Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Manisa İli Yunus Emre İlçesi Akgedik Mahallesi 178, 179, ve 197 Parseller Toplu Konut, Ticari Birim ve Camii Mimari Uygulama Projesi

Tasarım alanı Manisa’nın merkezinden 12 km uzaklıkta, çevresinde tarım arazilerinin bulunduğu ve aynı zamanda sanayi bölgesine yakın bir alandadır.

Mevcut yerleşim bölgesini de içine alan 1.500.000 m2'lik bir yüzölçüme sahip bu alanda, yaklaşık 6.000 konut yapılması beklenmektedir. Proje, alanın büyüklüğü sebebiyle etaplara ayrılmış ve ilk etapta tasarımı yapılacak alanda 1101 konut planlanmıştır.

Proje alanına ana yaklaşım kuzey yönünden, D-250 karayolundadır. Eğilim çok yüksek olduğu alanda, kuzeyden güneye doğru eğim artmaktadır. Etap 1 tasarım alanında, en uzun mesafeler arası yaklaşık 85 m eğim bulunmaktadır. Bu nedenle gerçekleşecek olan projede konutların ve araç yollarının yerleşiminde, eğim ana belirleyici etmen olmuştur.

Uygulama imar planında belirtilen; konut adaları, kendi içinde eğime paralel yönde teraslandırılmış ve arazideki eğim bir avantaja dönüştürülerek, hiçbir blok bir diğerinin manzarasını kesmeyecek şekilde planlanmıştır. Her yapı adasının merkezinde avlular yaratılarak, kullanıcılarının birbiri ile sosyal iletişim kurması amaçlanmış, konutların bir kısmının dış cepheye (yol/yeşil alanlar/spor alanları), bir kısmının da çeşitli rekreasyon alanları ve peyzaj öğeleri ile zenginleştirilmiş bu avlulara bakması sağlanmıştır. Böylece tüm konutların cephelerinin açılıp, mimari anlamda nitelik kazanması sağlanmış ve daire sahipleri arasında komşuluk ilişkilerini pekiştirecek ortak alan kullanımları yaratılmıştır.

Proje alanının ana ulaşım arteri; ticari aks olarak belirlenmiş, bu aks üzerinde konut-ticaret birimleri ile desteklenmiş bir promenad oluşturuldu. Bu aksı zenginleştirecek sosyal donatılar, camii, kent meydanı ve bir kent parkı tasarlandı.

Projede, bölgenin coğrafi ve sosyo-ekonomik koşullarına uygun, ölçekli ve düşük yoğunluklu, az katlı yapılar önerilmiştir. Farklı kullanıcı tiplerine hizmet edebilecek, sekiz farklı blok tipinden oluşan; toplam 41 adet konut bloğu, 9 adet konut-ticaret bloğu olmak üzere, 50 adet blok bulunmaktadır. Bu bloklarda; yoğunluk sırasına göre, 2+1, 3+1 ve 1+1 dairelerden oluşan toplam 1101 konut bulunmaktadır.

Projede; ekolojik sürdürülebilirlik gereksinimlerinin yanı sıra, gündelik ihtiyaçları doğrultusunda farklı kullanıcılarının bir arada ortak bir gündelik yaşamı paylaşmasıyla sosyal sürdürülebilirlik de gerçekleşmiş olacaktır. Bu bağlamda, Toki Manisa Konut Projesi tasarımında, herkes için cazip olacak bir mimari üslup ile şekillenen yapı kurgusuna gidilmiştir.

Künye
Proje Yeri: Manisa
Proje Tipi: Konut Sitesi / Grubu
Proje Tipi Grubu: Konut
Proje Başlangıç Yılı: 2015
Proje Bitiş Yılı: 2015
Toplam İnşaat Alanı: 150,000 m²

Pin It
Mimar

Doğan Türkkan

Cihan Sevindik

Zeynep Canan Aksu