Similiar Projects

2. Ödül, MEB 2. Grup Mardin Midyat Eğitim Kampüsü Mimari Proje Yarışması

Mimari Rapor

Midyat Eğitim Kampüsü Projesi, arazi parametrelerini en verimli biçimde ele alarak, yoğun kullanıcı yüküne sahip bir eğitim kompleksinin sorunlarına çözüm arayan bir proje yaklaşımı sunmaktadır.

Yapılar: Eğitim Mekanları

Kampüsün en büyük lekesini oluşturan eğitim mekanları için arsanın güney tarafında yaklaşık 4m’lik katları doğal olarak kademelendiren eğimli bir yerleşim düşünülmüştür. Kaskadlanan avlulu bloklar şeklinde oluşan eğitim yapılarının zemin katı ana tasarım ögesi olarak ele alınmıştır. Topoğrafya boyunca uzanan zemin düzlemi, öğrencilerin örneğin ders aralarında isteyebileceği gibi hemen kullanabileceği, gölgeli, doğal hava akışlarına sahip, mekan çeşitliliği sunan, ana dolaşım elemanlarıyla sık ilişkili olarak kurgulanmıştır. Böylece arazinin görece eğimsiz olan kısımları açık alanlarda yürümeyi ve hareketi kolaylaştıracak şekilde serbest kalabilmiştir. Eğitim bloklarının üst üç katında derslikler bulunurken, alt katlarında uygulamaya, laboratuvarlara ve sosyal fonksiyonlara yer verilmiştir. Bu düşüncede, bir kampüs okulunun yerel bir okuldan farklı olarak zemindeki stratejisini kalabalıkları da gözeterek oluşturması etkin olmuştur. Eğitim bloklarının planlanmasında modülerlik ve tekrarlanabilirlik amaçlanmıştır. Bu şekilde gereksinimlere göre inşaatı planlanabilir.

Yapılar: Orta Blok

Okul yaşantısının sosyal ve kamusallık barındıran unsurları bu merkezde bir araya getirilerek kuvvetli bir sosyal zenginlik amaçlanmıştır. Mekansal zenginlikler sunan bu merkezde havuz ve spor tesislerinin yanı sıra sahne sanatları ve konferans merkezi gibi okul dışından gelenlerin de kullanabileceği fonksiyonlar bulunmaktadır. Dışarıdan gelenlerin en kısa sürede ve öğrencilerin özel yaşantısına en az temas ile erişebilecekleri biçimde otopark ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca kafeteryalar gibi fonksiyonlarla sürekli bir canlılık aranmıştır. Orta Blok promenadların üzerindedir ve kampüsün bir çok bölgesini bağlayan bir karakterdedir. Yarı-kamusal ve yarı-özel mekanlar ise kampüsün yeşil odağına kademeli olarak eklemlenmiştir.

Yapılar: Yurtlar Bölgesi

Yurtlarda kalan öğrencilerin, dışarıdan gelenler ile en az kontak içinde olacağı bir konumda tasarlanmıştır. Yemekhane, Kreş-Anaokuklu ve İbadethane’nin bir kısım programı gibi kamusallıktan çok öğrenci yaşantısının daha özel yanlarının burada yer alması düşünülmüştür.

Ulaşım Prensipleri

Araç girişlerinin parselin iki ayrı dış bağlantısını da kullanabilmesi hedeflenmiş, araç ve yaya trafiği ayrıştırılarak, araç trafiğine dayalı lojistik omurgası arsanın dış çeperinde oluşturulmuştur. Ders saatlerinin başlangıcı ve sonu gibi trafiğin yoğunlaştığı saatlerde eğitim yapılarına en kısa sürede erişimi sağlayacak şekilde iki ring oluşturulmuştur. Bu şekilde, indirme-bindirmeye uygun olarak araçların sağ yanından öğrencilerin eğitim mekanlarının iç dolaşım akslarına en uygun yerlerde erişimi sağlanmaktadır.
Yayaların kampüsü kullanmalarını sağlayacak sürekli promenadlar geliştirilmiştir. Bu promenadlar üzerinde kamusaldan özele çeşitlilik gösteren çeşitli fonksiyonlar yer bulmuş, çoğunlukla yürümeye dayalı promenadlar eğimin minimum olduğu yerlerde konumlanmıştır. Yayaların hareket akslarını büyük yığınlar halinde kullanabilecekleri gerçeği, promenadlar ile hareket kanalları oluşturma stratejini getirmiştir. Promenadlarda bölgenin mimari dilinden alınan mekansal ögelerden hareketi kurgulayacak gibi yararlanılmıştır.

Doğal Kuvvetlerin Etkileri

Kampüs bütününde dersliklerin çok büyük bir çoğunluğu doğu-batı ekseninde uzanacak şekilde yerleştirilerek optimal kuzey ve güney ışığı aranmış, ayrıca ısı kontrolü hedeflenmiştir. Eğitim bloklarının ortasında zeminde yer alan açık alan, kuzey-güney doğrultusunda olmasıyla hava akımlara açık olup, blokların aralarındaki avlulara doğrudan bağlantılar vermektedir. Bu şekilde ısınan havanın avlular yardımıyla yükselerek dolaşması düşünülmüştür. Bloklar ile oluşan avlular sistemi ile gölgeler yaratılarak güneşin etkili olduğu saatlerde açık alanların kullanımı amaçlanmıştır.

Details
Project Location: Mardin, Midyat
Project Type: High School
Proje Tipi Grubu: 2. Ödül
Employer: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Project Start Date: 2013
Project End Date: 2013
Total Construction Area: 95,000 m2

Pin It
Architects

Emre Erkal

Coşkun Erkal

Filiz Erkal

Ozan Erkal
Contributing Architect(s)
Atakan Palaşoğlu
Demet Yüce