Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Ödül, 3. Grup MEB Denizli Şirinköy Eğitim Yerleşkesi Mimari Proje Yarışması

Mimari proje raporu:

Tasarımda; yapılar ile dış mekanlar arasındaki denge birincil öncelik olarak gözetilmiş, alan bütünü "artık alan" kalmayacak biçimde kullanılmaya çalışılmıştır. Öğrencilerin ders saatleri içinde ve dışında kullanabilecekleri ardışık dış mekanlar ve yeşil alanlar mekan kurgusunu belirlemiş, yapı kütleleri bu dış mekanları mekansal olarak tanımlayan ve içerdikleri işlevler ile besleyen unsurlar olarak ele alınmıştır. Ön avlu, örtülü sokak, derslik bahçeleri, üst kotta yer alan yeşil teraslar, derslikler arasında oluşturulan bitkilendirilmiş sokaklar, yurt bahçeleri ve orta kesimde yer alan spor ve rekreasyona yönelik büyük çayır tasarlanan dış mekanlardır. Söz konusu mekanların öğrencilere doğal değerler ile bütünleşik bir eğitim ortamı sunacağı düşünülmüştür.

Künye
Proje Yeri: Denizli
Proje Tipi: Lise / Ortaöğretim
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül
İşveren: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Proje Başlangıç Yılı: 2013
Toplam İnşaat Alanı: 65,000 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Selim Velioğlu

Erce Funda

Orkun Özüer

Ersen Gömleksiz