Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Astana Media Center

Astana Medya Merkezi, başkentin idari merkezinde, kent masterplanında Başkanlık yolu olarak belirlenen, Başkan’ın sarayına uzanan eksen üzerinde, seçkin bir konumda yer almakta.

İki önemli yapı olan Demiryolları ile Bayındırlık Bakanlığı binaları arasında yer alan merkez, öncelikle farklı büyüklük ve hacimlerdeki stüdyoların yer aldığı bir baza ve ofis birimlerini barındıran 24 katlı bir ofis kulesinden oluşmakta.

Ofis kulesi, ana yola yakın bir konumda ve "L" formundaki bazanın iki kanadının buluştuğu noktada yükselirken aynı zamanda Demiryolları ve Bayındırlık Bakanlığı binaları arasında oranlı bir mesafede konumlanarak kent siluetini dengelemekte.

Binanın kentle ilişkisi yalnızca görsel anlamda değil sembolik olarak da önemli; kent merkezinde yer alan yapı şeffaflığı sayesinde çevresi ile bütünleşmekte ve medyanın insanlarla iletişimini güçlendirerek vurgulayacak biçimde, cephesi medya-meshlerden oluşan dev ekranlarla tanımlanmakta.

Bulvar üzerinde konumlanan yapının 4 katlı bazasında ön cephe çift katmanlı cam olarak tasarlanmış, iç cephede yer alan şeffaf cam uygulamanın önünde medya-meshler yerleştirilmiş. Binada yer alan televizyon kanallarına ait bilginin, yayındaki programların, kente yapılacak duyuru ve kutlamaların yer alacağı ekranlar kentin göz alıcı, hareketli etkinlik yüzeyleri olarak sokak yaşamını da canlandıracak, yüksek teknolojiye ve bilgilendirme özelliğine sahip estetik öğeler olacak.

Kazakistanın iletişime ve çağdaş gelişmelere açık yüzünü sergileyecek olan bu yapı Orta Doğu ve Avrupanın en büyük yapılarından biri olmakla kalmayıp aynı zamanda en yüksek teknolojiyi kullanan yapılarından biri olacak.

Çağdaş dünyanın en etkin aygıtı olan iletişimin, özellikle geniş halk kitlelerine ulaşabilme imkanı sağlayan televizyon ve radyo yayınları altyapısının en çağdaş imkanlarının sağlandığı bu yapı, mimari bağlamda da bu değerleri yansıtmakta.

Halkın geniş katılımının sağlandığı bir konser salonu ve yarışma programları gibi izleyicili çekilen programlar için ayrılan stüdyolara direkt erişimin sağlandığı binada yükseklikleri 4 kat olan 1000 m²lik 4 büyük stüdyonun yanısıra farklı ölçek ve hacimde birçok stüdyo ile kayıt, haber stüdyoları gerekli erişim ve güvenlik hususiyetleri gözetilerek konumlandırılmış.

Ofis kulesine girişin konser salonuna girişle aynı noktadan yapılması sayesinde konser salonu fuayesi ile ofis çalışanlarının faydalanabileceği yeme-içme alanı ortak bir mekan olarak tasarlanmış.

Stüdyoların bina içindeki konumlandırılmaları güvenlik ve erişim dengesi gözetilerek yapılmış, buna paralel olarak konuk-izleyici girişi, sanatçı girişi ve servis/yük girişleri farklı noktalarda verilmiş böylelikle kontrollü, güvenli ve aynı zamanda randımanlı bir sirkülasyon sağlanmış. Bu birimler arasında ortak yeme-içme, dinlenme, bekleme alanları yerleştirilmiş.

Mekanik, teknik birimler ve diğer destek alanlar stüdyolara paralel olarak yerleştirilmiş bu bölümler arasında yer alan geniş koridorlarda yük ve insan erişiminin kolaylığı sağlanmış, hatta bazı stüdyolara ve teknik alanlara otomobil geçişine müsade eden geçitler olarak tasarlanmış.

Kulenin ve genel strüktürün betonarme olduğu yapıda büyük stüdyolarda çelik konstrüksiyon kullanılmış. 24 katlı kulenin cephesine hareketlilik kazandıracak biçimde belli katlarda yatay bantlar olarak cepheye yasıyan faklı genişlikte çıkmalar bırakılmış, ayrıca cephe boyunca köşe konumda iki katın birleşmesiyle elde edelin atriumlar dışarıdan da algılanmakta.

Kazakistanda günlük yaşamın, hayallerin, hedeflerin ve ülkenin dünya ile ilişkisinin bir dışavurumu olarak Medya, yaklaşımını ve görüşlerini içinde yer aldığı çağdaş ve saydam yapı ile tüm kentle paylaşmakta.

Harita
Künye
Proje Yeri: Kazakistan
Proje Tipi: Ofis, Televizyon - Radyo Yapısı
İşveren: Sembol İnşaat
Peyzaj Mimarlığı: Tabanlıoğlu Mimarlık
İç Mekan Projesi: Tabanlıoğlu Mimarlık
Aydınlatma Projesi: ZKLD Studio
Statik Projesi: Stroy Project
Mekanik Projesi: DEC Mühendislik
Elektrik Projesi: DEC Mühendislik
Fotoğraf: Emre Dörter
Proje Başlangıç Yılı: 2011
Proje Bitiş Yılı: 2012
Arsa Alanı: 27.218 m²
Toplam İnşaat Alanı: 83.280 m²

Pin It
Mimar

Melkan Gürsel

Murat Tabanlıoğlu

Salih Yılgörür

Emre Özberk

Ali Çalışkan

Emre Çetinel

Tuğçe Güleç

Anday Bodur

Fırat Güneş Balcı

Canan Sarıdal

Cengiz Özdemir