Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

2. Ödül, Aydın Merkez Eğitim Kampüsü Mimari Proje Yarışması

Mimari Rapor

İyi bir eğitim modelinde iyi eğitilmiş nesiller yetiştirebilmek amacıyla öncelikle 2 ayrı kulvar olan zihinsel ve fiziksel eğitim güçlü temellere oturtulmuş olmalıdır. Zihinsel eğitim; kültürel eğitim ve bilim eğitimi olarak ikiye ayrılabilir. Tiyatro, Müzik, Resim, Edebiyat kültürel eğitimin alt başlıklarını oluşturur ve olmazsa olmazlarındandır. Bilim eğitimini ise matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi temel eğitim dersleri oluşturur. Fiziksel eğitim ise günümüzde örgün eğitim sisteminde önemi unutulmuş bir diğer kulvardır. Düzenli yapılan sporun ve doğru beslenmenin insan fizyolojisi üzerinde olumlu etkileri olduğu gibi lise eğitimi çağındaki gençlerin zihinsel sağlığı ve gelişimi için de önemlidir.

Öğrenciler eğlenmeyi severler. Karakterlerinin oluşumu sürecinde, karar verme yeteneklerini ve strateji kurma yetilerini artıran spor ve beğeni düzeylerini, yaratıcılıklarını ve kendilerini ifade etme güçlerini artıran teatral kültür etkinlikleri iki ayrı kutup olarak öneri projemizin iki ayrı ucunda yer alır.

Kurguladığımız bu iki ayrı kutup etkileşerek 'kampüs çayırı'nı oluşturur. Bu çayır iki ucundaki programlı eğlenme eğitim merkezleri olan kültür odağı ve spor odağından beslenirken programsız eğlenme aktivitelerini barındıran ve vakit geçirilebilen sosyal bir çayır haline gelir. Aynı zamanda tören alanını da kapsayarak oldukça geniş bir parka dönüşür. Tasarlanan çayır okul saatleri içerisinde vakit geçirilen bir mekan olmasının yanı sıra kentliye de hizmet vermek amacındadır. Özellikle hafta sonları tatil olan okulun kent halkı tarafından bir mesire, toplanma ve eğlence alanına dönüşmesi anlamına gelir.

Çayırın iki tarafında uzanan saçak öğrencilerin tüm fasilitelere güneş ve yağmurdan korunarak ulaşabilmelerini sağlarken kültür ve spor kutuplarını birbirine bağlama görevini üstlenir. Böylece derslikler ve kütüphane, yemekhane gibi diğer tüm sosyal fasilitelere ulaşım korunaklı hale gelmiş olur.

Derslikler ve sosyal binalarla çevrelenen alan araç trafiğinden arındırılmış olup saçak ile birlikte iç ring (yaya ringi) haline gelir ve sadece yaya ve bisiklet trafiğine olanak tanır. Bu ringi çevreleyen binaların dışında ikinci bir ring vardır. Bu ring tedarik ve servis ringidir. Öğrenci servisleri, özel otomobiller ve diğer tedarik vasıtaları bu ringi kullanırlar.

Öğrenci servisleri kampüse girişten sonraki ilk kavşakta kuzey ve güney yönüne dağılarak öğrenci indirme bindirme istasyonlarına ulaşırlar. Spor ve kültür kutbunda yer alan bu istasyonlar dersliklere iki taraftan eşit bir dağılım sağlar.

Bu ringlere kılıcına saplanmalar tasarımda değerli bir girdi olarak görülmüş öğrencilerin kampüs içerisinde dış hayattan izole olmadıkları bir mekanda yaşamaları istenmiştir. Otomobil-öğrenci, bisikletli-öğrenci karşılaşmaları hayatın bir yansıması olduğu için değerli görülmüş yurtlar ve açık spor sahaları dış ulaşım ringinin çeperinde tasarlanarak bu durum güçlendirilmiştir.

Künye
Proje Yeri: Aydın
Proje Tipi: Lise / Ortaöğretim
Proje Tipi Grubu: 2. Ödül

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Rahmi Uysalkan