Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Sinasos 44 Konut

Proje Ürgüp'ün Mustafapaşa beldesinin kuzeyinde, Yukarı Mahalle bölgesinde tüm beldeye hakim olan bir tepede yaklaşık 35.000 m2'lik bir alan içinde bulunmakta.

Güzey Mimarlık projeyi şöyle açıklıyor:

Mustafapaşa Belediyesi, 1. derece sit alanı içinde bulunan arsaların ilk defa yeni yapılaşmaya açılacak olmasından dolayı, yapılacak 44 konutun parsel ölçeğinde değil tüm alanın bir bütün içinde tasarlanmasını önemsemiştir. Bu amaç ile arsa sahiplerine öncülük eden Mustafapaşa belediyesi, koruma imar planı müellifi ve Nevşehir Koruma Kurulu ile fikir birlikteliği içinde alanın bir bütün olarak tasarlanması için gerekli girişimleri başlatmış ,bu sürecin sonunda da alana proje yapma sorumluluğu firmamızca üstlenilmiştir.

Proje, yasal görüntü içinde Mustafapaşa Belediyesine yapılacak bir iş gibi gözükse de aslında ayrı ayrı 44 tane arsa sahibinin bulunması, herkesin kendi konutunda özel isteklerinin bulunabileceği gerçekliği, arsa büyüklüklerindeki farklılıklar ve bunların konutlarda oluşturacağı farklar, koruma imar planındaki bir binanın en fazla üç kere tekrar edilebilme zorunluluğu gibi kriterler daha tasarıma başlamadan farklı hazırlık safhalarına ihtiyaç olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

Bu amaçla bir taraftan 44 arsa sahibi ile toplantılar yaparak genel ve özel istekler belirlenmiş, bu veriler ile bir optimizasyon çalışması yapılırken bir yanda da arsa büyüklükleri, bu arsalara yapılabilecek binaların koruma imar planı notlarına göre minimum ve maksimum cephe ve derinlik uzunlukları, arsaların yön ve manzara verileri çıkartılmıştır. Tüm veriler çakıştırılarak, sokakla ve birbirleriyle kurdukları ilişkilere göre tiplerin belirlenmesi sonuçlandırılmıştır.

Mustafapaşa'da koruma alanı içersinde yapılması istenen 44 konutun tasarımında en önemli tasarım kriteri, yerleşim alanının bir bütün olarak ele alınması gerekliliği olmuştur. Yerleşim alanının bütününe dair temel ilkelerin tespiti, bağımsız birimlerin tasarımından daha öncelikli bir kriter olarak başlangıçtan itibaren en önemli tasarım kriteri olarak değerlendirilmiş, bu çerçevede oluşan ilk tasarım kriteri, bitişik nizam yapılaşmanın, oluşacak tiplerin ve parsel yerleşiminin elverdiği ölçüde, mümkün olduğunca kullanılması ve yapıların sokak hatlarına çekilmesi kararı olmuştur. Bu sayede parsel sınırlarında kalan tarifsiz boşluklar yerine tek yönde yoğunlaşan daha geniş bahçe, teras gibi açık alanlar oluşturulmaya bir taraftan da Mustafapaşa daki mevcut sokak yüzeylerindeki duvar-yapı ilişkisi sağlanmaya çalışılmıştır.

Koruma bölgesi içinde yapılan tasarımlarda, temel belirleyici olarak koruma imar planı ve notları öne çıkmaktadır.Yerel dokunun sürekliliğini sağlamak için tespit edilmiş olan bu kurallara uyum, tasarımda sıkı bir şekilde takip edilmiştir. Cephe ve derinlik mesafeleri, kat oranları gibi kriterler tasarımların doğal bir dinamizm kazanmasını sağlamıştır.

Özellikle optimizasyon sırasında küçük parsellerdeki inşaat alanı kaybını en aza indirmek için farklı konut tipleri tasarlamak gerekmiştir. Bu tasarımların arsalara yerleşimi sırasında topoğrafya, arsanın yollara göre konumu gibi kriterler konut tiplerinin yanyana gelişini engellemiş, bu sayede hemen her parsel için çevresiyle birlikte özel tasarlanmış bir yapı ortaya çıkmıştır.

Açık alan kullanımının önemli unsuru olan teraslar ile avlu bağlantısı hemen her konutta sağlanmaya çalışılmıştır. Bütün tiplerin tasarımında avlu ile iç mekan sürekliliğini sağlamak amacıyla pek çok noktadan avluya ve sokağa erişim sağlanmıştır. Diğer yandan üst katın bağımsız giriş ile düzenlendiği tiplerin tasarımında, her iki bölüm için sokaktan ayrı erişim sağlanmıştır. Üst katın bağımsız olarak kullanılabilir şekilde tasarlanmasının temel amacı, büyük konut sahiplerinin bu odaları pansiyonculuk, ya da öğrencilere kiralamak amacıyla kullanması durumunda işlevsel kolaylık sağlamaktır.

Konutlar iki katlı ve teras çatılı olarak tasarlanmıştır. Böylece her konutun manzaraya bakış alanında hiçbir kısıtlama olmaması sağlanmış, aynı zamanda çanak anten, güneş enerjisi gibi çatılarda görüntü kirliliği yaratan elemanların gizlenmesi amaçlanmıştır."

Künye
Proje Yeri: Ürgüp, Nevşehir
Proje Tipi: Konut Sitesi / Grubu
Proje Tipi Grubu: Konut
Proje Başlangıç Yılı: 2007
Proje Bitiş Yılı: 2007
İnşaat Başlangıç Yılı: 2008
Arsa Alanı: 30.364 m²
Toplam İnşaat Alanı: 8.045 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Berna Araz Arslan

Bora Tubay

Erhan Akça

Gözdem Üner Tubay

R. Faruk Şahin

Tanju Gündüzalp

Zeynep Yağmur