Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Kampüsü Master Planı Davetli Yarışması

Proje raporu:

ARSA BİLGİLERİ:
Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Kayseri ilinin güney doğusunda, kent merkezine yaklaşık 15 km uzaklıkta Kayseri'nin ikinci devlet üniversitesi olarak 3.600.000 m2 büyüklükte bir alanda yer alacaktır. Arazi, kuzeyden güneye doğru yükselen ve doğu batı yönünde yükselip alçalarak iki yüksek tepe oluşturan bir eğime sahiptir.

GENEL YERLEŞİM KARARLARI:
Arazi eğimini ve ana ulaşım arterlerini değerlendirdiğimizde; Arazinin doğusundan geçen, geniş ve işlek bir karayolu olan Kayseri-Malatya yolundan girişin tam güvenlikli olmadığını düşündüğümüz için, yapılması düşünülen ve bu yolla birleşecek olan viyadük üzerinden birincil bir ana girişi kampüs girişi olarak daha uygun bulduk. Kayseri şehir merkezinden Malatya kavşağına kadarki yol üzerindeki trafik ışıklarının yoğunluğundan dolayı (yaklaşık 10-11 adet), bu yol üzerinden kampüse ulaşımın uzun süreceğini de göz önüne alarak, Kayseri Malatya yolunu ana girişler için uygun görmedik.

Ayrıca, söz konusu viyadük yapıldığında, şehir merkezinden Talas'a ve Talas üzerinden üniversite kampüsüne ulaşımın daha hızlı ve kısa süreceği ve bu yolun en tercih edilen yol olacağını düşünerek viyadük üzerinden bir ana girişin daha uygun olacağına karar verdik.

Kampüs alanının büyüklüğünü de göz önüne alarak ikincil bir ana girişin olması gerektiğine karar vererek, arazinin güneyinden ikincil bir giriş daha vererek bu girişleri birbirlerine bağlamayı uygun gördük. Bu iki girişi birleştiren yol üzerinde oluşturduğumuz meydanlardan eğimin yerleşime daha uygun olduğu alanlara dağılarak yerleşmeyi esas aldık.

Yerleşim için seçtiğimiz alanda;
• eğitim aksı,
• bilim kültür ve eğlence aksı,
• spor ve öğrenci konaklama aksı
• konaklama aksı oluşturarak bu aksları geniş meydanlarla birbirlerine bağladık.

GENEL TASARIM İLKELERİ:
• İlköğretim ve Fen Lisesi alanını şehir için özel ve önemli okullar olduğunu düşünerek kampüsle ilişkili ve fakat dışarıdan çalışan bir alan olarak değerlendirdik.
• Topografya'nın elverdiği yerlere yapılaşarak, geniş meydanlarla birbirlerine bağlanan akslar sayesinde, kampüs içinde de ulaşımı kolaylaştırmaya özen gösterdik. Böylece kampüs yaşamının canlılığını sağlamak için kampüsün ortak alanlarının şehrinde ortak alanları olarak düşünülmesine özen gösterdik.
• Kayseri şehri Sanayi ve Ticaret şehri olduğu için girişleri birbirine bağlayan yol üzerinde tasarladığımız teknoloji aksı ile kampüse artı bir değer katmayı planladık.
• Arazinin Malatya yolu tarafındaki topografyanın kampüs yerleşimine uygun olmadığını düşünerek bu kısma; kampüse ait bir benzin istasyonu ve büyük bir ticaret merkezi tasarlayarak bu alandan üniversiteye önemli bir gelir kaynağı oluşturmayı düşümdük.
• Tüm planlamada kampüsün gelişebilirliğini sürdürmesi açısından, yerleşim için seçtiğimiz akslarda tasarım kararlarımıza uygun gelişim alanları oluşturduk.
• Arazinin oldukça zengin bir doğal su kaynağına sahip olmasından yararlanarak; arazinin birincil girişine yakın bir gölet ve hem kampüs hem de Kayseri halkına hizmet verecek, sosyal tesis spor alanları ve kafe ve restaurantlardan oluşan yeşille çevrelenmiş her daim yaşayan bir rekreasyon alanı oluşturduk.
• İklim verilerini göz önüne alarak yapıları güney ve güney doğuya yönlendirerek güneşten olabildiğince faydalanmaya çalıştık
• Yapıların ısıtma ve soğutmaları için mevcut yeraltı sularını kullanarak ekolojik bir ısıtma soğutma sistemi oluşturulmasını uygun gördük.
• Meydanlarda, yerleşim akslarında ve yer yer bina cephelerinde Selçuklu motiflerinin yansımalarını kullanarak yeni ve eskiyi estetik bir şekilde modernize ettik.
• Yerleşim için seçtiğimiz alanda;
1. eğitim aksı,
2. bilim kültür ve eğlence aksı,
3. spor ve öğrenci konaklama aksı
4. konaklama aksı oluşturarak bu aksları geniş meydanlarla birbirlerine bağladık.

