Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Yeşil İdari OfisAb-ı Hayat

Ab-ı Hayat İslam felsefesinin ve kültürümüzde önemli bir yer tutar.bu bağlamda tasarımımızda kendi kültürümüze ait veriler kullanılırken Ab-ı Hayat havuzu da bunlardan birisi olarak ön görülmüştür. Tasarlanan yapı sadece bir mimari öğe olarak değil kültürümüzün geniş yelpazesini de bünyesinde barındıran bir nirengi nokta olarak işlenmiştir. bu bağlamda ab-ı hayat havuzunun bize anlattığı şu şekilde özetlenebilir ; doğumdan önceki hayatı suyun aktığı oluk sembolize etmektedir. oluktan akan suyu taşımaya başlayan kanal çocukluğu, kanalın toplandığı havuz ise hayatı temsil ediyor. sonraki küçük kanal ölümü ve bu kanalın toplandığı ikinci havuz ise kabir hayatını simgeliyor. böylece hayatın su gibi akıp gittiği ve insanın geride bıraktıklarının önemini simgelemektedir.

Ab-ı Hayat örneğinde olduğu gibi, kendi kültürümüze ait mimari ve kültürel öğeler günümüz teknolojisi ve şartları göz önünde tutularak modern yorumuyla yapı içerisinde, duvarlarında, özel kapılarında, bölücü cam panolarında, kullanılan yapı malzemelerinde kullanılmıştır. Ayrıca kültürümüzün bu yansımaları sadece görsel bir etkiden çok yapıyı kullanacak tüm kullanıcılar için bir kültür sunumu şeklinde ilişki kurması hedeflenmiştir.

İhtiyaç programı göz önünde tutularak katların moduler bir sistemde bölünebilirliği ön planda tutulmuştur. Ayrıca Kamusal alan sorgusu ön planda tutularak yapı geri çekilerek önünde açık sergi alanı olabilecek bir meydan oluşturulması sağlanmıştır.

Gün geçtikçe artan enerji ihtiyacı ve aynı oranda artan enerji kullanım birim bedeli, iş hayatından gündelik kullanıma kadar hayatın tüm odaklarında bizi enerji tasarrufuna itmektedir. Bulunduğu coğrafya, bölge ve konumu ne olursa olsun, tüm yerleşke ve binalarda uygulanabilen sistemlerle ısıtma, soğutma, sıcak su hem de elektrik kullanımda %50 den %100'e varan tasarruf sağlamak mümkün.

Daha az enerji ile daha çok verim amaçlanan sistemlerimiz, ayrı ayrı ihtiyaca göre kullanılabilirken, tamamının bir sistem içerisinde birbirine bağlı bir şekilde uygulanması da mümkündür. Bu şekilde gerek proje safhasında, gerek inşaat safhasında gerekse yapımı tamamlanmış bina ve yerleşkelerde Doğaya ve Ekosisteme saygılı, verimli ve kaliteden ödün vermeden en son teknolojilerle sistem çözümleri üretilebilmektedir.

Bu uygulamalar:

  1. Isı Pompası Uygulamaları
  2. Güneş Enerjisi Sistemleri
  3. Kapalı Havuzların Isı Pompası ile Isıtılması
  4. LED Aydınlatma
  5. Rüzgar Enerjisi
  6. Yeşil Çatı Uygulamaları
  7. Yağmur Suyunu Biriktirme ve Kullanma Sistemleri

Yüksek verimli soğutucu gaz ve scroll kompresörler ile, bir birim elektrik enerjisi karşılığında, yaklaşık 4 birim ısıtma-soğutma enerjisi alınır. Bu sayede klasik sistemlere oranla işletme maliyetlerinde oldukça tasarruf edilir.

Aynı cihazla hem ısıtma hem soğutma hem de sıcak su üretilmesi sırasında, bu işlemleri yapabilecek alternatif sistemlerin kapladığı alandan çok daha az yer işgal edilir, daha az gürültü kirliliği oluşur, daha az hava kirletilir.

Örneğin 80kW ısıtma kapasitesi olan hava kaynaklı ısı pompasının kapladığı alan ortalama 6m2''dir. Bu alanda yaklaşık 1300m2lik binanızı hem ısıtabilir hem soğutabilir hem de 24 saat sıcak üretebilirsiniz. Toprak kaynaklı ısı pompalarında ise işgal edilen yer azalırken hizmet verdiğiniz bina alanları 7000m2'lere çıkmaktadır. Hem de 6'da 1 enerji harcayarak.

