İlgili Projeler

265636

INFEKT tarafından tasarlanan yapı, İzmir metropolitan alanının en yoğun kentsel dokuya sahip bölgelerinden biri olan Karşıyaka'da yer alıyor.

Mevcutta bulunan 1960 ruhsat tarihli ve 20 malikli apartman binası 30 Ekim 2020 İzmir Depremi neticesinde hasarlı olarak tespit edilir ve ardından hızlı bir kentsel dönüşüm sürecine girer. Bölgenin geçmişten gelen karakteristik özelliğini oluşturan kararlı ve net konut yerleşimleri günümüzde ekonomik ve periferik sosyal baskı altında olup, mahallede etkisi hissedilen kafa karışıklıklarına yol açmaktadır. Proje alanından bakıldığında, bu durum hem sokak yüzü fasatlara hem de yapılardaki işlevsel tercihlere yansımakta. Öte yandan kentsel dönüşüm projelerinin doğası olarak Yüklenici ve malikler de değişen zaman ve tercihlere ayak uydurmayı istemektedir.

Proje yukarıda bahsedilen bağlamın önayak olmasıyla başlar. Yatay tasarımda hem mevcut malikler hem de olası gelecek kullanıcı potansiyeli ortaya çıkarılmaya çalışılır. Bunlara aynı anda cevap verebilmek için esnek plan şemaları oluşturulur: birbiri içine geçen, gerektiğinde ayrılıp ne zaman istenirse birleşen bir kurgu. İlerledikçe sürekli değişen talepler, yönetmelikler ve piyasa şartlarından oluşan bir kokteyl: Toplam 34 daire için 10 farklı plan şeması.

Bölgeye ve daha genelde 20. yy'ın ikinci yarısında yapılaşan Karşıyaka'ya hakim olan sert modern estetik günümüzde özellikle bina fasatlarında anlamsız malzeme yığınlarına dönüşmekte olup her yerde göz yoran bir örneğini gördüğümüz kafası karışık cepheler geçidi oluşturuyor. Mevzubahis yapıda ise tersine yaklaşılarak sadeleştirme hedeflendi. Doluluk-boşluk, çıkma-çekme hareketlerinin oluşturduğu kompozisyon ile sokak ve kent bazında genelgeçer kakafoniden ayrıksı bir yerde durma hedefi vurgulandı.

Künye
Proje Yeri: İzmir, Karşıyaka
Proje Tipi: Apartman
Proje Tipi Grubu: Konut
İşveren: Beyazıt Yapı
Proje Başlangıç Yılı: 2020
Proje Bitiş Yılı: 2022
Arsa Alanı: 1026

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Barış Kıldiş