Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Meltem Beach & Rooms

1975 yılında kamp alanı olarak yapımına başlanan ve zaman içerisinde eklemlenerek farklılaşmış olan yapı, theCATWORK tarafından, mevcut kütlesi korunarak, günün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeniden işlevlendirildi ve tasarlandı.

Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:

Mevcutta, Avrupa-İstanbul bağlantı yolu ile Marmara Denizi kıyı hattı arasındaki mesafenin daraldığı bir alanda, parsel çeperlerine karşılıklı ve art arda yerleştirilmiş oda birimlerinin, bu iki hattın arasında denize açılan geniş bir iç avlu/koridor oluşturmasıyla şekillenen yapı; zamanla odaların önüne eklemlenen çardaklar ve sert zemin avlu ile desteklenerek son halini almıştır.

Kamp alanı olarak yapımına 1975 yılında inşaatına başlanan, İstanbul Batı Marmara sahillerinin sayfiye alanı olarak yoğun ilgi gördüğü yıllardan bugüne 45 yıllık geçmişi ile, kıyı siluetindeki yerini alan bu yapının bugünün ihtiyaç ve taleplerine uygun hale getirilmesi hususunda, halihazırdaki yerleşim planı ve gabarisiyle, kent-kullanıcı hafızasındaki yerinin korunmasına önem verilmiştir. Bu amaçla bu kütlesel imgeyi oluşturan yapısal elemanlar ana hatlarıyla korunarak yapıda; doluluk-boşluk oranlarına, peyzaja ve fonksiyona/işleyişe bağlı düzenlemeler yapılmıştır.

İşlev Değişikliğine Bağlı Düzenlemeler

Yapı; inşa edilmeye başladığı yıllarda hem İstanbul için önemli bir sayfiye alanı hem de İstanbul-Avrupa ulaşımını sağlayan ana aks üzerinde yer alıyor olmasından dolayı, ilk etapta günübirlik, devamında ise ‘kamp alanı’ ve motel kullanımlarına uygun bir yapıya evrilmiştir. Bugünün ihtiyaç ve taleplerine yönelik olarak ise; plaj kullanımının öne çıkarıldığı 22 odalı bir butik otel fonksiyonuyla tasarlanmıştır. Bu dönüşümün getirmiş olduğu fonksiyonel ihtiyaçlar doğrultusunda yapıda; resepsiyon, lobi, toplantı alanı, restoran, mutfak, teras alanı, personel odası gibi yeni mahal düzenlemeleri ile oda iç mekanlarında yeni konsepte uygun tasarımlar gerçekleştirilmiştir.

Oda Terasları ile İç Avlu/Koridor İlişkisinin Yeniden Ele Alınması

Her biri merkezdeki iç avlu/koridor alanına (sirkülasyon alanına) açılan, karşılıklı ve art arda olarak yerleşmiş olan oda birimlerine eklemlenen yeni teras alanlarının, sepere birimler haline getirilmesi amacıyla; iç avlu/koridor alanı, merkezde tekil bir yürüme aksı ve bu aksa odalardan ulaşımı sağlayan patikalar şeklinde tasarlanmıştır. Bu yürüyüş aksları dışında kalan alanların ise peyzaj düzenlemeleri ile desteklenerek hem yürüyüş akslarının vurgulanması hem de denize açılan peyzaj koridoru oluşturulması amaçlanmıştır. Ek olarak her biri yan oda birimleri ve iç avlu/koridor ile direkt irtibatlı olan bu teraslarda yaratılmak istenen seperasyonun desteklenmesi amacıyla; yarı geçirgen bölücü duvarlar ve güneş kırıcı perdelerden yararlanılmıştır.

Yarı Geçirgenlik- Seperasyon

Oda teraslarının birbirleri arasındaki seperasyonun sağlanmasına yönelik; geçmişte de kısmi olarak mevcut olan bölücü duvarlar, kullanıcıların her bir terastan deniz ile görsel ilişki kurmasını da sağlayacak yarı geçirgen bir halde uzatılmıştır. Bu yarı geçirgenliğin hem denizle görsel ilişkisini sağlaması hem de seperasyonu korumaya devam edebilmesi adına ise açılan boşluklar, eğik bir açı oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Yapının ana konseptine de yön veren bu yarı geçirgen elemanlar; iç-dış, ışık-gölge, dolu-boş ilişkilerinin kurgulanmak istendiği yerlerde kullanılarak, yapı bütününde bir süreklilik yaratılmıştır. Bu tasarıma ek olarak, teras kullanımlarındaki seperasyonun iç/avlu koridor ilişkisinde de sağlanabilmesi amacıyla, güneş kırıcı perdelerden yararlanılarak her bir odanın önünde kendine ait ayrık alanlar oluşturulmuştur.

İç Mekan

Yapının iç mekan tasarımı için; standart bir otel anlayışından çok plaj kullanımının öne çıktığı bir yalınlıkta mekanlar yaratılması amaçlanmıştır. En yalın haliyle standart bir tipe getirilen oda birimleri; parsel çeperlerindeki opak cephelere banyo birimlerinin yerleştirilmesi ve yatak yönlerinin denize bakacak şekilde tefrişlendirilmesi ile çözümlenmiştir. İç mekanda kullanılan hareketli elemanlar, plaj fonksiyonu önceliğiyle yapıyı kullananların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yalınlıkta tasarlanmıştır.

Künye
Proje Yeri: Silivri, İstanbul
Proje Tipi: Otel / Motel
Proje Tipi Grubu: Konaklama
Ana Yüklenici: ARNC
Proje Başlangıç Yılı: 2019
Proje Bitiş Yılı: 2020
İnşaat Başlangıç Yılı: 2020
İnşaat Bitiş Yılı: 2020
Toplam İnşaat Alanı: 1.000 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Büşra Koçak

Berk Arinç