Isıtma Soğutma Sıcak Su İçin Harcanacak Enerji

Toprak kaynaklı ısı pompası ile binanın ısıtma-soğutma-sıcak su ihtiyacı karşılanırsa, yıllık yaklaşık 585.000kwh enerji harcanacaktır. Hava kaynaklı ısı pompası ile binanın ısıtma-soğutma-sıcak su

ihtiyacı karşılanırsa, yıllık yaklaşık 800.000kwh enerji harcanacaktır.Klasik sistemler ile (chiller + doğalgaz) ısıtma soğutma ve sıcak su ihtiyacı karşılanırsa yıllık 1.500.000kw enerji harcanacaktır.

Aydınlatma İçin Harcanacak Enerji

Led aydınlatma ile m2 başına 8,25w enerji harcayarak 2,6 m yükseklikteki ofis odalarında zeminde 300 lüx, çalışma düzleminde 400 lüx aydınlık elde edebiliyoruz. 15.000m2 kapalı alan için ortalama 125kw kurulu güçlük aydınlatma ekipmanı yeterli olacaktır. günde 12saat, ayda 20 gün aktif çalışacak bu bina için => 360.000kwh enerji ihtiyacı olacaktır. Diğer ekipmanlar için harcanacak enerjigünde 8 saat çalışacak ofisler için yaklaşık 1.500 bilgisayar lcd monitörler ile birlikte yılda 300.000kwh enerji tüketeceklerdir.

Tahmin Edilen Binanın Toplam Enerji İhtiyacı

minimum: 1.245.000kwh/yıl

maksimum: 1.500.000kw/yıl tahmin edilmektedir.

2.500 m2 pv sisteminden yılda 390.800kwh enerji üreteceğimizi düşünürsek; yaklaşık %25'ini karşılamış oluruz..

Mekanik Tesisat Sistem Çözümü

Toprak Kaynaklı Isı Pompası

Binamızın ısıtılması, soğutulması ve sıcak su üretimi için toprak kaynaklı ısı pompası kullanılacaktır. Bunun için, 2 adet 440 kw kapasiteli toprak kaynaklı ısı pompası kullanılacaktır. 80 m. Derinliğinde ısı çukurları arası mın. 6 m. Olacak şekilde yaklaşık 120 adet sondaj kuyusu açılacaktır. Bu iş için gerekli olan 3500 m² alan açık otopark bölgesinde çözülecektir.

Yağmur Suyu Toplaması

Bina çatısından ve otopark bölgesinden toplanacak olan yağmur suyu, fiziksel arıtmadan geçirilerek, bina içinde rezervuarlarda kullanılmak üzere geri dönüşümü sağlanacaktır. Uygulanacak olan yeşil çatı sayesinde, yağmur suyunun bir kısmı doğal fiziksel arıtmadan geçmiş olacaktır, ayrıca yeşil çatı ile hem bina ısı yalıtımına katkı sağlanmış olunacak, hem de yaklaşık 8 desibellik bir ses azaltımı sağlanacaktır.

Güneş Enerjisi Kullanımı

Otoparkta 30 derece eğimle güney cepheye yerleştirilecek yaklaşık 2500 m² alana 333 kwp kurulu güçlü pv sistemin yılda ortalama 390.800 kwh enerji üretmesi öngörülmektedir. Üretilen bu enerjinin bina aydınlatmasında ve bina mekanik sisteminde kullanılacaktır.

Mekanik Sistem İşletme Giderleri Analizi

Binamızda kullanılacak olan toprak kaynaklı ısı pompası ve yağmur suyu toplaması ile mekanik işletme giderlerinde iyileştirme yapılması planlanmaktadır. Bunun için klasik bir sistem ile öngörülen sisteminin işletme giderlerini kıyaslayarak, bir analız yaparsak;

Klasik Sistem

Klasik sistemde, 2/3 yedekli olmak üzere 2 adet 650 kw ısıtma kazanı, 2 adet 600 kw kapasiteli hava soğutmalı chıller kullanılacağı düşünüldüğünde,

Isıtma sistemi;