Güney ve kuzey girişlerini birbirine bağlayan yol üzerinde oluşturduğumuz Teknoloji Aksı arazinin en yüksek yerinde oturan tek akstır. Teknopark alanımızda; Meslek Yüksek Okulu, Organik Tarım, Bilim ve Teknoloji Merkezi, Sürdürülebilir Enerji Merkezi, Mobilya Endüstri ve Tasarım Atölyeleri, Organik Tarım Sera Alanları ve Otopark oluşturulmuştur. İlerleyen zamanlarda bu alanın genişletilebilmesi için aksın kuzeye doğru gelişim alanı açık bırakılmıştır.

Kuzey ve güney girişleri üzerindeki meydanlar, kampuse dağılımı sağlayacak olan ilk meydanlardır. Bu meydanlardan dağılarak diğer meydanlara bağlanan yollar kampüs içerisinde her noktaya ve tüm otoparklara ulaşımı kolaylıkla sağlamaktadır. Güney girişindeki meydandan hem İlköğretim ve Fen lisesi alanına, hem de üniversite eğitim aksına dağılım esas alınmıştır.

Eğitim aksının sağında ve solundaki otoparklar sayesinde, kampüs içindeki yayalaşma da bu noktada başlamaktadır. Eğitim aksı boyunca devam eden orta yeşil alan, çevresindeki geniş yollar, bisiklet ve yaya yolları, sağlı sollu yerleştirilen Yabancı Diller Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünü geçerek bizi ana meydana ulaştırmaktadır. Bu geniş düzlüğe oturan meydan, eğitim aksının göbeğini oluşturmaktadır.

Ana meydandan kuzey ve güneye doğru uzanan bir diğer eğitim aksı üzerine, kuzey kolda Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi, güney kolda ise tüm göbeğe hakim görüş açısıyla Rektörlük ve Rektörlük idare binası, hemen yanında Yemekhane, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Endüstri Tasarımı, Eğitim Fakültesi, İktisadi Bilimler Fakültesi sağlı sollu ve güneye yönelir şekilde yerleştirilmiştir. İlerleyen zamanlarda eğitim alanındaki gelişmeler göz önüne alınarak aksın kuzeye ve güneye uzanan kollarında gelişime uygun alanlar bırakılmıştır.

Ana meydana bağlanan bir diğer aks ise Bilim Kültür ve Eğlence aksıdır. Yine bu aks üzerinde oluşturulan meydan, yeşil alanlar, bisiklet yolları ve geniş yaya yolları ile Kayseri halkına da hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Abdullah Gül Kongre ve Kültür Merkezi, Bilim Merkezi, Abdullah Gül Müzesi, Yeme İçme ve Ticaret alanı ve Kütüphanenin sarmaladığı meydan, kuzey batıya doğru uzanan aks üzerinde devam etmektedir. Devam eden bu aks üzerinde güneye yöneliş baz alınarak tasarlanan festival ve fuar alanları ile her dönem yaşayan bir alan olması özellikle amaçlanmıştır. Özellikle Bilim Kültür ve Eğlence aksının devamında uzanan spor ve öğrenci konaklama aksı üzerindeki açık ve kapalı spor alanları bu yaşanırlılığın sürdürülmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Araç sirkülasyonu kampüs alanına sokulmamış olmasına rağmen akslarımız üzerinde geniş araç yolları tasarlanarak acil müdahale ve servis araçlarına rahatça dolaşım imkanı sağlanmıştır. Akslar ve binaların arka kısımlarında yerleştirilen otoparklar kampüs ve dışarıdan gelenlerin otopark ihtiyacını karşılayacak şekilde düşünülerek tasarlanmıştır. Özellikle kampüs içerisindeki dolaşım için bisiklet yolları ve bisiklet otoparkları da tasarlanarak kampüs içerisinde yayalaşma ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması öngörülmüştür.

Künye
Proje Yeri: Kayseri
Proje Tipi: Üniversite Kampüsü
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Arsa Alanı: 3.600.000 m²
Toplam İnşaat Alanı: 200.000 m²

Pin It
Mimar

Sabri Paşayiğit

Elif Zeyrek

Diden Bebek

Ertuğ Yenidemir
Yardımcı Mimar(lar)
Bilgehan Akça
Pınar Karaman