Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

3. Mansiyon, 7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari Proje Yarışması (Ege Bölgesi)

Proje Açılama Metni

İklimsel özellikleri açısından ege bölgesi seçilmiştir. Ege bölgesi kıyı kesiminde ılıman iklim özelliklerinin görüldüğü Akdeniz iklimi hakimdir. Hayali proje alanının Ege bölgesinde denize yakın konumda, deniz ve vadi manzarasına hakim bir tepenin yamacında olduğu varsayımından hareketle tasarım ele alınmıştır.

Proje alanının topografik özellikleri, ana yol ilişkisi, parsellerin konumu ve büyüklüğü ve yönlenmelere bakıldığında, arazinin Kuzey-Güney doğrultusunda yerleştiği ve doğu yönünde yoldan cephe aldığı görülmektedir. Yönlenmeler, topografik ve iklimsel veriler doğrultusunda yerleşim planı oluşturulmuş, topoğrafyayla ve çevresel verilerle uyumlu Yatay Yerleşim konsepti önerilmiştir.

Konut yerleşiminde alışılagelmiş, sıklıkla görebileceğimiz birbirinin aynı düşey blokların yapımından kaçınılmış, doğayla ve zeminle ilişkili, alana yatayda yerleşen, çevresiyle uyumlu, cephelerinde sıcak doğal malzemelerin kullanıldığı sürdürülebilir ve ekolojik yaşam konseptinin yaratılması amaçlanmıştır. Zeminin, bahçelerin, avluların kullanıldığı açık alanlar ile konut yatay blokları bütünleştirilmiş, yaya öncelikli ulaşım anlayışı benimsenmiştir.

İlköğretim tesis alanı, yanı başındaki konut alanıyla bir bütün olarak düşünülmüş, Kotlamalar ve peyzaj düzenlemeleri ile yaya bağlantıları sağlanmıştır. Bitişik iki alan ortak bir meydan ile bağlanmıştır. Bu meydan aynı zamanda görsel olarak vadiye açılım vermektedir.

İlköğretim tesisinin yerleşim konsepti de konut alanı yerleşim konsepti ile bütünlük sağlamaktadır. Giriş avlusu kotu üzerinde çok fazla yükselmeyen, arazi topografyasına uygun biçimde kademeli bir şekilde alt kotlara doğru inen bir yerleşim anlayışı bu alanda da hakimdir.

Temel eğitim öncesi tesisi nispeten daha az yoğun ve kalabalıktan izole bir şekilde kendi ortamını yaratır. İç avluları ve bahçeleri ile kendi içinde bir yaşam alanı oluşturulmuştur.

Cephelerde bu yörede sıklıkla görebileceğimiz geleneksel türk ahşap evinden ilham alınarak kullanılan doğal malzemeler ile sürdürülebilir ve sıcak bir ortam yaratılmak istenmiştir.

Mekan yerleşimlerinde yönlenmelere dikkat edilmiş, konutta yaşam alanları güneye ve doğuya, eğitim tesislerinde eğitim derslik alanları doğuya bakacak şekilde yerleştirilmiştir.

Künye
Proje Tipi: Konut Sitesi / Grubu
Proje Tipi Grubu: 3. Mansiyon

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Süleyman Akkaş

Nihal Şenkaya Akkaş