Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

3. Ödül, 3. Grup MEB Düzce Eğitim Kampüsü Mimari Proje Yarışması

Proje raporu:

Tespit ve Yaklaşımlar;

5000 öğrencinin bir arada olduğu böylesine yoğun ve yüklü programda, yeterli kapalı açık ve yarı açık mekânların bırakılması, fonksiyonlar arasında kesin ve değişmez sınırlar çizmeyen ama rasyonel ve akıcı işleyiş şemalarına olanak veren bir kurgu olmalıdır.

Yaklaşık 250.000 m2 arazi üzerine 65.000 m2'lik kapalı alan inşaatı oranı nispeten ideale yakın bir orandır. Özellikle giriş çıkış saatlerinde ve teneffüs zamanlarında ciddi yoğunluğu kaldırabilecek örgütlenmiş dış mekânların dışında, yeşil maksimize edilmesi, her tür kullanıcının doğayla bütünleşmesi arazinin verdiği potansiyeli kullanmak adına en insancıl yaklaşım olacaktır.
Sınıf ve öğrenci kapasitesi, önceki etaplara kıyasla yarı yarıya azaltılmıştır. Hem arazi büyüklüğü, hem de çözülmesi beklenen program öğeleri görece çok daha uygun görülmektedir. Bu bağlamda, programa ciddi bir müdahale ya da ek öneri elzem değildir.

Farklı lise tiplerini barındıracak, derslikler sabit öğrencinin hareketli olarak işlemesi öngörülen eğitim sistemi için, derslik bloklarının sürekliliği, farklı derslik ihtiyaçlarına cevap verebilmesi açısından önemlidir. Derslik bloklarının sekteye uğramadan işletilebilirken, sosyal ve yarı sosyal mahallerin farklılaşan katmanlarda devam ettirilebilmesi amaçlanmalıdır. Kentle ilişki halinde olması, okulun kapalı olduğu zamanlarda dışardan kullandırılması amaçlanan mahallerin öğrenci – kentli ara kesitinde yer alması gerekmektedir.

Tasarıma dair;

Program temel olarak uzun kenar doğrultusunda üç farklı dilimde ele alındı.

Temel anlamda problem: kamusal – yarı özel – özel- ve ıssız hiyerarşileriyle ile kurgulandı. Kuzeyden güneye doğru farklı kullanım ihtiyaçlarına rasyonel cevap verirken, sosyal yaşantıyı zenginleştirmek, alternatif yaşantılar ve mekânlar oluşturabilmek, gerektiğinde yeşile-ıssızlığa- kaçışlar sağlayabilmek temel amaçlar olarak belirlendi.

Arazinin kuzeyinde yer alan otoyol ile paralel bir ilişki kuruldu. uzun çeperin yolla temas etmesinin potansiyeli kullanılarak, tüm araç ve servis trafiğinin kuzey hattı boyunca çözümlenip, geri kalan alan yaya sirkülasyonuna terkedilebilmiş oldu. Kentli tarafından okul dışında kullanılabilecek sosyal donatılarla yol çeperiyle ilişkili olarak yarı geçirgen bir sınır oluşturuldu.
Derslik blokları arsanın güneyine doğru, yeşillendirilecek alanla temas edecek şekilde konumlandırıldı. Derslik dilimi sadece İki katta, ilişki sürekliliği sağlanabilecek şekilde çözümlenen bloklarının yüzeyini artırmak adına farklı noktalarda büküldü. Böylece yarı özel kullanımlara olanak veren üç farklı "niş bahçe" oluşturulmuş oldu. Bloklar, zemin kotlarında öğretmen, veli görüşme odaları ve kantinlere terkedildi. Ayrıca her blok güneyde bırakılan sık yeşil alanla ilişki kurabilecek şekilde zeminden yükseltildi.

Derslik blokları ve sosyal donatı bloğu arasında kalan boşlukta, uygulama alanlarının ve laboratuvarların direk ilişkilenebileceği, genel okul yaşantısında alternatif bir mekân yaratacağı öngörülen etkinlik alanı çökertilmiş bir avlu olarak kurgulandı. Bu avlu, hem dışardan hem de derslik bloklarındaki merkezi çekirdeklerden ulaşılabilecek şekilde konumlandırıldı.

Araziyi boyuna ikiye bölen doğalgaz hattı; tasarıma yatay eksende bir zonlama fırsatı da sundu. Böylece derslik bloklarıyla, yurt ve spor alanları bölgesi birbirinden doğal bir şekilde ayrışabildi. Yurtlar, kapalı spor salonu yapısı ve arazinin en batısında konumlandırılan sahne sanatları merkezi, sürekliliği olan saçaklarıyla öğrenci aksına takılırken, araçla ulaşıma da uygun noktalarda bağımsız çalışabilecek şekilde konumlandırıldı. Yurtlar ve kreş de hem okul hengâmesinden uzaklaşabilen hem de araç yollarına yakın bir şekilde yerlerini aldılar.

Genel anlamda, ölçek olarak ezmeyen, deprem bölgesi olmasından kaynaklı strüktürü zorlamayan, mütevazı ve sakin bir mimari dil benimsendi. Bütüncül ve sade cephe dilinin yanı sıra, monotonluğu bozan ve farklı perspektiflerle algıyı zenginleştiren, bütüncül kitle hareketleri kullanıldı. Taşıyıcı sistem ve tesisat yaklaşımları olarak konvansiyonel çözümlerin dışına çıkılmamak özellikle amaçlandı.

Künye
Proje Yeri: Düzce
Proje Tipi: Lise / Ortaöğretim
Proje Tipi Grubu: 3. Ödül
İşveren: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Statik Projesi: Fatih Mustafa Şahin
Proje Başlangıç Yılı: 2013
Proje Bitiş Yılı: 2013
Arsa Alanı: 250.000 m²
Toplam İnşaat Alanı: 65.000 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Kutlu İnanç Bal

Hakan Evkaya
Yardımcı Mimar(lar)
Mehmet Yılmaz