İlgili Projeler

Katılımcı (Tolga Hazan), Evka 3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu YarışmasıMİMARİ KONSEPT:

Sosyal merkez ve Aktarma istasyonu programları farklı nitelik gösteren programlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Farklı nitelikteki bu iki programın birleştirilmesi bölücü anlayışta değil bağlayıcı anlayışta ele alınmıştır. Bu programların bir arada oluşunun doğurduğu doğal dinamik üzerine mimari konsept inşa edilmiştir.

Kurgu birleştirici bağlayıcı bir ağ kurmaktır.

Peron hatları arsanın kuzeyinde çözülmüştür. Güneydeki metro istasyonu ile kuzeydeki otobüs peronları arası yapılaşma alanı olarak belirlenmiştir. Yapı metro istasyonu plazası ile peron aksları arasında bir ara-yüzdür. Bu geçiş hattında olan doğal enerjinin kentsel ve mekânsal karşılığı aranmıştır. Yaya güzergâhları ile etkileşime geçen ve yönlendiren serpiştirilmiş programlar mevcuttur. Yaya güzergâh ve/veya vasıta değiştirirken bu programlarla etkileşime geçmektedir.

Toplu taşıma yayanın/İnsanın önemi ve medeniyet kavramlarını çağrıştırıyor. Toplu taşıma ağı ile sosyo-kültürel programların örtüştürülmesi kültürel erişilebilirlik kavramını doğuruyor. Bu maksatla mimari ölçekte kurulan sosyal ağ kentsel ölçekte süreklidir, uğrak yeridir, ulaşılabilir.

Yayalar köşesiz mekânlarla buluşmaktadır. Köşesiz mekânlar önerilen ağ dokusu üzerindeki hareketlere set çekmeden doğal etkileşim kurmanın formülü olarak karşılık bulmaktadırlar. Organik yaya hareketlerinin ruhunun yakalanması hedeflenmektedir.

İzmir'in iklim özelliklerine uygun bir üst saçak önerilmiştir. Saçak altı mekânlar geçirgendir ve yapı bir dış duvarla bölünmemiş alt programlar kendi iç mekânlarını saçak altında oluşturmaktadırlar.

SOSYAL AKTARIM AĞI:

Oluşturulan aktarım ağı sosyal ve kültürel programlar ile örtüştürülmektedir. Hedeflenen durum sosyal aktarım ağı başlığı ile özetlenebilir. Bu ağ aktarım istasyonu ve sosyal merkezi birbirine ve kent bütününe bağlamaktadır. Yaya, otobüs, metro ve bisiklet hatları sürekliliği ve değişimleri bu ağ ile örtüşmektedir. Vasıta değişimleri bu ağ dokusu üzerinde gerçekleştirilmektedir. Aktarım hatları sosyal ve kültürel programlar ile etkileşim kurmaktadır. Bu etkileşimin beşiği önerilen ağ dokudur.

Çeşitli programları kotları ve kentsel arterleri bağlayıcı ve birleştirici niteliktedir.

Yaya hareketlerinin, yapı elemanlarının ve programların sürekli kılınması hedeflenmiştir. Akışkanlık ve Süreklilik kavramları etrafında planlamaya gidilmiştir.

SOSYO-KÜLTÜREL OMURGA:

Mimari ölçekteki kurgu ve kentsel ölçekteki kurgu bütüncüldür, süreklidir. İstanbul Caddesi kıyısında benzin istasyonu hattından başlayan yeşil alan 2. ve 3. yapı alanlarına referans vermektedir. Bu yeşil alan sosyo-kültürel kent omurgası olarak adlandırdığımız akstır. Bu hattın nitelikli bir peyzaj alanına dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Sosyal merkez ve aktarma istasyonu ile 2. ve 3. yapı alanlarını birleştiren bu sosyo-kültürel omurganın ele alınış biçimi kentsel bellekte mevcut olan izlerin yapılandırılması ve nitelikli mekânlar haline gelmesi yönündedir.

ORGANIK YAYA HAREKETLERİ:

Arsa ve yakın çevresi üzerine yaya hareketleri analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analizler sonucu çeşitli yaya aksları ön görülmüştür. Metro hattı ve peron hattı sosyo kültürel omurgaya, Cengizhan Caddesi'ne ve Ege Üniversitesi lojmanlarına ve Ege Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Bu bağlantıları gerçekleştiren akslar üzerinde organik oluşabilecek yaya hareketleri ön görülmüştür. Bu yaya hareketleri doğal eğriler oluşturmakta ve organik karakter göstermektedir. Bu nedenle bu organik dolaşım tabiatına paralel bir planlamaya gidilmiştir.

PROGRAM TRANSİTİ:

Yapı vasıta transiti görevi gördüğü gibi program transiti vazifesi görmektedir. Programlar bütüncül ve sürekli nitelik de kurgulanmıştır. Programlar arası geçişler yapının bütüncül saçağı altında düşeyde ve yatayda gerçekleşmektedir.

