Similiar Projects

Katılımcı, Evka 3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu Yarışması

MİMARİ RAPOR

GENEL YAKLAŞIM
İzmir ilinin kuzeyde giriş noktası konumunda bulunan proje alanı, yakın çevresinde üniversiteler Bornova ilçe merkezi ve konut dokusu ile çevrilidir. Arazi üzerinde ise; İzmir metro hattı son durağı, şehir içi otobüs peronları ve bunlar arasındaki ilişki belirleyicidir. Bu bağlamda proje alanı yaya hareketi açısından oldukça önemli bir merkez ve kentsel odaktır.
Tasarımın genel yaklaşımı; yaya hareketini kolaylaştırmak ve yönlendirmek, aktarma istasyonunun yanı sıra programın sunduğu sosyal işlev seçkisini kullanarak kentsel bir çekim noktası oluşturmaktır.

ARAZİ KULLANIMI VE MEKANSAL KURGU
Tasarım temelde kamusal kullanımları zemin ve alt zemin kotunda toplayarak arttıran bir yaklaşıma sahiptir. Bu bağlamda zemin ve alt zemin mekan kurgusu boşluklu ve alanın çeşitli noktalarına uzanan, kentsel ilişkilerin devamlılığını sağlar niteliktedir. Her iki kot yaya erişimi gözetilerek düşeyde birbirine bağlanır. Yurt, spor salonu ve sosyal merkez yapılması öngörülen alanlar yeşil bir peyzaj aksı ile proje alanının kuzeyindeki toplanma alanına ulaşır. Bu alan kesintiye uğramadan yeşil bir amfi ile kültürel üretimin yer aldığı, aynı zamanda metro bağlantısının sağlandığı alt zemin kotuna ulaşır. Sahne, sahne arkası birimler ve fuayenin bulunduğu salon kütlesi alt zemin kotunun merkezinde konumlanırken eğitim birimleri ve çarşı birimlerini birbirinden ayırır. Çarşı birimleri ise yeme-içme birimleri ve alanın doğusunda yer alan otobüs peronları ile entegre çalışır. Alt zemin kotu, salon fuayesi, sergi salonu, çok amaçlı salonlar ve atölyelerin birlikte çalışabildiği sosyal ve kamusal bir avlu görevi görür. Aynı zamanda metrodan otobüs peronlarına çıkan yaya hareketini yönlendirir. Kuzeydeki toplanma meydanından ikincil bir aks ile alanın batısındaki yeşil çatıya ulaşılır. Peyzaj elemanları ve kentsel mobilyalarla desteklenen, çocuk oyun alanlarının ve gezinti parkurlarının bulunduğu yeşil çatı, üst zemindeki ana meydana ulaşır. Bu meydandan zemin fuayesine, otobüs peronlarına, minibüs ve taksi duraklarına ulaşım sağlanırken yoğun ağaçlı ve korunaklı kamusal alan olarak kente kazandırılır. Satış birimlerinin ve yeme-içme mekanlarının yer aldığı kütle ise alt zemin kotunda salon ve fuayesi ilişki kurarken, üst zemin kotunda otobüs bekleme alanlarına hizmet eder. Otobüs peronları ise Cengizhan Caddesi'nden kontrollü giriş-çıkış alabilecek şekilde yol cephesinde konumlanır.

Atölye, kulüp odaları, medyatek ve çocuk oyun okulu gibi kentlinin kullanımına açık mekanlar bir arada ve iç mekan düzenlemesi olarak bütüncül bir kurguya sahiptir. Erişimin kolay, kullanımının sürekli olduğu bu mekanlar farklı büyüklükteki etkinlikler için hareketli paneller ile bölünebilir/birleştirilebilir niteliktedir. Sergi salonu alt zemin kotundaki salon fuayesi ile birlikte çalışır. Tamamen açılabilir cam yüzeyler ise fuaye ve atölyelerin alt zemin kotundaki etkinlik avlusu ile bütünleşebilmesini olanaklı kılar.

Salon bütün bu kurgunun merkezi ve baskın elemanını oluştururken satış birimleri ve yeme içme mekanları ile kurduğu ilişki biçimsel bir örtüyle kaplanmaktadır.

İzmir'in Bornova ilçesinde yapılması planlanan Evka-3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu bulunduğu çevreyi değiştirecek ve dönüştürecek nitelikte tasarlanmıştır. Sosyal ve ticari birimler, bu birimleri bir araya getiren açık alanlar ve peyzaj öğelerinin günün her saati etkin kullanımı ve bu kullanımda zenginlik hedeflenmiştir.

Yapı ile kamusal alan arasındaki ilişki, kentsel yeşil alan sistemi ve bu sistemin devamı niteliğindeki alt zemin avlusu ve üst zemin meydan peyzajı ile örtüşmektedir. Bütün yapısal ve mekânsal tasarımın tamamlayıcı öğesi olarak ele alınan plantasyon önerisi mekânsal kurgunun tanımlanması ve algılanmasına katkıda bulunurken ayırıcı/bağlayıcı olma özelliği ile de üst meydandaki açık alan düzenlemesinin ana karakterini oluşturmaktadır. Meydan kurgusu peyzaj elemanları ve kent mobilyaları ile birlikte ele alınmış ve bu öğeler mekânsal dil birliğinin sağlanması için birer tasarım elemanı olarak kurgulanmıştır.

Sert peyzaj elemanları ile desteklenen yeşil amfinin genel yer örtücü karakteri çim/çayır olarak kurgulanmıştır. Üstüne basmaya oldukça uygun Dichondra Repens de alternatif örtücü olarak düşünülmüştür. Bölgesel iklime ve toprak yapısına uygun yaz kış yeşil kalabilen Cinnamomum Camphora, Grevillea Robusta, Quercus İlex ağaçları kuzeyden gelen yeşil peyzaj aksı boyunca konumlanan oturma ve genel yürüyüş alanlarına gölgelik sağlar. Döşeme üzeri 1m toprak kaplı meydanda ise iklime uygun kısa bitkiler seçilmiştir.

Mevcut ağaç grupları, yeşil bantlar, oturma elemanları, yeşil amfi ile zenginleştirilen sosyal merkez ve aktarma istasyonu yapısı, alt zemin kotundaki avlu ve sosyal mekanları ile bütünleşik bir tasarım sunar ve kentlinin uğrak yeri olmayı amaçlar.

Map
Details
Project Location: İzmir, Bornova
Project Type: Cultural Center, Station / Stop
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Consultant: Halil Kabaca, Ozan Bilal, Sümeyra Elma

Pin It
Architects

Kadir Uyanık

Dicle B. Özdemir
Contributing Architect(s)
Ahmet Özer
Bedirhan Koç