Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Lâpseki Hükümet Konağı

Lâpseki Hükümet Konağı, 2014 yılında Lâpseki Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ön seçimli mimari proje yarışması ile projesi elde edilmiş ve 2018 yılında hizmete girmiş yerel ölçekte bir kamu yönetim yapısıdır.

BBDM, projeyi anlatıyor:

Tasarım, mimaride anonim ve sıradan (ordinary) olanın gücünü vurgulamakta ve parsel ölçeğinde tanıdık öğelerin bir araya gelme mantığına dayanmaktadır. Küçük bir sahil yerleşimi olan Lâpseki’nin kentsel yapı stokunun düşeyde ve yataydaki ölçeği yapının mimarisinde belirleyici unsurdur. Aynı zamanda, merkezin yereldeki temsili olan bir kamu yönetim yapısında söz konusu yaklaşım özellikle tercih edilmiştir. Bu tercih bir anlamda, daha insancıl bir yönetim anlayışının mekânsal karşılığı olarak değerlendirilmiştir.

Mimarlıkta tanıdık ve sıradan olan (form, kompozisyon, malzeme, cephe kurgusu, vb.) ile rastlantısal kurgu ve sekansiyel algının ilişkisini önceleyen tasarım yaklaşımı, söz konusu yapı tipolojisine ülke genelinde atfedilen klişe anlamları (anıtsallık, simgesellik, temsil, tarihsici yorum, vb.) yerin ölçeği bağlamında sorgulayan bir anlayış üzerine kuruludur.

Harita
Künye
Proje Yeri: Lapseki, Çanakkale
Proje Tipi: Hükümet Konağı / Valilik
Proje Tipi Grubu: Kamu
İşveren: T.C. Çanakkale İl Özel İdaresi
Ana Yüklenici: Bazyol İnşaat
Peyzaj Mimarlığı: Kartepe Peyzaj
Statik Projesi: Barka Mühendislik
Mekanik Projesi: Meta Mühendislik
Elektrik Projesi: EN Proje
Fotoğraf: BBMD Bingöl Barka Mimarlık ve Danışmanlık
Proje Başlangıç Yılı: 2014
Proje Bitiş Yılı: 2015
İnşaat Başlangıç Yılı: 2015
İnşaat Bitiş Yılı: 2018
Arsa Alanı: 4,256 m2
Toplam İnşaat Alanı: 7,500 m²

Pin It
Mimar

Özgür Bingöl

İlke Barka