Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

2. Mansiyon, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Mimari Proje Yarışması

PROJE RAPORU

KONUM

Kent merkezinin kuzey-doğusunda  yer alan tasarım alanı, Tekirdağ-Köse İlyas Köy Yolu tarafından iki parçaya bölünmektedir.  Mevcut imar planlarındaki yolun alt kota alınması ile  bu parçalanmanın önüne geçilmektedir. Buna ek olarak imar planında yer alan ve kent merkezinden tasarım alanına kadar uzanması öngörülen yeşil bant bir diğer önemli girdisidir. Şartname tarafından tariflenen ve korunması önerilen imar planına uyularak ticari yapıların bulundukları ada sistemi korunmuş, buna ek olarak çekme mesafeleri kent parkı baz alınarak yeniden düzenlenmiş ve gabari ölçütleri belirlenmiştir. Ayrıca Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binasının konumlandığı alan, vista yönelimi açısından da farklı zenginliklere ev sahipliği yapmaktadır.

PROGRAM

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binası için önerilen yapı, mimari ihtiyaç programı doğrultusunda birbirinden farklı işlevleri barındırmaktadır. Bunun yanı sıra, yeni kent vizyonunda söz konusu alanın makro ölçekte yeni odak noktası olması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, farklı nitelikteki kamusal yapılar, odak noktası çevresinde ard arda sıralanarak kamusal bir güzergah tariflemektedir. Ayrıca eski kent merkezinden tasarım alanına dek uzanan lineer kurgudaki yeşil bant da kamusal güzergah ile kesişerek kentin yeni meydanını oluşturmaktadır. Bu noktada ana kurgu, tüm kamusal yapı ve meydanların tek kotta çözülerek sürekli ve erişilebilir bir platform oluşturma fikri üzerine oturur.

MEKANSAL OLUŞUM

Kamusal Platform, düşük eğimli arazinin tepe noktasına oturarak platform üstü ve platform altı olmak üzere iki farklı kullanım sistematiği tariflemektedir. Platform üzeri, Belediye ve Resmi Kurum Meydanları, Sosyo-Kültürel donatılar, kamusal işleyiş güzergahı ve yeşil rekreasyon alanlarını organize etmektedir. Platform altında ise tabi eğimin yarattığı boşluklar, yeraltı otoparkı, ticari birimler ve Belediye Konferans Merkezi birimleriyle doldurulmaktadır. 

HACİM

Kentli etkileşimini tetikleyen "Hizmet Binası ve Meydan", kamusal platform ile tanımlanmıştır. Platform, farklı noktalardan aldığı kentli hareketlerini hizmet binasına yönlendirmektedir. Bu yönlenimi tarifleyen ana unsur, yapı dahilinde üçünçü boyutta organize olan bir iç hacimdir. İç Hacim sadece bir yüzey, bir sınır ya da döşeme olarak tariflenmemektedir. Kentli etkileşim mekanını bu unsurlardan bağımsız olarak tanımlayan ve üçüncü boyutta hacmi saran bir boşluktur. Bu boşluk Tekirdağ iklimsel verileri göz önünde bulundurularak kentlinin nefes alacağı ve yapıiçi işlevlerin, doğal havalandırma ve doğal aydınlatma gibi yapı kullanım kalitesini artıran, sürdürülebilirlik kavramı ile örtüşen bir tasarım girdisine dönüşmesi amaçlanmaktadır. Bu tasarım girdisi, belediye ziyaretçilerinin aktif şekilde sirküle edildiği rampa sistemi ile desteklenmektedir. Belediye ziyaretçi hareketlerini koordine eden bu sistem, belediye meclisi ile sonlanarak yöneten ve yönetilenin aynı platformda şeffaf yönetim ilkesi ile buluşmasını sağlar.

İhtiyaç programında  nitelik yönünden benzerlik taşıyan şube ve müdürlüklerin, kendi içlerinde 4 ana gruba ayrıştırılarak tek bir kitlede çözümlenmesi mimari dili şekillendiren önemli bir etmendir. Böylelikle, yapı gabarisi hafifletilerek, ağır kamu yapısı imgesinin önüne geçilmektedir. Aynı zamanda platform altında organize edilen konferans salonu, yemek salonu ve sergi alanları gibi birimler kültür allesine dönüşür ve platform vasıtasıyla hizmet binasından ayrışır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Tekirdağ
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: 2. Mansiyon

Pin It
Mimar

Doğan Türkkan

Cihan Sevindik

Özge Müberra Akyüz

Çağatay Akyüz

Sena İkiz
Yardımcı Mimar(lar)
İnan Tokay