Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

SIO Automotive Yeni Üretim Tesisi ve İdari Binası

Bingöl Barka Mimarlık'ın tasarladığı üretim tesisi ve yönetim binasının inşası 2015 yılında tamamlanmış.

Mimarları projeyi anlatıyor:

SIO Automotive Yeni Üretim Tesisi ve İdari Binası, firmanın mevcut üretim tesislerinin yan parselinde yer almaktadır. Kot farkının bulunduğu bir arazide yer alan proje, mevcut tesis ile doğrudan ilişkili olacak şekilde planlanan ve kısmi bodrum katında depo hacimleri olan yeni üretim holü, yönetim birimleri, yemekhane ve servis mekânlarını içeren idari bina ve bir arıtma tesisinden oluşmaktadır.

Tasarım sürecinde idari blok ve üretim holü ilişkisi üzerine odaklanılmıştır. Farklı işlevleri barındıran mekânlar, farklı kütleler olarak yorumlanmış ve mimari, bu farklı kütlelerin ilişkisel kompozisyonuna bağlı olarak kurulmuştur.

Tesisin ön plana çıkan bölümü olan idari bloktur. Bloğun mimarisinde önerilen çatı bahçeleri, avlular, çift yönden ışık alan hacimler, çatı ışıklıkları, galeri boşlukları ve seçilen malzemeler ile konforlu açık ve kapalı mekânlar dizisi yaratılması amaçlanmıştır.

Bu tipolojinin temel baskın tasarım ölçütleri olan yapım hızı, yapım ekonomisi, kurum imajı, esneklik gibi başlıklara ek olarak, özellikle enerji etkin tasarım ilkelerinin, teknolojik donanıma başvurulmadan önce, planlamanın temel özelliklerinin dikkate alındığı bir tasarım süreci ile hayata geçirilmesi hedeflenmiştir.

Harita
Künye
Proje Yeri: Tekirdağ, Çorlu
Proje Tipi: Ofis, Fabrika
Proje Tipi Grubu: Endüstriyel
İşveren: SIO Automotive ve Yedek Parça
Ana Yüklenici: GETA Mimarlık ve Sağlamtaş İnşaat
Proje Başlangıç Yılı: 2011
Proje Bitiş Yılı: 2013
İnşaat Başlangıç Yılı: 2013
İnşaat Bitiş Yılı: 2015
Arsa Alanı: 22,458 m2
Toplam İnşaat Alanı: 15,680 m2

Pin It
Mimar

İlke Barka

Özgür Bingöl
Yardımcı Mimar(lar)
Tuba Bilgiç
Berna Göl
Merve Şen