Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Kale Pratt ve Whitney Havacılık Yönetim - Üretim Merkezi

Yönetim ve üretim yerleşkesi yapılarının inşa edileceği İzmir Serbest Bölge'deki alan, İstanbul'dan olumlu anlamda bir farklılık içeriyordu. Arazide doğal bir çevre verisi olarak fıstık çamlarından oluşan koru vardı.

İşveren tarafından da varlığı ve anlamı önemsenen bu doğal değer, tasarımı biçimlendiren temel unsur olmuştur. Tasarımda, yapı alanı ile koru arasında, çalışanların rekreatif kullanımına yönelik ara bir yeşil geçiş alanı ayrılarak, korunun çalışanlarca deneyimlenmesine olanak tanıyan açık alan düzenlemeleri öngörülmüştür.

Künye
Proje Yeri: İzmir
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Ticari
İşveren: Kale Havacılık
Proje Başlangıç Yılı: 2012
Toplam İnşaat Alanı: 14,000 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Selim Velioğlu

v

Can Özsavaşçı

Erce Funda

Ersen Gömleksiz