
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: 2. Ödül
Danışman: Evren Başbuğ, Dilşad Kurtoğlu, Turgut Şakiroğlu
Statik Projesi: Yüksel Konkan
Mekanik Projesi: Ekrem Evren
Elektrik Projesi: Kemal Güravşar

Pin It
Mimar

Seden Cinasal Avcı

Ramazan Avcı
Yardımcı Mimar(lar)
Hüseyin Komşuoğlu