Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

40iz

İstanbul Göktürk’te 2 parselin tevhit işlemi ile bir araya gelen yeni mülkiyeti üzerine projelendirilen konut yapısı CM Mimarlık tarafından tasarlandı.

CM Mimarlık projeyi anlatıyor:

İmar durumu itibariyle bir dar tarafı tam bitişik diğer dar tarafı kısmi bitişik ve iki tarafı yol olan proje alanı için kendi içerisinde de, boyuna, yaklaşık 3 m.’lik eğime de sahip.

Yapıyı ikiye ayırarak kot farkının kullanıma dönük olası dezavantajlarını engellemeye çalıştık.

Proje alanının sahip olduğu yönleri ise bizim için avantaj oluşturdu. Batı tarafı 7 m.’lik bir sokak olup 12.5 m ila 15.5 m yüksekliğe sahip yapılar program yerleşiminde rahat davranmamızı sağladı. Projenin doğu tarafı gerek açıklığı, manzaraya dönüklüğü ve yapıya ana ulaşım yolunu karşılaması nedeniyle bir cephe oluşturmakta. Otopark ile apartmanların ortak girişleri de yönde kuruldu.

Katlarda 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 mahal dağılımlarına sahip farklı alanlarda ve kullanımlarda iki ayrı apartmanda 20 şer adetten toplam 40 konut birimi bulunmakta. Kot nedeniyle kısmen açığa çıkan bodrum katlarının bir bölümünde spor salonu ve servislerinden oluşan ortak alanlar uygulandı.

Projenin 2 apartman/blok olarak oluşması kararı apartmanların kullanabileceği 2 yolu da birbiri ile doğrudan ilişkilendirmemizi sağladı. Doğunun araç, misafir vd. bağlantıları yanı sıra paralelindeki batı yolu da kullanıcıların bugün içinde bulunduğu yerleşme merkezine yaya olarak daha kolay ulaşımını sağlamakta. 2 apartmanın farklı kotlardan kot alma mecburiyeti de yüksekliklerinin ve kat hizalarının farklı olmasına sebep oldu. Oluşan yatay farklılığın altını daha da çizmek gayesi ile yan yana ilişkilenme içinde bir arada oluşturacağı bütünlük, cephe kurgusunu ortaya çıkardı. Kot farkından dolayı oluşan toplam yükseklik farkını ise çıkma altı yapı bazalarında oluşan farklı yükseklikler ile bertaraf etmeye çalışarak eş yüksekliklerdeki çıkmalı katları geometrik olarak eşledik. Böylece mütemadi balkonların oluşturduğu cephe ve projenin kendi ortogonal kurgusu ile arsa alanının bozuk geometrisinin söndürüldüğü yer yer içeri çekilen balkon genişlemeleriyle masif algıyı parçalamaya, üst katlara doğru kendi tonunda değişen renkli cephe panelleri ile de düşeyde bir geçiş, başka bir parçalanma hali tutuldu.

Harita
Künye
Proje Yeri: İstanbul, Eyüpsultan
Proje Tipi: Apartman, Konut Sitesi / Grubu
Proje Tipi Grubu: Konut
İşveren: Tekiz Yapı
Ana Yüklenici: Tekiz Yapı
Fotoğraf: Cemal Emden, Cem Sorguç
Proje Başlangıç Yılı: 2013
Proje Bitiş Yılı: 2013
İnşaat Başlangıç Yılı: 2013
İnşaat Bitiş Yılı: 2015
Arsa Alanı: 1,650 m²
Toplam İnşaat Alanı: 7,720 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Cem Sorguç

Amina Rezoug

Gizem Candemir

Tolga Yağlı