Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Destek Zeytinburnu Kentsel Tasarım Projesi

DESTEK Platformu kapsamındaki çalışma, yoğun yapılaşma sonucu sağlıksız gelişen bölgelerin, kullanıcı inisiyatifyle birleştirilebilecek, yeniden parselizasyonu yapılabilecek yapı adalarıyla yeni bir kentsel doku ve morfoloji oluşturulabilmesini hedefler.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde dar ve uzun yeni yapı adasının biçimsel zorlayıcılığı nedeniyle, avlulu kent bloğu yerine, parselin daraldığı noktalarda kopan ve "S" biçiminde yapı izi oluşturan bloklar öngörülmüş. Sokak cephesini tutan bazaların üzerinde ise yoğunluğu karşılamak için, geniş bulvar cephesi öncelikli olmak üzere tekil bloklar yükselmekte. Yüksek zemin katlar ticari birimlere ayrılırken, yatay kent blokları ve yükselen tekil bloklar konut hacimlerine ayrılmış. Zemin kotta oluşan avlular tamamen kamusal kullanıma açık.

DESTEK Platformu ve 3 Ada 1 Ada Programı, Kentsel Strateji tarafından geliştirilmekte.

Künye
Proje Yeri: Zeytinburnu, İstanbul
Proje Tipi: Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: Kentsel Tasarım
Proje Başlangıç Yılı: 2010
Arsa Alanı: 15.000 m2
Toplam İnşaat Alanı: 97.000 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Pınar Gökbayrak

Ali Eray

Burçin Yıldırım

Derya Gürsel
Yardımcı Mimar(lar)
Fırat Doğan