Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Yalova Belediyesi Kültür Merkezi

Yalova’nın merkezi bir noktasında konumlanan bina, dört farklı kulübün faaliyet gösterebileceği küçük ölçekli bir sosyal-kültürel merkez niteliğindedir.

Her kulüp için eşit dağılımlı olacak şekilde ayrılan yönetim ve faaliyet alanlarına ait iç mekan bölüntülerinin yerleri, kulüplerin ihtiyaçlarına göre daha sonra belirlenecektir. Bu yüzden tüm katlar, ortak kullanım ve sirkülasyon için ayrılan alanlar minimize edilecek biçimde açık plan esasına göre tasarlanmıştır. Düşey sirkülasyon sisteminin ıslak hacim grubuyla birlikte ana giriş ve üst katlarda dinlenme alanının bulunduğu aksın hemen karşısında çözümlenmesi, binanın kullanım kolaylığı sunan oldukça net bir mekânsal kurguya sahip olmasını sağlamıştır. İç duvarların sonradan eklenecek olması, bina katlarında koridora dönüşecek olan sirkülasyon aksına ait konturların mimari bir iz olarak sunulmasını gerekli kılmıştır. Ön ve arka cephe duvarlarının binanın yan cephelerinde aynı açıyla zıt yönlere doğru eğilerek tanımladığı orta düşey aks, her katta ışık alan bir sirkülasyon alanına dönüşmek üzere tanımlı hale getirilmiştir. Kütledeki açılı hareket, kullanılabilir toplam taban alanını minimum seviyede etkileyerek kat planlarının farklılaşmasını da sağlamıştır. Bu sayede, proje parselinin dar uzun yapısı ve öngörülen ihtiyaç programının yoğunluğu sebebiyle binanın aldığı kompakt görünümün yaratabileceği tekdüze etkinin kırılması da mümkün olmuştur. Binayı ön cepheden yan cephelere doğru saran metal kabuk sayesinde kütledeki açılı hareket daha belirgin hale getirilmiş olup, tamamen şeffaf bırakılan ön cephe için güneş ışığına karşı korunma sağlanmıştır. İşlek bir caddeye bakan ön cephenin arkasına gizlendiği metal kabuk, şehrin kalabalık akışkanlığına karşı bina kullanıcıları için görsel bir filtre sunma görevini de üstlenmiştir. Giriş alanını bir yırtılma hareketiyle tanımlayarak; binaya akılda kalıcı ve özgün bir görünüm kazandırmada da etkili olmuştur. İdari, kültürel veya sportif amaçlarla kullanılan pek çok önemli yapının yakınında projelendirilen Yalova Belediyesi Sosyal ve Kültürel Merkez Binası, malzeme seçimi ve mimari dili itibariyle yalın bir görünüme sahiptir. Bu bakımdan, binanın hemen gerisindeki parsellerde konumlanan Raif Dinçkök Kültür Merkezi, Yalova Çocuk Tiyatrosu ve Kütüphanesi gibi modern kültür yapılarıyla görsel anlamda uyum yakalanmıştır. 

Künye
Proje Yeri: Yalova
İşveren: Yalova Belediyesi
Proje Yöneticisi: Nilüfer Çiçek
Statik Projesi: Tuna Proje
Mekanik Projesi: Fontas
Elektrik Projesi: T-Enerji
Proje Başlangıç Yılı: 2016
Proje Bitiş Yılı: 2016
Arsa Alanı: 898 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Tuğçe Darcan
Yardımcı Mimar(lar)
Cansın Özer
Mert Civan