Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

2. Ödül, Eğitim Kampüsleri Mimari Proje Yarışması

PEB Mimarlık, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2013 yılında açtığı Eğitim Kampüsleri Mimari Proje Yarışması'na sundukları projesini şöyle açıklıyor:

1.Ana Tasarım Kararları:

Tasarım sosyal-kültürel eğitim alanı olarak ele alınmıştır. Eğitim kampüs alanı Elazığ kent merkezinin dışında yer almaktadır. Alana ulaşımın toplu taşım araçları ve servis araçları ile sağlanacağı düşünülmektedir. Bu yüzden eğitimin ve öğretimin yanı sıra tasarımın farklı alanlardaki sosyal ve kültürel ilişkilerin üretilebileceği bir kent parçası olarak oluşturulması ana tasarım krıteri olarak belirlenmiştir. Bu noktada açık ve yarı açık kamusal alanlar ve meydanlardan oluşan bir kent modeli senaryosu üzerine kurulan Elazığ Eğitim Kampüsü kent için farklı katmanlarda birbirleriyle ilişkiler kuran yeni bir kent parçası olması hedeflenmiştir.    

2. Mimari Kurgu:

Proje alanının topoğrafya verileri mimari kurgunun oluşmasında kullanılan en önemli veri olmuştur. Kullanıcıların eğitim ve sosyal yaşantılarının geliştirilmesi ve bu alanlarda katılımcılık tasarımın temel düşüncesidir.Kampüsün sadece eğitim için gelenler ait değil, farklı zaman dilimlerinde tüm kent için kullanılacağı kamusal alanlardan oluşan yeni bir kent parçası oluşturması hadeflenmiştir. Eğitim kampüsünün yoğun ihtiyaç programına rağmen topoğrafya potansiyelini kullanarak daha alçak katlı, eğimlerin altında yapıların çözümlenerek üst kısmının daha yaya ve yeşile bırakacağı, farklı kotlarda meydanlara ve avlulara imkan tanıyan bir yerleşke olması ana tasarım kararlarından biridir.  Farklı kotlarda sosyal ve eğitim alanlarının birbirlerine eklemlenmesi ile oluşan bu avlular kullanıcılar için eğitim ve sosyal hayatın birbiri içine girerek bütünleşmesine olanak sağlamakta dır. 

Künye
Proje Yeri: Elazığ
Proje Tipi: Lise / Ortaöğretim
Proje Tipi Grubu: 2. Ödül
İşveren: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Proje Başlangıç Yılı: 2013
Proje Bitiş Yılı: 2013
Toplam İnşaat Alanı: 120.000 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Perin Özen Öztürker

Ebru Gündoğdu Altay
Yardımcı Mimar(lar)
Nevin İnat
Tuğçe Ezgi Erkal