Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Ödül, Türkiye Noterler Birliği Merkez Binası ve Kültürel - Sosyal Tesisleri Mimari Proje Yarışması

Türkiye Noterler Birliği Merkez Binası ve Kültürel - Sosyal Tesisleri Mimari Proje Yarışması’nda birinci olan proje.

Ankara-Söğütözünde yer alan arsada inşa edilmesi planlanan TNB Merkez Binası ve Kültürel ve Sosyal Tesisleri projesi; TNB ve TMMOB Mimarlar Odası gibi etkin iki sivil toplum kurumu tarafından, kamuoyunca örnek sayılan ortaklaşa çalışma ile 8 Mart 2003 tarihinde açılmış olan Ulusal Tek Kademeli Mimari Proje Yarışması sonucunda elde edilmiştir. Bu doğrultuda TNB hiçbir masraftan kaçınmayarak proje elde etmede en sağlıklı yolu tercih etmiş ve takdir toplamıştır.

Geniş ilgi gören yarışmaya 134 proje teslim edilmiş yani yaklaşık 1500 ekip üyesi mimar ve mühendis konuya ilgi duyarak emek harcamıştır. Deneyimli profesyoneller ve tanınmış akademisyenlerden oluşan jüri heyeti bir haftalık bir değerlendirme sonucunda 22 Temmuz 2003de karara varmış ve Selim Velioğlu, Umut İyigün, Orkun Özüer, Murat Aksudan oluşan ekibin çalışmasını birinci ödüle layık görülmüştür.

Birinci Seçilen Projenin Temel Özellik ve Nitelikleri
• Proje yarışma şartnamesinde belirtilen hedeflerle birebir örtüşmesinden dolayı juri raporunda dile getirildiği gibi: "Proje kurgusunda yaratılan iç bahçe anlayışının zenginliği ve çeşitliliği, bu büyük bahçe ile ilişki kuran idari ve sosyal tesislerin konumu, çevreden algıda yarattığı bütünsellik, sosyal aktivitelerin davetkar yapılandırılması, çalışma mekanları ile sosyo-kültürel mekanlar arasındaki kademelenme ve insan ölçeğini kullanmadaki başarısı itibariyle" birinci ödüle layık bulunmuştur.
• Birinci seçilen proje imar durumunun kendisine tanıdığı hakları sonuna kadar kullanmakta, zorunlu çekme mesafeleri dışında hiçbir artık alanı dışa terk etmemekte, sınırlara dayanmakta ve kendi cepheleri ile sınırlı olumsuz dış etkilerden yaıtılmış "vaha" niteliğinde bir bahçe belirlemektedir. Katılan projeler incelendiğinde başka hiçbir projede bu kadar büyük ve tanımlı bir bahçe olmadığı görülecektir.
• Projede imar durumu uyarınca emsale esas kabul edilen yaklaşık 10.300 m2 inşaat hakkı zemin üzerinde 5 kat olarak planlanmıştır. Kat yükseklikleri, mekansal konfor ve teknik gerekler nedeniyle yüksek olarak planlandığından, yapı; zeminden itibaren 21 m olup; kat başına ortalama 1.500 m2 net alan elde edilmektedir ki; bu da her türlü esnekliğe, bölünmeye, değişime ve birimler arası düzayak ilişkiye olanak sağlayan; işlevsel ilişkiler kesintiye uğratılmadan, aynı departmanın ilgili birimlerinin aynı katta çözülmesini olanaklı kılan bir büyüklüktür. Böylelikle çağdaş bir çalışma ortamı elde edilmektedir.
• Birinci seçilen proje aynı zamanda geleneksel mimarimizin avlu etrafında biçimlenmiş "kervansaray plan kurgusu" anlayışının çağdaş bir yorumudur. Bu özelliği yapıya yakın çevresi ile ilişkide tam bir "amiral gemisi" hüviyeti verecek ve bir "sosyal odak", bir "iletişim ortamı" olarak TNB Merkezini benzersiz kılacaktır.
• Yarışma kararı ile sağlıklı başlayan süreç tamama erdirildiğinde ve proje inşa edildiğinde kullanıcılarına "kültürel mirasa sahip çıkma, doğa sevgisi, şeffaflık, katılım, akılcılık" gibi kavramları duyumsatacak çağdaş bir sosyal odak ve mutluluk verici bir çalışma ortamı olarak kendisinden beklenen toplumsal görevi yerine getirecektir.

Künye
Proje Yeri: Ankara
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül
Mimari Proje Ekibi: Ezgi Ak, Adila Sancaklı, Serkan Şen, Feriye Yurdusev
İşveren: Türkiye Noterler Birliği
Proje Başlangıç Yılı: 2003
Proje Bitiş Yılı: 2003
Arsa Alanı: 6.871
Toplam İnşaat Alanı: 20.000

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Selim Velioğlu

Orkun Özüer

Murat Aksu

Umut İyigün