Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Ödemiş Ulus Meydanı

Kentin çeperinde, istasyon meydanı olarak planlanan Ulus Meydanı kentin büyümesiyle birlikte zamanla kent merkezinde bir park haline dönüşmüştür.

Kentin en büyük yeşil alanlarından biri olma özelliğini günümüze kadar korumuştur.

Ulus Meydanı 1950’li yıllardan günümüze kadar tarihsel süreçte farklı müdahalelerle birçok kez biçim değiştirmiştir. Bu süreçteki müdahaleler dönemin ihtiyacını karşılamakla birlikte belleğin zayıflamasına neden olmuş ve mevcut dokuya zarar vermiştir. Bu doğrultuda, Ulus meydanının yeniden tasarlanması ihtiyacı doğmuştur.

Tasarım sürecinde ilk hedef zarar görmüş dokunun tekrar geri kazandırılmasıdır. Bitki ile sınırlandırılan parkın erişilebilirliğini kaybetmiş olması, park içi dolaşımın net algılanabilir olmayışı ve okunabilirliğini yitirmiş olması tespit edilen sorunlardır. Kent belleğinde önemli yeri olan bu yeşil koridorun uzun yıllar daha var olması hedeflenerek bir tasarım üretilmiştir.

Tasarımın ana kararları, mevcut ağaçların tamamının korunması ve yitirilen işlevselliğin yeniden kazandırılması etrafında şekillenmiştir. Park içindeki yolların tasarımı mevcut ağaçlara göre şekillenerek yeşil dokunun bütünüyle korunması sağlanmıştır. Kuzey-güney aksında yer alan parkta ana yolların aksiyelliği güçlendirilmiş ve diyagonel bağlantılarla desteklenerek park içi sirkülasyon sağlanmıştır.

Mevcut alan kullanımları yeniden değerlendirilmiştir. Saraçoğlu Stadyumu girişinde bulunan havuz, formu değiştirilerek alan kullanımına dahil edilmiş sirkülasyonu engellemeyecek biçimde kuru havuz olarak tasarlanmıştır. Mevcut Atatürk büstü yenilenmiş, Saraçoğlu büstü yerinde korunmuştur. Tek tip döşeme malzemesinin amacına uygun olarak farklı ebatlarda kullanılmasıyla yalın bir döşeme dili hedeflenmiştir. Ağaçların gelişmiş, geniş taç yapısına sahip olması ve gölge etkisi göz önünde bulundurularak açık renk taş döşeme kullanılmıştır. Kaldırım boyunca yoğun kullanımın olması sebebiyle döşemeler büyük ebatta, ara bağlantı yollarında ise daha küçük ebatlar tercih edilmiştir. Parkın eski halindeki geçirimli arnavut kaldırımı uygulaması zaman içerisinde asfalt, beton gibi geçirimsiz malzemelerle üzeri kapatılarak ağaçların yağmur suyuna doğrudan ulaşmasını engellemiştir. Bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla, ebatlandırılmış granit bloklar ile çim derzli serbest döşeme uygulamasıyla orijinal döşeme fikrine sadık kalınarak suyun infiltre olması sağlanmıştır.

Ödemiş kentindeki kamusal yaşantının odağı olan Ulus Meydanı’nın kaybolmuş kimliğini yeniden var etmeyi amaçlayan projede meydan, bir bellek mekanı olarak yeniden üretilmiştir. Yıllar içinde niteliğini kaybetmiş olsa da bir kamusal mekan olarak önemini korumuş ve günümüz koşullarına uygun olarak dönüşmüştür.

Proje çalışmaları İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu onayı alınarak sürdürülmüştür. Uygulama aşamasında büyük ölçüde projeye sadık kalınmış olup, orijinal dokuyu koruyup geliştirerek geleceğe aktarılmasını sağlayan sürdürülebilir bir anlayışla bir kamusal mekan haline gelmiştir.Kentin çeperinde, istasyon meydanı olarak planlanan Ulus Meydanı kentin büyümesiyle birlikte zamanla kent merkezinde bir park haline dönüşmüştür. Kentin en büyük yeşil alanlarından biri olma özelliğini günümüze kadar korumuştur.

