Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Erdal Eren Sivil Toplum Merkezi

2017 yılında inşaatı tamamlanan ve SE Mimarlık ve Etüt Mimarlık tarafından tasarlanan Erdal Eren Sivil Toplum Merkezi Ataşehir'de bulunan Deniz Gezmiş Parkı'nın içinde bulunuyor.

Ataşehir ilçesi sınırları içindeki Deniz Gezmiş Parkı genel olarak yer aldığı mahalleye aktif ve pasif rekreasyon, etkinlik ve spor olanakları sunan küçük bir parktır. Parkta Deniz Gezmiş Heykeli ile birlikte bir de amfitiyatro vardır. Amfitiyatro çeşitli etkinlikler için yerel yönetim ve mahalleli tarafından kullanılmaktadır. Parkın genel anlamda bakımlı olduğu ve yörede yaşayan yurttaşlar tarafından fazlası ile benimsenip yararlanıldığı söylenebilir.

Deniz Gezmiş Parkı’nda yerel yönetimce yaptırılan Erdal Eren Sivil Toplum Merkezi yapısı tasarımının içerdiği temel düşünceler; içinde yer aldığı park alanında az yer işgal etmek, parkın yeşil dokusu ve bitki örtüsü ile diyaloğa girmek, park içi yaya dolaşımı ile bütünleşmek, işlevleri ile dış mekan yaşantısını zamansal devamlılık çerçevesinde besleyip, zenginleştirmek olarak açıklanabilir.

Yapıya Deniz Gezmiş Parkı’nın içinde ağaç olmayan bir kesiminde yer ayrılmış ve yapım bu alanda gerçekleştirilmiştir. Yapım süreci sırasında mahalle sakinleri sık sık şantiyeyi ziyaret ederek sorular sormuşlar ve yapının içermesi gereken işlevler hakkında önerilerde bulunmuşlardır. Özellikle de yapı içinde yer alan çok amaçlı salona ilişkin beklentilerini dile getirmişlerdir. Bu da bizdeki, başlangıçta oluşan, yapının gerçek anlamda gereksinimleri karşılayacak bir sosyal donatı unsuru olarak çevresel yaşantıya katkı sunacağı düşüncesini pekiştirmiştir.

Tasarım park içi yaya dolaşımının devamı niteliğindeki bir ‘iç sokak’ çevresinde kurgulanmıştır. Ana yaya gelişine yönelik ‘ön avlu’, ‘saçak altı’, yapı kütlesi ile park yeşili arasında yumuşak geçişi sağlayan ‘topografik bölge’ tasarımın dış mekan yaşantısıyla ilişkili öne çıkan mekansal unsurlarıdır. Yapıda yer alan ana mekanlar olan ‘çok amaçlı salon’ ile ‘iç sokak’a yönelik olarak konumlandırılan zemin kat ve 1.katta yer verilen ve sivil toplum kuruluşlarınca kullanılacak çalışma mekanları ‘sivil toplum odaları’ işlevsel anlamda park yaşantısına canlılık katacaktır. 

‘İç sokak’ iki farklı yönde iki farklı giriş içermekte ve park içi dolaşımın devamı niteliğindedir. Böylelikle kullanıcılar teklifsizce yapının içine çekilebilecektir. Sergileme ve etkinliklere yönelik olarak üstten ışık almaktadır. 1. katta yer alan ve zemin kattaki hareketin devamı niteliğindeki ‘üst sokak’ ise galeri boşlukları ve sergileme nişleri ile zenginleştirilmiştir. Değişik noktalarda park ile ilişkili; görsel-resimsel odaklara sahiptir. Bu odaklar kullanım ve dolaşım sırasında yapı içinden heykel, amfitiyatro, ağaçlar ve park yeşili gibi Deniz Gezmiş Parkı temel mekansal unsurlarının algılandığı, kullanıcıya resimsel çerçeveler sunan kesimlerdir.

‘Çok amaçlı salon’ sergi, toplantı, konser ve yemekli toplantı işlevlerine yöneliktir. Fuaye olarak da kullanılacak ana giriş holü ile işlevsel olarak, park ile de görsel olarak bütünleşecek biçimde tasarlanmıştır. ‘Sivil toplum odaları’ ise farklı sivil toplum örgütlerince geçici veya daimi olarak kullanılabilecek birleşme özelliği taşıyan mekanlardır. Yapıda ayrıca bodrum katta sınırlı kapasitede bir otopark alanı, hazırlık mutfağı, depolar, teknik hacimler ve sığınak yer almaktadır.

Yapımda betonarme taşıyıcı sisteme göre maliyetli olmasına karşın, taşıyıcı strüktür çelik konstrüksiyon olarak öngörülmüş ve uygulanmıştır. Bunun nedenleri; yapım hızı, geri dönüşüm olanağı, uygulamada keskinlik, yapının içerdiği işlevlerin niteliğine de uygun olacak biçimde iç mekanda belirebilecek yeni gereksinim ve düzenlemelere uyum yeteneğidir. Yapının ana caddeye ve parka yönelik cepheleri çevre ve içerik verileri ışığında iki farklı kimlik içermektedir. Cephe tasarımında saydam cam, alüminyum doğrama, çimento esaslı prekast cephe elemanları ve doğal ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapının kullanıma açılmasından sonra yaşanacak süreç ve deneyimler, tasarımın başlangıçta dile getirilen hedeflere ne ölçüde ulaştığının göstergesi olacaktır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Ataşehir, İstanbul
Proje Tipi: Sosyal Tesis
Proje Tipi Grubu: Kamu
İşveren: Ataşehir Belediyesi
Ana Yüklenici: Beymak
Proje Yöneticisi: Ersen Gömleksiz
Konsept Tasarımı: SE Mimarlık, Etüd Mimarlık
Uygulama Projesi: SE Mimarlık
Aydınlatma Projesi: Atlantis
Statik Projesi: Teknik Yapı Proje
Mekanik Projesi: Beta Teknik
Elektrik Projesi: Atlantis
Tesisat Projesi: Atlantis
Çelik Projesi: Teknik Yapı Proje
Altyapı Projesi: Beta Teknik
Yangın Tahliye Projesi: Beta Teknik
Fotoğraf: Orkun Özüer
Mimari Mesleki Kontrollük: Ataşehir Belediyesi
Şantiye Yöneticisi: Yaşar Kaya
Proje Başlangıç Yılı: 2014
Proje Bitiş Yılı: 2015
İnşaat Başlangıç Yılı: 2015
İnşaat Bitiş Yılı: 2017
Arsa Alanı: 24.500m²
Toplam İnşaat Alanı: 2,970m²

Pin It
Mimar

Selim Velioğlu

Can Özsavaşçı

Erce Funda

Ersen Gömleksiz

Orkun Özüer
Yardımcı Mimar(lar)
Oğuz Tuncer
Zeynep Serbest