İlgili Projeler

Katılımcı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Mimari Proje YarışmasıKentsel tasarım ilkelerine bağlı kalınarak yarışma alanı üç ana prensipte çözüme kavuşturulmuştur. Bu prensipler öncelikle hizmet, yaya ve ekoloji olarak hedeflenmiştir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi "dengeli, sürüdürlebilir kalkınma" ilkesi doğrultusunda somut adımlar atmalıdır. Sanayi, tarım, turizm ve kırsal yaşam döngüsünün; ülkemize de örnek olacak şekilde yönetimine sahip idari yetki mekanizması Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine sağlanmıştır. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İstanbul Metropolitanına alternatif, "Yenilikçi, çevreci, doğaya saygılı" ve her şeyden önemlisi mutlu ve umutlu insanların yaşadığı yeni bir merkez oluşturmalıdır.

Tekirdağ barındırdığı Balkan kültürü ile dikkat çekmektedir. Park içerisinde tasarlanan "Panayır Alanı" geçmişten günümüze kültürel bir bağdaştırıcı, yerel kimliği güçlendirici, değerlere sahip çıkan bir cazibe öğesi olmuştur. Planlanan meydan işte bu merkezde yapılacak ve binlerce insana yaşam enerjisi verecek organizasyonlara ev sahipliği yapacaktır. Kültür ve sanat içerikli aktivitelere olanak sağlayan gerekli donanımı barındıran "kent parkı" kullanıcı için hem görsel hem işlevsel bir çekim merkezidir.

Proje alanı uygulandığında, "Yeni Kent Merkezi" olarak anılacaktır. Eski merkez olarak kalacak olan bugünkü Tekirdağ şehir merkezi, böylece çok büyük bir şans yakalayacaktır. Tekirdağ merkezinin, uzun yıllardır yaşadığı "kentsel sit alanına günümüz şehirleşme baskısı" birdenbire ortadan kalkacak, kent; özgün kültürel kimliğine yeniden çok daha kolay kavuşacaktır. Eski kent merkezi, tarihi, turistik bir kültür merkezi olacaktır. Bu nedenledir ki yeni kent merkezi planlaması için belirlenen ilkelerde, özellikle Tekirdağ kentinin özgün kent dokusundan, ahşap, cumbalı evlerinden, dar kıvrımlı yokuş sokaklarından bahsedilmemiştir. Eski kent dokusuna saygılı kalınmış onunla bir yarışa girilmemiştir. Yeni kent merkezinde planlanan hizmet binası da bu anlamda kendi oluşturacağı çevresi ile uyumlu, birlikteliği, şeffaflığı, öncülüğü ve kamusal gücü yansıtmalıdır.

Sonuç olarak fonksiyonel, ekonomik, şeffaf, yenilikçi bir kamusal yapı ortaya çıkmıştır. Birçok yönü ile kararlı bir tutum sergileyen yapının elbette ki iyileştirilebilir yönleri bulunmaktadır.

Bu yapı ile, koramın eksenel olarak mekan ve zaman ile birlikte biçimlendiği geleceğe açılan bir kapı önerilmektedir...

Harita
Künye
Proje Yeri: Tekirdağ
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Danışman: Fırat Tekin, Birkan Batı, Özlem Erkarslan

Pin It
Mimar

Harun Çalışkan

Banu Çalışkan

Cemile Yılmaz

Süleyman Türk

Ezgi İyidoğan

Gülşen Kıran

Handan Fındık

Tuğçe Türe

İbrahim Özbay

Yavuz Selim Irgıt