Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı (Erginoğlu ve Çalışlar Mimarlık), Mardin Artuklu Üniversitesi Kampüsü İbadet Mekanları

Mardin Artuklu Üniversitesi İbadethane Kompleksi

Mardin Artuklu Üniversitesi'nin mevcut kampüs planında meydan ve toplanma alanı gibi eksikler bulunmaktadır. İbadethane için belirlenen alanının, arazi eğiminden faydalanarak, kotlar arası ilişkiler kurularak ve kampüs içi toplanma mekanı yaratılarak oluşturulması hedeflenmiştir. Arazi eğimi göz önünde bulundurularak, ara kotta oluşturulan platform-avlu ile kotlar arası ilişkiler sağlanmış, ibadet mekanları bütüncül hale getirilmiş ve diğer kotlarla bağlantısı sağlanarak öğrencilerin rahatça vakit geçirecekleri peyzaj alanları oluşturulmuştur.

Mevcut ihtiyaç programları ve cami-kilise tipolojileri doğrultusunda, kare kütleli, lateral planlı bir cami ile bazilikal planlı bir kilise oluşturulmuştur. Cami ve kilise gibi büyük mekanlarda tarih boyunca strüktürel ihtiyaçlar nedeniyle kullanılmış ve bu mekanlarla özdeşleşmiş olan kubbe ve tonoz, günümüzde geniş açıklıklar farklı tekniklerle geçilebilmekte olsa da simgesellikleri nedeniyle, kullanıcılar tarafından talep edilmektedir. Projede, oluşturulan taşıyıcı sistem ile cami iç mekanında kubbe, kilise iç mekanında tonoz, taşıyıcı sisteme asılarak yalnızca dekoratif amaçlı olarak kullanılmıştır. Bu kullanım, ayrıca, mukarnas sorununa da bir cevap getirmektedir. Strüktüre asılan kubbe ve tonoz ile proje, sıradan ibadethane beklentileri ve çağdaş mimarlık anlayışlarının ara kesitini oluşturur. Bu yaklaşım, bir anlamda, güncel ibadethane mimarlığı tartışmaları ve kitsch yaklaşımlara duyulan yakınlığı sorgularken çağdaş mimarlık üzerinden bir yorum olarak nitelendirilebilir. Yezidilerde, yılda bir kez Laleş'te Şeyh Adiy'in türbesine yapılan hac esnasında gerçekleştirilen toplu ibadetin haricinde toplu ibadet etme olmaması nedeniyle, yezidiler için, kapalı bir tapınma alanı yerine simgesel bir peyzaj elemanı tercih edilmiştir. Yezidilerin güneş doğarken ve batarken ona doğru yönelerek dua etme geleneklerinden yola çıkılarak, aynı avlu içerisinde temsili bir güneş saati havuzu oluşturulmuştur.

Künye
Proje Yeri: Mardin
Proje Tipi: Kilise / Şapel, Cami / Mescit
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimar

Kerem Erginoğlu

Hasan Çalışlar

Jesus Villanueva Crespo

İdil Yücel