Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

3. Ödül, Antalya Varsak Belediye Binası Bölgesel Mimari Proje Yarışması

Proje raporu:

Varsak'ın önümüzdeki on yıl içinde hızlı bir nüfus artışına sahne olacağına ilişkin vizyon, ülkemizde hızlı kentleşmeyle karşı karşıya kalan alanların dönüşümüne ilişkin kötü tecrübeleri aklımıza getirmektedir. Yapılan imar planı buranın nasıl bir kent olacağına yönelik ipuçlarını bize vermektedir aslında, kent bu katı tutumların izi olarak ortaya çıkarken mimarlık kendi yumuşak alanında ona dair söylemler üretmeye ve potansiyellerini kullanmaya çalışmaktadır. Yeni belediye hizmet binasının kent merkezi olarak önerilen alana yakın olması ve çevresinde yoğun bir yapılaşma olmaması, hızlı kentleşmenin ortaya çıkarabileceği sonuçlara bir ön cevap olacak nitelikte; üretebileceğimiz mimarinin potansiyelleri olarak kullanılmıştır. Arsanın bir köşe parsel olması da bu düşüncelerle örtüşebilecek bir yapılaşma üretmemize olanak tanımıştır. Belediye binası kitlesi köşeye yerleştirilmiş bir üçgendir, bu formsal seçimin nedeni: kent merkezinden gelişte önünde bir açık alan oluşturması ve bu alan ile park olarak önerilen 3 nolu parselin birbirinden kopmadan, açık alanlar olarak kurgulanmasına olanak tanımasındandır. Önünde oluşturduğu alan aynı zamanda mevcut sarnıçın yaklaşma sınırını korumakta ve belediyenin halk girişine bir hazırlık mekanı oluşturmaktadır. Formalist yapının belediyenin simgesel niteliğini güçlendirmekte olduğu düşünülmektedir. Belediye yapısı ise bu üçgen prizmanın boşluklarından ışık alan yüzeylerden oluşmaktadır, galeri boşluğu sayesinde önündeki yaya allesi ve meydana katılmaktadır. Yapının dolu boş dengesi Antalya iklimi göz önüne alınarak kurgulanmıştır. Konsollarla oluşturulan gölgelik alanlar zemin kotundaki yaya sirkülasyonu ile görsel bir bağ sağlarken, yapının üst katlarında ışığın daha kontrollü olarak iç mekana dahil olması düşünülmüştür. Belediye yapısı ile birlikte tasarlanan ve yoğun halk kullanımını baz alan çok amaçlı salon ve kafeterya ise yerden yükseltilerek parka geçişi bölmeyen ve avlu kotundan rampa ile ulaşabilen ayrı bir kitleden oluşturulmuştur. İki kitle arasında oluşturulan yaya allesi parkta anfitiyatro ile sonlanmaktadır.

Künye
Proje Yeri: Antalya, Varsak
Proje Tipi Grubu: 3. Ödül
İşveren: Antalya Varsak Belediyesi
Proje Başlangıç Yılı: 2006
Toplam İnşaat Alanı: 4866 m2

Pin It
Mimar

Selda Ergin

Deniz Dokgöz

Ferhat Hacıalibeyoğlu

Orhan Ersan