Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Köylerimizin Yapısını Yansıtacak Konut Tipolojileri Mimari Konsept Projesi

Kivi'nin, Zonguldak Valiliği için yürüttüğü, Zonguldak Turizm Kalkınma Planı ile bütünleşik geliştirilen, Zonguldak Doğa ve Kültür Turizmi (Proje 67) kapsamında üretilen projelerden biridir.

BBMD, projeyi anlatıyor:

Çalışma, Zonguldak ili sınırları içerisinde yer alan köy yerleşimlerinde günümüzde üretilen yapı stokunun niteliğinin artırılması amacıyla geliştirilen bir fikir projesidir. Kullanıcıların eğilimleri, yasal çerçeve, yapım imkânları, iklimsel ve topoğrafik veriler gözetilerek tip-proje uygulamalarına alternatif, esnek ve basit bir mimari olasılıklar matrisi oluşturulmuştur. Proje, üretilecek kırsal yapı stoku mimarisi için farklı koşullara ve tercihlere uygun çözümleri içeren, insan ve doğa ile ölçekli ilişki kuran bir mekânsal model önerisidir.

Künye
Proje Yeri: Zonguldak
Proje Tipi: Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: Konut
İşveren: Zonguldak Valiliği
Danışman: Savaş Ekinci

Pin It
Mimar

Özgür Bingöl

İlke Barka
Yardımcı Mimar(lar)
Merve Şen
Pınar Kılıç