İlgili Projeler

Katılımcı, Uşak Belediyesi Hizmet Binası YarışmasıMİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Yarışma parseli büyüyen, gelişen uşak kentimizin eski kent merkezinin bu yükü taşıyamaması ve alternatif kent merkezi oluşturma, ayrıca çöküntü alanı haline gelmiş bölgelerin yenilenmesi, sağlıklı, güvenli ve modern bir görünüme dönüşmesi için sürdürülen kentsel dönüşüm çalışma alanının 1. Etap bölgesinde yer almaktadır.

Hazırlanan kentsel dönüşüm çalışmaları incelendiğinde, özellikle 1. etap alanının omurgası konumundaki dokuz sele deresinin ıslahı ve dere etrafında yeşil bir bant oluşturarak, kentlinin sürekli kullanımına açık sosyal donatı alanları, rekreasyon ve ticari aktivite alanları oluşturmak olduğu, ayrıca mevcut merkez ile yeni oluşturulan bölgenin entegrasyonu önemsenmiş bu kapsamda yaya ve araç yollarının çözüldüğü görülmüştür.

1.Etap kentsel dönüşüm proje bölgesinde yer alan, Belediye hizmet binası, Sosyal Kültürel ve Ticari birimleri tasarlanacağı parsel, 2. Etap alan ile bağlantılı olarak mevcut kent merkezine en yakın alan olup adeta 1. Etap uygulama alanının portali konumundadır. Yeni kentsel dönüşüm projesi ile Parsele mezbaha sokak ve Celal bayar caddelerinden ulaşımın sağlanacağı görülmektedir. Ayrıca Parselin mezbaha sokak cephe hattına dik bir yol bağlantısı ile mevcut kent merkezine ilişkilendirileceği görülmektedir.

Bu veriler ışığında temel olarak parselin 1.etap kentsel dönüşüm alanının portali olma yaklaşımından hareket ile alanın kuzeybatı, güneydoğu aksı üzerinde mezbaha sokaktan giren ve kentsel dönüşüm alanı içerisinde parselin hemen bitiminde kalan meydan ile buluşmasını sağlayan doğal bir koridor oluşumuna olanak sağlanmış ve özellikle yaya ulaşımı açısından eski kent merkezi ile yeni kentsel dönüşüm alanı bağlantısının kesilmemesine özen gösterilmiştir.

Bu doğal koridorun güneyine belediye hizmet birimleri, kuzeyine ise kültürel ve sosyal tesisler konuşlandırılmıştır. Böylelikle hafta sonu ve mesai saatleri dışında da kullanılması hedeflenen bu birimlere araç ile ulaşımın, parsel içerisindeki doğal koridor anlayışını bozmadan Celal bayar caddesinden sağlanması ayrıca otopark ihtiyacının parselin hemen doğusunda bulunan açık otoparktan sağlanması öngörülmüştür.

Ayrıca alanın ortasında oluşan doğal koridora dik (kuzeydoğu-güneybatı) ikincil koridor ile de Celal bayar caddesi istikametinden gelen yaya aksının kesintisiz şekilde dokuz sele dersi etrafında ve parselin köşesinde yer alan peyzaj ve donatı alanları ile irtibatlanması sağlanmıştır. Kafeterya fonksiyonu bu aksın sonuna yerleştirilmiştir. Kafeterya üzerinde oluşturulan eğik yüzey ve oturma grupları ile peyzaja en hakim noktada seyir ve dinlenme alanı oluşturulmuştur.

Yapının kütlesel simgesinde ise kentin en önemli el sanatlarından biri olan kilim motifi kullanılmıştır. Belediye hizmet binasının güneydoğu ucu zemin kotundan başlayıp kademeli şekilde yükselen bir tarzda nihai yüksekliğe ulaşan kütle biçimi ve onu saran kilim deseni ile; tüm değerlerini geçmişinden alan, köklerine, kültürüne bağlı, saygılı, gücünü milletinden alan bununla birlikte sürekli ilerlemeyi, yükselmeyi hedefleyen sürdürülebilir bir kent yönetimi algısı simgeleştirilmeye çalışılmıştır.

Alanın merkezinde oluşturulan koridor ve devamında oluşacak olan meydanın zemininde de aynı desen vurgusu sürdürülmüş ve yapıların adeta bir kilimin üzerinde konuşlandığı yerel yönetimin kentin kültürel değerleri ile sağlam ve kopmaz bir ahenk içerisinde olduğu anlatılmaya çalışılmıştır. Alanın güney ucunda bulunan dokuz sele deresi üzerindeki gölet çevresine desen ile uyumlu öneri getirilmiştir.

Ayrıca Kilim desenleri üzerindeki dinamik ve diyagonal çizgiler yapının cephe karakteristiğini oluşturmuştur. Belediye hizmet binası zemin katında kentli ile birebir temasın yoğun olduğu birimler üst katlarında ise daha çok idari birimlerin yerleşimine özen gösterilmiştir. Doğal koridor içerisinde araç trafiğinin olmamasına özen gösterilmiş ve kapalı otopark girişi mezbaha sokaktan sağlanmıştır.
Sosyal ve kültürel bağımsız şekilde fonksiyonunu sürdürebilecek şekilde konuşlanmış, 1. Kat seviyesinden belediye hizmet binası ile bağlantısı sağlanmıştır. Aynı şekilde kreş fonksiyonu da hizmet birimlerinin içine girmeden kendi içinde izole bir noktada ve kentlinin aracı ile de rahatlıkla ulaşabileceği bir alana konuşlandırılmıştır.

Künye
Proje Yeri: Uşak
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Danışman: Zeynel Lale Eke, Hüsnü Seyhan Kadayıf, Alparslan Sütbaş

Pin It
Mimar

Göksel Öksüz