Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

İTÜ İnşaat Fakültesi Ek Binası

PAB Mimari Tasarım İTÜ İnşaat Fakültesi Ek Binası projesini anlatıyor:

İstanbul Teknik Üniversitesi, ilk olarak 60’lı yıllarda artan büyüme ihtiyacı ile Ayazağa bölgesinde yeni bir yerleşkenin kurulması kararını almış ve İTÜ Senatosu bu yeni arazideki master plan ve avan proje çalışmalarının yapılması için Profesör Kemal Ahmet Arû ve ekibini görevlendirmiştir. Kemal Ahmet Arû’nun ilk plan şemalarına bakıldığında, ağ tipi kampüs planı şemalarına sahip Berlin Özgür Üniversitesi, Essex Üniversitesi ve Toulouse Le Mirail Üniversitesi yerleşkeleriyle benzerlikler görmek mümkündür. Dönemin çağdaş üniversite planlama ilkeleriyle paralel yaklaşımlar barındıran bu yeni İTÜ yerleşim planı, avlular etrafında toplanan 3 ya da 4 katlı binalardan oluşan yoğun bir plan dokusuna sahip bütünleşik bir sistem olarak tanımlanabilir.

Arû’nun önerdiği içe dönük avlular sistemi, makro ve mikro gelişme alanlarının tanımlandığı modüler ve esnek bir yapıdadır. Avlular etrafında düzenlenmiş standart ölçülerdeki tip derslik ve eğitim birimlerinin bütün kampüse yayılarak yoğun bir kent dokusu oluşturması hedeflendiği gözlemlenmektedir. Ancak bu sistemin eğimli arazi ile ilişkisi her zaman bir eleştiri konusu olmuştur. Ayrıca önerilen İTÜ yerleşkesinin ağ tipi kampüs planı örneklerine göre daha yaygın ve büyük ölçekli olduğu da söylenebilir.

Kabul gören bu plana bağlı olarak birçok fakülte yapısı inşa edilmesine rağmen Arû’nun planı tam olarak tamamlanmamıştır. İnşaat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve birbirine bağlı olan Maden, Kimya ve Elektrik Elektronik fakültelerinin yerleşimlerinin Arû’nun kurguladığı kampüs fikrine en yakın örnekler olduğu söylenebilir. 90’lı yılların sonuna gelindiğinde bu plana uyulmaktan vazgeçilmiş, Arû planında önerilen dokudan farklı oran ve ölçekteki yeni yapıların kampüse eklenmesi tercih edilmiştir.

2012 yılında açılan “İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Sınırlı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması” şartnamesinde ise Arû’nun plan şemasına göre inşa edilmiş çoğu yapının “fonksiyonel ve fiziksel eskimenin yanı sıra deprem riski“ de göz önüne alınarak yıkılması önerilmiş ve “350 bin metrekare mekanın yenilenmesine yönelik bir master plan” elde edilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir. Ancak yarışma sonucu 1. olan projenin uygulanmasından vazgeçilmiştir.

Günümüze gelindiğinde ise İTÜ yönetimi, tüm fakülte yapılarının yıkılarak yeni bir kampüs planına göre yeni yapıların yapılması yaklaşımından vazgeçerek, mevcut yapıların aşama aşama yerinde yenilenmesi ve fakültelerin mikro gelişme alanlarına eklenen yeni bloklarla kampüs planının sürdürülmesi kararlarını almıştır. İTÜ İnşaat Fakültesi Ek Binası da, bu karara göre İnşaat Fakültesi binasının mikro gelişme alanına yerleşen, mevcut binaya eklemlenen ve modüler avlulu sisteme uyma çabası içerisindeki yeni bir binadır.

İtü İnşaat Fakültesi bünyesinde yer alan Çevre Mühendisliği ve Zemin Mekaniği bölümlerine ait mekanları kapsayan proje 12.000 m2 kapalı alana sahiptir. Projenin başlangıcında iki bölümün öğretim görevlileriyle ayrı ayrı toplantı serileri düzenlenmiş, yapının program ve kapasitesi tüm yetkililerle birlikte tanımlanmıştır. Bu toplantılar sonucu oluşan yoğun programı karşılamak için kampüsteki diğer Kemal Ahmet Arû tasarımı bloklarda olduğu gibi çekirdek ve ıslak hacimleri barındıran bir “mafsal” blokla birbirine bağlanan iki bloklu bir yerleşim planı uygun görülmüştür. Ek yapılar, İnşaat Fakültesi’nin batıdaki tamamlanmamış son avlusunu çevreleyerek mevcut fakülteyi bütünlemektedir. Kuzey cephesinde mevcut yapıların gabarisini tutan 3 katlı, güney cephesinde ise kot farkından dolayı 5 katlı olarak algılanan bir çözüm ortaya çıkmıştır.

İki ayrı bölüme ait blokların ilk 3 katında ağırlıkla laboratuar mekanları çözülürken diğer katlarda ofis birimleri yer almaktadır. Oldukça yoğun ve gelişmiş teçhizata sahip olan laboratuarlarda iklim kontrolü yapılan soğuk ve sıcak odaların yanı sıra çoğu üniversitede bulunmayan parçacık kontrollü temiz oda ve gri su ayrıştırma sistemi odası da bulunmaktadır.

Taşıyıcı sistemi çelik olarak belirlenen bina ilk aşamada uygulama detaylarına kadar çelik olarak projelendirilmiş ve tamamlanmış, ancak ekonomik nedenlerle yönetimin aldığı karar değişikliğiyle betonarme olarak revize edilmiştir. Bu aşamada çelik projenin betonarmeye dönüştürülmesinde yaşanacak mekan kayıpları minimize edilmeye çalışılmıştır.

Bina cephesindeki malzeme seçimleri İTÜ kampüsüne eklenecek tüm yeni fakülte binaları için alınan ortak kararlara dayanmaktadır. Kompozit kaplı cephede kampüsteki diğer ek yapılarda olduğu gibi dikey perfore metal güneş kırıcılarla ışık kontrolünün sağlanması amaçlanmıştır. Güneş kırıcılar oldukça uzun olan batı cephesine sık aralıklarla kullanılırken diğer cephelerde ışık hesaplarına göre daha seyrek olarak kullanılmıştır.

Künye
Proje Yeri: İstanbul, Şişli
Proje Tipi: Yüksek Öğretim Yapısı
İşveren: İTÜ Yapı İşleri Daire Başkanlığı
Ana Yüklenici: Terminal – Demirkaya Ortaklığı
Statik Projesi: Nodus Mühendislik
Mekanik Projesi: Küp Mühendislik
Elektrik Projesi: Küp Mühendislik
Proje Başlangıç Yılı: 2013
Proje Bitiş Yılı: 2014
İnşaat Başlangıç Yılı: 2015, 2019
Arsa Alanı: 4.680 m²
Toplam İnşaat Alanı: 12500 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Pınar Gökbayrak

Ali Eray

Burçin Yıldırım