Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, Anamur Atatepe Sosyal Merkezi ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

PROJE RAPORU

Atatepe / Top Beleni, Anamur Kentinin kuzeybatısında yükselen kente ve çevresine hakim, kentin büyük kısmından algılanan doğal bir peyzaj öğesi olarak kent belleği açısından önemli bir tepedir. Atatepe'de tasarlanması istenen sosyal merkez konumu gereği kent belleğine simgesel değer açısından dahil olacak yeni bir mimari öğedir.

Öneride sosyal merkez Atatepe üst kotuyla (150 kotu) düzayak kurgulanan bir seyir terası altında şekillenir. Atatepe üst kotunun üzerine çıkacak herhangi bir yapısal müdahaleden kaçınılmış ve yine kent belliğinin bir parçası olan tepede bulunma ve kentin algılanması önünde herhangi bir engel olmaması sağlanmıştır.

Atatepe üst kotundan düzayak bağlanılabilen seyir terasının yanı sıra, bir amfi/merdivenle -4.50 kotunda konumlandırılan açık alana / avluya ulaşılmaktadır. Bu açık alan sosyal merkezin giriş ve karşılama alanı olarak yorumlanmakta ve tüm işlevsel birimlere bu avlu içerisinden dağılım sağlanmaktadır. Tasarımda gözetilen şeffaf yapı kurgusu bu avlunun tepeden soyutlanan kapalı bir mekana dönüşmesini engellemiştir.

İklimsel koşullar gereği kent yaşamının önemli bir kısmının açık ve yarı açık alanlarda geçtiği göz önünde bulundurularak, sosyal merkez işlevsel birimler arasında geçişin sınırlandırılmadığı bir total mekan hüviyetindedir. Lokanta, kafeterya ve çok amaçlı salon gibi mekanlar gerektiğinde kapanabilmekte, gerektiğinde tamamı açılarak bir yarı açık mekana dönüşebilmektedir. Yine bu mekanlar konumlanışı gereği tepenin sağladığı tüm seyir vistasına hakimdir.

Sosyal merkez işlevleri dışında Atatepe'nin bir rekreasyon alanı olarak kurgulanması hususu üzerinde dikkatle durulmuş ve tepenin doğal yapısının ve mevcut bitki örtüsünün korunarak iyileştirilmesi, tepe içerisinde dolaşımın sağlanacağı patikalar ve üzeri örtülü küçük dinlenme alanları dışında herhangi bir yapısal müdahalede bulunulmaması önerilmiştir.

Harita
Künye
Proje Yeri: Anamur
Proje Tipi: Sosyal Tesis
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Sıddık Güvendi

Barış Demir

Tuna Han Koç
Yardımcı Mimar(lar)
Elif Aydın
İsmail Kocataş