Toplam ısıtma kapasitesi = 880 kw

1 m³ doğalgazın alt ısıl değeri = 8,25 kwh olduğu düşünüldüğünde

1 saatte harcanacak doğalgaz miktarı = 106,7 m³/h

Sistemin günde 13 saat ( 06:30 - 19:30 ) ayda 22 gün ve yılda 5 ay boyunca çalışacağı düşünüldüğünde,

Yılda harcanacak doğalgaz miktarı = 106,7 x 13 x 22 x 5 = 152.533 m³/yıl

Doğalgaz m³ fiyatı = 0,716 tl / m³

Yıllık ısıtma gideri = 109.290 tl / yıl

Soğutma sistemi;

Toplam soğutma kapasitesi = 1200 kw

Hava soğutmalı chıller cop değerı = 2,7

1 saatte harcanan elektrik gücü = 445 kw

Sistemin günde 13 saat ( 06:30 - 19:30 ) ayda 22 gün ve yılda 4 ay boyunca çalışacağı düşünüldüğünde,

Yılda harcanacak elektrik miktarı = 445 x 13 x 22 x 4 = 509.080 kw/yıl

Elektrik birim fiyatı = 0,237 tl / kw

Yıllık soğutma gideri = 120.652 tl / yıl

Genel toplam

Isıtma-soğutma sistemleri yıllık kullanımları göz önüne alındığında;

Klasik sistem yıllık işletme gideri = 229.942 tl / yıl

Toprak Kaynaklı Isı Pompası

Toprak kaynaklı ısı pompası sisteminde ısıtma ve soğutma ıçın 2 adet 440 kw kapasıtelı toprak kaynaklı ısı pompası kullanılacaktır.

Isıtma sistemi;

Toplam ısıtma kapasitesi = 880 kw

Cihazın harcadığı elektrik gücü = 115 kw

Sistemin günde 13 saat ( 06:30 - 19:30 ) ayda 22 gün ve yılda 5 ay boyunca çalışacağı düşünüldüğünde,

Yılda harcanacak elektrik miktarı = 115 x 2 x 13 x 22 x 5 = 328,900 kw/yıl

Elektrik birim fiyatı = 0,237 tl / kw

Yıllık ısıtma gideri = 77,949 tl / yıl

Soğutma sistemi;

Toplam soğutma kapasitesi = 1200 kw

Cihazın harcadığı elektrik gücü = 115 kw

Sistemin günde 13 saat ( 06:30 - 19:30 ) ayda 22 gün ve yılda 4 ay boyunca çalışacağı düşünüldüğünde,

Yılda harcanacak elektrik miktarı = 115 x 2 x 13 x 22 x 4 = 263,120 kw/yıl

Elektrik birim fiyatı = 0,237 tl / kw

Yıllık soğutma gideri = 62,360 tl / yıl

Genel toplam

Isıtma-soğutma sistemleri yıllık kullanımları göz önüne alındığında;

Toprak kaynaklı ısı pompası yıllık işletme gideri = 140,309 tl / yıl

Klasik sistem ile toprak kaynaklı ısı pompası arasında 1 yıllık kullanımdan doğan

Yıllık kazanç: 229.942 - 140,309 = 89,633 tl / yıl

Bu kazanca ilave olarak,

Yağmur suyu toplama sistemi;

Islak hacım rezervuarlarda kullanılacak yağmur suyunu düşündüğümüzde, bınada yaklaşık 500 kışı olduğunu düşündüğümüzde, rezervuar günde ortalama 750 kez çalışacaktır. Buna göre;

Rezervuar su hacmi = 6 lt/adet

Günde harcanacak su miktarı = 750 x 6 = 4500 kg/gün

Yılda harcanacak su miktarı = 4500 x 22 x 12 = 11.880 ton/yıl

Su birim fiyatı = 3,20 tl / m³

Yıllık su maliyet kazancı = 38.016 tl/yıl

Sonuç;

Binada kullanılacak olan yağmur suyu toplama ve toprak kaynaklı ısı pompalama sistemlerinden doğan kazanç 1 yıl için 127.649 TL.

Künye
Proje Yeri: Halkalı, İstanbul
Proje Tipi: Ofis
Danışman: Proje Parkı
Statik Projesi: Dabanlıoğlu Mühendislik
Mekanik Projesi: Ascon Grup
Elektrik Projesi: Ascon Grup
Proje Başlangıç Yılı: 2012
Arsa Alanı: 25.000 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

İbrahim Çelepöven
Yardımcı Mimar(lar)
Vladimir Calmic