Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Mansiyon, Evka 3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu Yarışması

PROJE RAPORU

Architecture is not about an image, it is about sensitivity...

(Mimari imajla ilgili değildir, hassasiyettir...)

Bijoy Jain

Yoğun araç trafiğinin yaşandığı modern kentlerde kent içi ulaşımında çok önemli yere sahip aktarma istasyonları birer çekim merkezlerine dönüşmektedir. Bölgeye getirilecek her önerinin bu noktaların erişilebilirliğine ve pratik kullanımlarına karşın hassasiyet barındırması gerekmektedir.

Proje; alana az katlı yapılaşma önerileri getirerek önceki kaotik ortamın önüne geçmeyi; geçişkenlik ve görsel bağın sürekliliği sağlayarak alanı; alt meydanlara bölmeyi; alt meydanların ara sokaklarla birbirlerine bağlayarak güçlü bir kentsel kompozisyona dönüşmesi hedeflemiştir. Metro istasyonu meydanı yapının ana yaklaşım allesi olarak belirlenmiş, bu kısımdaki şaftlar arası sınırlı meydan alt yapısı, etkinlik ve panayır alanı olarak düşünülmüştür.

Aktarma istasyonu ve sosyal merkezin ayrı birer yapı olarak değerlendirilmesinin yerine aktarma istasyonunun; sosyal merkezin bir alt fonksiyonu olarak değerlendirilmesi önerilmektedir. Sosyal merkez için gerekli görülen fonksiyonların zemin kotu ilişkilerindeki gereklilikleri değerlendirilmiş kendi içlerinde zemin kotuyla ilişki pratiklerine göre kategorize edilmiştir.

Otobüs peronları ve otoparklara erişimde topoğrafya yırtılarak güçlü bir şekilde alınmasındansa mevcut metro istasyonunun güçlü alt yapısı kullanılması önerilmektedir... Bu altyapının görece daha uzak-yetersiz kaldığı noktalarda ek olarak mütevazi düşey sirkülasyonlar oluşturularak aktarma istasyonu ile zemin kot arasındaki bağ güçlendirilmiş, direkt dahil olunabilirlikleri sağlanmıştır.

Cengizhan Caddesi''nin dinamikliği düşünülünce alanın bu yüzünde daha çok ticari fonksiyonlar yerleştirilmiştir. Önceden belirlenen ana yaklaşım allesi referans alınarak fuaye, sergi salonu-çok amaçlı salon ve gösteri salonu gibi sosyokültürel birimlere erişimler alanın merkezinden sağlanmaktadır. Bu nokta; alanın, sosyokültürel fonksiyonlarla donatılması öngörülen proje 2 alanı ile de güçlü iletişim kurabileceği bir posizyondadır. Sergi salonunun bulunduğu merkez nokta ile kanal arasında kalan bölgede ise; görece daha izole mekansal değer gerektiren eğitim merkezi yer bulmuştur. Her noktada, kendine has yeme-içme mekanları oluşturularak her noktanın yaşaması-hayat bulması amaçlanmıştır.

Gösteri salonunun zemin kotundansa zemin üstü kota taşınması önerilmiştir. Bu öneriyle; zemin kattaki yapı yoğunluğu azalacak, zemin katta oluşturulan meydan-kentsel boşluk etkisi korunacak, gösteri salonunun alt yapısı için gerekli alanların zemin kattaki izleri belirgin oranda azalacak ve zemin altı kotunu amfi düzeninin zedelemesinin önüne geçilecek, zemin altına yerleştirilen aktarma istasyonunun zemin katıyla bağını güçlendirecek, yapı maliyetleri azalacak, yaya akslarının kesintisiz devam edebilmesi sağlanacaktır.

Harita
Künye
Proje Yeri: İzmir, Bornova
Proje Tipi: Kültür Merkezi, İstasyon / Durak
Proje Tipi Grubu: 1. Mansiyon

Pin It
Mimar

Kemal Serkan Demir

Ece Türkel

Feyza Nur Çelik

Ali Erman Aydın
Yardımcı Mimar(lar)
Sinem Demir