İlgili Projeler

2. Mansiyon, TESKİ Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Mimari Açıklama Raporu

Kent

Tekirdağ eski ve orta ölçekli bir Trakya şehridir. Kara yoluyla çok miktarda transit yolcunun geçtiği bu yer, İstanbul''a ve turizm yerleşimlerine yakın olması sebebiyle gelecek yıllarda daha da gelişecek bir konuma sahiptir. Denize hâkim ve ölçeği sayesinde hızlı bir şekilde kavranabilecek bir büyüklüktedir.

Kentin röntgeni çekildiğinde parçalar halinde, karmaşık kentsel planlamalarla günümüze kadar geldiği, bir bütün oluşturamadığı gözlenmektedir. Bu planlama hataları nedeniyle önemli avantajlarından biri olan denize hâkimiyeti de iyi değerlendirilememektedir. Kente mikro ölçekten baktığımızda dar sokaklar ve caddelerden oluştuğu görülmekte, gösterişten uzak, naif yapılar dikkat çekmektedir.
Tasarım prensipleri:

Kentin hızlı bir şekilde büyümesi, eski kent merkezinin mevcut ihtiyaçlara yeteri kadar karşılık verememesi üzerine yapılan çalışmalar ve kent okumaları sonucu getireceğimiz öneri ile kente iyi entegre olmuş bir yapı üretmek, kentliler tarafından kabul görmek, yeni kent merkezinin bir parçası olmak ve en önemlisi kente ait olmak önceliğimiz oldu. Bu doğrultuda, yeni kent merkezinin amacına ulaşabilmesi için daha önce açılan belediye binası yarışmasının prensipleri ile ilişkisi düşünüldü. Kent okumaları sırasında karşılaşılan ölçeğe saygı, kendince mimari söylemi olan yapılar ve çevresiyle uyumlu bir tasarımda önceliğimiz oldu.

Öneri Proje

Kentten proje alanına bakıldığında, sahip olduğu topografik hâkimiyet nedeniyle stratejik bir noktada olduğu görülmektedir. Yapılacak yanlış bir müdahale rahatsız edici bir görüntüye sebep olacaktır. Kaliteli silüet ve nitelikli kentli yaşamı için yapının, tepeyi rahatsız etmeyecek şekilde, olabildiğince eğime yedirilmiş, bir kaide üzerinde duran heykeli andırması ve kentlilerle mümkün olduğunca iki taraflı göz teması kurabilmesi amaçlandı. Proje alanına yaklaşım "Hayat" adı verilen, kentlilerin günlük kullanımları için de tercih edebileceği topografyaya yedirilen setlerden oluşmaktadır. Proje alanına paralel kesikler atılarak oluşturulan bu setlerle kullanıcıların her kotta seyir deneyimi yaşayabilmeleri amaçlandı. Kısaca bu öneri TESKİ binası dışında kalan tüm yeşil ve sert zemine verilen isimdir. En alt kotta bulunan Meydan ile başlayıp, öneri TESKİ yapısının içerisinden de geçerek amfi tiyatroya kadar uzanır ve burada son bulur. Ayrıca bu setler içerisinde kullanıcıların günlük deneyimlerini kaliteli hale getirebilmek ve rekreatif kullanımı desteklemek amacıyla TESKİ''yi de temsil eden bir süs havuzu tasarlandı.

Setleri çıkıp öneri TESKİ hizmet binasına vardığımızda, kamusal ve yarı korunaklı bir alana giriyoruz. Etkinlik mekânlarının ağırlıklı olduğu bu yer bizi hem TESKİ''ye bağlıyor hem de kullanıcıları kültür alanları ile etkileşime sokarak gün içerisinde hep canlı kalmaları sağlanıyor. +-0.00 kotuna ulaştığımızda alabildiğine manzaraya yönelen, kentle ve sosyal fasilitelerle iletişim kurmasını sağlayabilen açık bir alan bizleri karşılıyor. Burada öneri TESKİ projesinin, artık belediye alanları ve kültür alanları olarak ikiye ayrıldığı da hissedilmeye başlanıyor. Sosyal tesisler, +-0.00 ve -5.00 kotlarında, halkın kolayca ulaşabileceği bir şekilde konumlandırılmış, dışarıdan gelecek kullanıcıların da kullanabilecekleri şekilde hizmet binasından aynı kabuk altında kalacak şekilde kısmen koparılmıştır. +5.50 kotunda başlayan idari birimler, +17.50 kotunda başkanlık katı ve genel müdürlük birimleriyle son bulmaktadır. Başkan odası ve genel müdürlük eğime ve "Hayat" a yönlendirilmiştir. Ayrıca başkan ve VIP misafirler için ayrı bir giriş sağlanmıştır.

CEPHE KURGUSU

Cephe tasarımında kent okumaları sırasında karşılaşılan özgün mimari anlayış, estetik ve malzeme kullanımını titizce yansıtan mahallelerin ortak özelliği akla geldi ve TESKİ''yi simgeleyecek özgün bir kurgu düşünüldü. Belki de yeni kent merkezine düşen ilk damlalardan birisi olacak proje için su damlasına karar kılındı.

Cephe bir yandan üzerine düşen bir su damlası tepkisini verirken aynı denklem içinde kullanılan malzemenin form değişkenliği, siluete etkisi ve içeride yaratacağı ışık gölge üzerine parametrik bir tasarım düşünüldü.

Proje alanında farklı yönlerde otopark gereksinimi sağlanmaktadır. Yaklaşık 90 adet açık uygun alanlara yerleştirilmiştir. Ayrıca 1 adet başkanlık park alanı tasarlanmıştır.

Künye
Proje Yeri: Tekirdağ
Proje Tipi: Kamu Yönetim Binası
Proje Tipi Grubu: 2. Mansiyon
Danışman: Uygar Şentürk, Burhan Aydınkal, İsmail Çelik

Pin It
Mimar

Tolga Şentürk

Derya Genç