İlgili Projeler

Katılımcı, Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Fikir Yarışması

Selim Senin tarafından tasarlanan proje yarışmaya katılan projeler arasında yer alıyor.

Mimari Açıklama Raporu

Yarışma alanı yoğun kent dokusu ilei yeni gelişmeye başlamış alan arasında bir arayüz de bulunmaktadır. çevresinde referans alınabilecek tarihi, kültürel bir yapı olmadığı gibi, kimlik sahibi olmayan bir alan içersisindedir. Binanın bulunduğu çevreye bir kimlik kazandırabilme potansiyeli bu açıdan önemli ve yüksektir.

Kayseri Ticaret Odası 13420 üyeye sahip bir organizasyondur. Nasıl ki bir binanın çatısı binadaki tüm birimleri kapsar ve korur, aynen bunun gibi, KTO kayseri deki bütün esnaf, işyeri , fabrika ve meslek sahipleri için bir çatı hükmündedir, bir çatı kurumudur. Nasıl ki binanın çatısı tüm birimleri korur, hepsini içe alır, kapsar, aynen bunun gibi, meclis salonu kayseri deki tüm ticari faaliyetlerin kararlarının görüşüldüğü , tüm kayseri ticari hayatına hitap eden bir salondur. Bu bina kavramsal anlamda çatı manasını taşıyan bir hizmet binası olduğundan , bu yönüyle meclis salonu çatı olarak düşünülmüş, normalde yere yakın bir noktada yada toprak altında gizlenen meclis salonu, etrafına hakim olan bir noktada, en üst kotta çözülerek, hem binanın önündeki kensel meydanla ilişki kurmakta hemde çatı sütrüktürü ile kayseri ticari hayatı adına ihtiva ettiği manada bir mekan olarak binanın tamamlayıcısı, son noktası olarak yapıda yer almaktadır. Meclis salonundan başlayan çatı formu farklı açılarda kırılmalarla yere kadar devam ettirilerek , kto nun diğer birimleri için mekan sağlamıştır.

Arsa sınırının bittiği noktada , öndeki 30 mlik çekme mesafesine doğru taşan çatı kentsel bir örtü olarak önündeki meydanla bütünlük kazanmaktadır. Bu kentsel çatı örtüsü sayesinde binaya ana girişi tanımlayan güçlü bir odak noktası oluşmaktadır. Bina ile meydan birbirleriyle var olan, çatının meydanı tanımladığı bir kamusal alana dönüşmekte, binanın çatı olarak yere kadar uzanmasıyla, iç mekanda zengin galeriler elde edilirken, kent kullanıcısı için dokunulabilecek bir bina haline gelerek kent yapı arasındaki ilişki, etkileşim sağlamaktadır.

Çatı örtüsünün yere kadar inmesi , normalde yüksekte olana çatının dokunulabilecek bir seviyeye kadar gelmesi bulunduğu alanı tanımlama ve kentle iletişime geçme adına önemli bir referanstır.

Yapının bulunduğu çevreye kazandırdığı kimlik, çatıların birbirlerine akışkanlığıyla, farklı açılarda, mekansal ihtiyaçlara göre kırılmalarla ortaya çıkan karakterden başka, doluluk boşluk zıtlıklarıyla da elde edilmeye çalışılmıştır. Sağır çatı yüzeyleri dikey, tamamen şeffaf cam üçgen yüzeylerle kesişmekte ve oluşturdukları zıtlıkla birbirlerini etkisini güçlendirmektedir.

İdari birimler 1. ve 2. katta meclis salonuna yakın ve galerilerlede zemin katın tamamına yayılmış olan hizmet bölümüyle irtibatlıdır.

Hizmet birimleri açık ofis olarak düşünülmüş , kullanıcılarla şeffaf bir iletişimin mekana yansıması adına bütün alan boy seviyesine ulaşmayan bölücü panellerle tamamen açık olarak, herkesin tüm mekanı, tüm hizmet birimlerini algılayabileceği tek mekan halinde çözülmüştür.

İdari katlarda olması istenen mescit, meclis salonu ile aynı katta çözülerek salon çıkışı kullanımda idari katlara inmeye gerek kalmadan dışardan gelen kullanıcıların ihtiyacıda karşılanmıştır.

Restoran ve toplantı salonu dışardan doğrudan kullanıma olanak veren üçgen avlularla hem günün her saatinde kullanım sağlanmış, hem de güzel bir iç bahçeye bakarak doğal ışık ve havalandırma elde edilmiştir. Çocuk oyun alanı hem restoran kullanıcıları için hemde çalışan personel içinn ortak kullanılabilecek bir noktada , 1. bodrum katta çözülmüştür.

Personel yemekhanesi mutfağı ile restoran mutfağı depoları ortak olarak çözülmüştür. Monşarj ile bodrum kattan erzak alımı sağlanabilecektir.

Yapı taşıyıcı strüktürü betonarme ve çeliğin birlikte kullanımı sayesinde sağlanmaktadır. Çatılar çelik olarak çözülmekte, meclis salonunun altındaki katlar ise betonarme çerçeve sistem olarak çözülmektedir. Meclis salonu ise çelik strüktrürü ile kendini ifade eden, strüktürü ile yapıya kimlik kazandıran özel bir mekandır.
Zemin kattan başlayıp 3. kata kadar devam eden yapının cam yüzeylerini oluşturan doğramalarda çelik çatıyı kolonlar dışında destekleyen diğer strüktür öğeleridir.

Meclis salonu yatayda çelik strüktür üzerinde çatı formuyla bütünleşik olarak yapılabilecek hareket eden elemanlarla dış mekana tamamen kapanabilecektir.yapıdaki tüm cam yüzeyler güneşe karşı korumalı özel camlardır. İstenildiği takdirde, meclis salonu ve galerilere bakan cam yüzeyler için cam içi jaluzi, mekanik stor vb. sitemler ile günışığı kontrol edilebilecektir.

Künye
Proje Yeri: Kayseri
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimar

Selim Senin