Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

2. Ödül, Yozgat Ticaret Kültür ve Sanat Merkezi

Yozgat Ticaret, Kültür ve Sanat Merkezi projesinde, kamusal hayatın cereyan edeceği, ticari fonksiyonlarla kültür-sanat aktivitelerinin birbirini karşılıklı beslediği bir sosyal donatı tasarımı, mimari çözümlemenin çıkış noktasını oluşturur.

Yozgat kentinin kentsel mekan örüntüsünden referans alan, alışverişe yönelik mekanlarla beslenen, kentin ticari güzergahına eklemlenerek kentlinin günlük sirkülasyonu içinde yer edecek bir yapılaşma hedeflenmiş. Yapı, bir yandan arazinin doğusundaki kentin ana sosyal donatısı olan parka, diğer yandan arazinin güneybatısındaki ticari dokuya eklemlenir. Bu iki fonksiyonu; kendi içinde devam ettirerek bütünler; kent içindeki akışı zedelemeyen geçirgen zemin kat yerleşimiyle yaya sirkülasyonuna süreklilik kazandırır.

Künye
Proje Yeri: Yozgat
Proje Tipi: Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: 2. Ödül
Proje Başlangıç Yılı: 2008
Arsa Alanı: 3.600 m²
Toplam İnşaat Alanı: 25.110 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Pınar Gökbayrak

Ali Eray

Burçin Yıldırım
Yardımcı Mimar(lar)
Yelta Köm
Ceren Kılıç
Alper Kurbak