 

Ulus Meydanı 1950’li yıllardan günümüze kadar tarihsel süreçte farklı müdahalelerle birçok kez biçim değiştirmiştir. Bu süreçteki müdahaleler dönemin ihtiyacını karşılamakla birlikte belleğin zayıflamasına neden olmuş ve mevcut dokuya zarar vermiştir. Bu doğrultuda, Ulus meydanının yeniden tasarlanması ihtiyacı doğmuştur.

 

Tasarım sürecinde ilk hedef zarar görmüş dokunun tekrar geri kazandırılmasıdır. Bitki ile sınırlandırılan parkın erişilebilirliğini kaybetmiş olması, park içi dolaşımın net algılanabilir olmayışı ve okunabilirliğini yitirmiş olması tespit edilen sorunlardır. Kent belleğinde önemli yeri olan bu yeşil koridorun uzun yıllar daha var olması hedeflenerek bir tasarım üretilmiştir.

 

Tasarımın ana kararları, mevcut ağaçların tamamının korunması ve yitirilen işlevselliğin yeniden kazandırılması etrafında şekillenmiştir. Park içindeki yolların tasarımı mevcut ağaçlara göre şekillenerek yeşil dokunun bütünüyle korunması sağlanmıştır. Kuzey-güney aksında yer alan parkta ana yolların aksiyelliği güçlendirilmiş ve diyagonel bağlantılarla desteklenerek park içi sirkülasyon sağlanmıştır.

Mevcut alan kullanımları yeniden değerlendirilmiştir. Saraçoğlu Stadyumu girişinde bulunan havuz, formu değiştirilerek alan kullanımına dahil edilmiş sirkülasyonu engellemeyecek biçimde kuru havuz olarak tasarlanmıştır. Mevcut Atatürk büstü yenilenmiş, Saraçoğlu büstü yerinde korunmuştur. Tek tip döşeme malzemesinin amacına uygun olarak farklı ebatlarda kullanılmasıyla yalın bir döşeme dili hedeflenmiştir. Ağaçların gelişmiş, geniş taç yapısına sahip olması ve gölge etkisi göz önünde bulundurularak açık renk taş döşeme kullanılmıştır. Kaldırım boyunca yoğun kullanımın olması sebebiyle döşemeler büyük ebatta, ara bağlantı yollarında ise daha küçük ebatlar tercih edilmiştir. Parkın eski halindeki geçirimli arnavut kaldırımı uygulaması zaman içerisinde asfalt, beton gibi geçirimsiz malzemelerle üzeri kapatılarak ağaçların yağmur suyuna doğrudan ulaşmasını engellemiştir. Bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla, ebatlandırılmış granit bloklar ile çim derzli serbest döşeme uygulamasıyla orijinal döşeme fikrine sadık kalınarak suyun infiltre olması sağlanmıştır.

 

Ödemiş kentindeki kamusal yaşantının odağı olan Ulus Meydanı’nın kaybolmuş kimliğini yeniden var etmeyi amaçlayan projede meydan, bir bellek mekanı olarak yeniden üretilmiştir. Yıllar içinde niteliğini kaybetmiş olsa da bir kamusal mekan olarak önemini korumuş ve günümüz koşullarına uygun olarak dönüşmüştür.

 

Proje çalışmaları İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu onayı alınarak sürdürülmüştür. Uygulama aşamasında büyük ölçüde projeye sadık kalınmış olup, orijinal dokuyu koruyup geliştirerek geleceğe aktarılmasını sağlayan sürdürülebilir bir anlayışla bir kamusal mekan haline gelmiştir.