FOKSİYONEL KURGU:

Foksiyenel kurgu farklı nitelikteki programların beraber, sürekli ve akıcı çözümü üzerine temellenmiştir. Peron giriş ve çıkışları + 46kotunda Cengizhan Caddesi cephesinden alınmış ve bu kotta devam ettirilmiştir. +46kotunda peronların çözümü metro plazası kotunu tutabilmeyi sağlamış ve metro-otobüs sürekliliği plazada sağlanmıştır. Bu durum planda da karşılık bulmaktadır. Metro ve peronlar planda da sürekli bir aks ile bağlanmıştır. Bu sürekli akslar zemin katta yeme-içme alanları ve ticari alanlar ile buluşturulmuştur. Peron-cafeler ve ticari alanlar peronları desteklemektedirler. Zemin katta ölü zamanların değerlendirilmesi için sergi salonu ve kendin yap atölyesi ve bisiklet mutfağı konumlandırılmıştır. Zemin katta irili ufaklı galeriler oluşturulmuş ve alt kattaki ticari ve yeme içme mekanları bu galeriler ile ilişkilendirilmiştir. +41 kotundaki metro bağlantısı da galeriler bünyesinde düşünülmüştür. Otobüs metro geçişleri metro plazasındaki merdivenlere ek olarak bu galeriler bünyesindeki düşey sirkülasyonlar aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir.

+51 kotu zemin kata yaya aksları doğrultusundaki düşey sirkülasyon elemanları ile bağlanmıştır. Zemin kattaki sergi salonu yanındaki düşey sirkülasyon elemanı üst kattaki fuayeye açılmaktadır. Üst kattaki fuayede bünyesindeki galeri ile sergi salonuna bağlanmaktadır.

+ 51 kotu güney cephesinde konumlandırılmış 3 adet rampa ile metro plazasına bağlanmaktadır. Plaza ve park hattı sürekliliği bu rampalar aracılığı ile kurulmaktadır. Bu kat sosyal ve kültürel faaliyet ağırlıklıdır. Medyatek, dans stüdyosu, çok amaçlı salon, konser ve tiyatro salonu, atölyeler ve kulüpler bu katta çözülmüştür. Bu kata ve zemin kata servis yapan 2 adet servis asansörü bulunmaktadır. Servis asansörleri bodrum katta depo ve dekor hazırlık alanlarına açılmaktadırlar.

Peron hattı otobüs hattı ve hususi araç hatları ayrıştırılmıştır. Kuzey cephesinde yerleştirilen araç rampası ile kapalı otopark ulaşımı sağlanmaktadır.

Mevcut metro hattından +41 kotunda yapıya bağlantı önerilmiştir. Otopark ve metro bu kot üzerinde buluşup zemin kata bağlanmaktadır. Ticari birimler ve yeme içme alanlarını ve kapalı otoparkı ve teknik hacimleri barındırmaktadır.
+37 kotu kapalı otopark katından 2 adet çekirdek ile bu kot üst yapı bütününe bağlanmaktadır.

TAŞIYICI SİSTEM:

Yapı bedenini taşıyan betonarme kasnak konvansiyonel çözülmüştür. Organik duvar elemanları yer yer taşıyıcılar ile örtüştürülmüş yer yer bağımsız kılınmıştır. Bu anlayış, taşıyıcı sistemin gridal yapıda tekrar edebilmesine imkan vermiş ve yapı ekonomisi oluşturmaktadır. Betonarme karkas gövde üstü hafif çelik bir üst örtü ile buluşmaktadır. Çelik örtü üçgen gridal yapıdadır. Bu üçgenleme modül optimizasyonu yapılarak modüler çözüme elvermektedir. Bu modüler hafif çelik örtü ekonomik ve hızlı bir imalata izin vermektedir.

ORGANİK ÖRTÜ:

Yapı üstü organik bir örtü ile örtülmüştür. Örtü altındaki eylemlerin gereksinimlerine göre şekillenmektedir. Örtü yüksekliği sofita, çok amaçlı salon, dans stüdyosu, medyatek gibi alanlarda yükselmekte ve tavan yüksekliği artmaktadır. Yatay ve düşey hareketleri eylemler ve yaya hareketleri betimlemektedir.

BİSİKLET GÜZERGÂHI KURGUSU:

Öneri mevcut bisiklet güzergahı Cengizhan Caddesi boyunca yapı adasına referans vermektedir.

Bu planlanan güzergah kuzeyde park hattı ve önerilen sosyo-kültürel omurga ile buluşturulmuştur.

Bu şekilde 2. ve 3. yapı adasına bağlanmıştır. Güneyde ise Ege Üniversitesi Nizamiyesi'ne kadar devam ettirilmesi önerilmiştir. Cengizhan Caddesi'nden yapıya doğru kurgulanmış aks hatları bünyesinde bisiklet parkları ve bisim istasyonları önerilmiştir. Bisim istasyonu ve bisiklet parkı bisiklet mutfağı ile zemin katta ilişkilendirilmektedir. +51 kotu zemin plağı rampa çeperlerinde bisiklet parkları önerilmiş ve bir adet express bisiklet yolu +51 kotunun batı çeperinde yaya hatlarından bağımsız olarak önerilmektedir.

Harita
Künye
Proje Yeri: İzmir, Bornova
Proje Tipi: Kültür Merkezi, İstasyon / Durak
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimar

Tolga Hazan