 

EN

Ulus Square which is planned as a station square on the periphery of the city transformed a park area in the city center according with the growth of the city. It has the characteristic of being one of the widest green area in the city.

Ulus Square varies its form because of different interventions along with the historical process since 1950''''''''s. These interventions fulfilled most of the needs but cause to weaken the memory of the city. Accordingly, a need for redesigning square had been required.

In the design process, the main target of the project is to be regained the damaged urban texture.  The park has lost its accessibility because of being bordered by plants, circulation of the park is not clearly perceivable and has lost its legibility. These problems are needed to be solved. The green corridor that has an importance in urban memory and the design is produced aiming to be for much longer in the memory.

The main decisions of design are to protect existing trees and restore lost functionality.

It is provided to protect the green texture thereby considering the existing trees, the design of the pedestrian ways within the park are formed. The circulation of the park which is placed in the axis of North-South, is provided by strengthening the axiality of the major ways and supporting with the diagonal connections.

The existing land uses are revaluated. The pool where is placed in the entrance of the stadium designed as a water square by changing its form and not to prevent circulation within the park. The bust of Atatürk is renewed and Saraçoğlu is protected in its own place.

Simplicity of pavement materials is aimed through using a single material in different size and shape in accordance with the intended use. Light colored pavements are used considering wide canopy structure of trees and their shadow effect. Large size pavements have been preferred because of intensive use along the sidewalks and small size ones have been used on the connection paths. Permeable cobblestone pavement implementation on the previous condition of the park had prevented trees to directly reach the rainwater overtime by overlapping with the impermeable materials such as asphalt, concrete.  The purpose of eliminating this problem, it has provided to transmit water to the roots with the implementation of stone paver with grass by using granite block stones which is actually the original pavement implementation.

The project aims to recreate the lost identity of Ulus Square which is a place of public experience in Ödemiş city and the square have been regenerated as ''''''''a place of memory''''''''.  Although the square had lost its quality over time, it conserved its importance of being urban space and is transformed according to today''''''''s conditions.

The project studies had been carried out with the approval of ''''''''İzmir Cultural Heritage Conservation District Council''''''''. The construction process has been substantially coherent with the project and the urban space have occurred with a sustainable understanding that provides to transmit to the future.

           

 

Proje Adı                         : Ödemiş Ulus Meydanı

Proje Yeri                        : Ödemiş/ İZMİR

Proje Ofisi                       : İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Planlama Proje Şube Müdürlüğü

Tasarım Ekibi                 : Volkan Barboros, Hüseyin Öztürk, Hazal Bozkurt

Proje Yöneticisi               : Müge Deniz Bal, Esen Kurt

İşveren                             : İzmir Büyükşehir Belediyesi

Ana Yüklenici                 :

Konsept Tasarımı           : İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Planlama Proje Şube Müdürlüğü

Peyzaj Projesi                 : İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Planlama Proje Şube Müdürlüğü

Uygulama Projesi           : İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Planlama Proje Şube Müdürlüğü

Şantiye Yöneticisi           : İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Planlama Proje Şube Müdürlüğü

Proje Başlangıç Yılı        : 2016

Proje Bitiş Yılı                : 2017

İnşaat Başlangıç Yılı      : 2018

İnşaat Bitiş Yılı               : 2019

Toplam İnşaat Alanı (m2): 17.706 m²

 

Künye
Proje Yeri: Ödemiş, İzmir
Proje Tipi: Park, Meydan
Proje Tipi Grubu: Peyzaj Tasarımı, Kentsel Tasarım
İşveren: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Proje Yöneticisi: Müge Deniz Bal, Esen Kurt
Proje Başlangıç Yılı: 2016
Proje Bitiş Yılı: 2017
İnşaat Başlangıç Yılı: 2018
İnşaat Bitiş Yılı: 2019
Toplam İnşaat Alanı: 17.706 m²

Pin It
Mimar

Volkan Barboros

Hüseyin Öztürk

Hazal Bozkurt