İlgili Projeler

2. Ödül, Çanakkale Belediyesi “Yeşil” Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası YarışmasıMimari Açıklama Raporu

Proje alanı Çanakkale kentinin önemli iki aksının kesişme noktasında yer almaktadır. Atatürk Caddesi, sahil şeridine paralel uzanan kentin önemli ana arterlerinden birisidir. Demircioğlu Caddesi ise sahile dik uzanan sahil şeridi ile kentin iç bölümlerini birbirine bağlayan önemli arterlerden diğeridir.

Tasarım bu iki önemli oto ve yaya arterlerinin birleşme durumu üzerine kurgulanmıştır. Genel yerleşimde ilk olarak iki önemli arterin oluşturduğu kavşak ve yönlenme dikkate alınmıştır. Bina yerleşiminde yeşil bina kriterleri de dikkate alınarak belediye binası, kavşakta önerilen kentsel çukur meydanın güneybatıya bakan kenarına yerleştirilmiştir.

Belediye binasının güneybatıya bakan kısmına yaşama ve çalışma mekanlarının tamamı yerleştirilerek kışın pasif ısı kazancı, yazın güneş kontrolü sağlanması hedeflenmiştir. Belediye binasının kuzeydoğuya bakan yüzeyi ise sağır tutulmuş, ısı kayıpları azaltılmış ve kuzey-kuzeydoğudan esen hakim rüzgardan korunmuştur. Kuzey duvarı boyunca belediye binasının içinde uzanan atrium galeri boşluğundan iç ortama zengin doğal aydınlatma olanağı sunmakta, çapraz havalandırma ve baca etkisi ile kuzey güney doğrultusunda mekanlara kendiliğinden bir hava akımı sağlamaktadır. Böylece bina içinde ısıtma-soğutma-doğal havalandırma-aydınlatma açısından optimize edilen bir mikroklima ortamı yaratılmaktadır. Ayrıca mimari olarak atrium, binada katlar arası görsel iletişimi kurarken, merdiven ve asansörler de atriumun içinde hareket ederek belediye binasının iç dinamiklerinin mekânsal zenginlik içinde olmasını sağlamaktadır.
Doğu batı yönünde uzanan blokta boşluklar oluşturulmuş, doğuya ve batıya bakan cephe yüzeyleri azaltılmıştır. Bu boşluklar yaz koşullarında çapraz havalandırmayı destekler niteliktedir.

Kavşaklardaki oto gürültüsünden uzaklaşarak, ve geriye çekilerek yerleştirilen belediye kompleksi, yeşili iç avluya taşıyarak, kentin ana arterlerine geri çekilerek cephe vermektedir. L şemanın tanımladığı çökertilmiş Kentsel İç Avlu (Çukur Meydan), Güneybatı ve Batı yönüne açılmaktadır. Meydan kış mevsiminde gün boyu güney güneşinin etkisindedir ve pozitif mekan olarak değerlendirilmiştir. Yaz koşullarında Ortası çukurlaştırılarak avlu haline getirilen meydan günün her saatinde kendine gölge bir yüzey bulmaktadır. Meydanda yer alan gölgelemeyi sağlayan PV entegre edilmiş saçaklar üst kotta dinamik, bağlayıcı görsel bir etki oluşturmaktadır. Meclis salonu, çukur meydana fon yapacak şekilde ve geometrik düzeni de değiştirilerek vurgulanmış, kenti ve belediye kompleksini temsil etme yeteneğine sahip hale getirilmiştir.

Belediye binası kente hakim, çukur meydana hakim, çukur meydandaki eylemlere hakim ve halk ile iç içe olacak şekilde konumlandırılmıştır.

Programda önerilen Belediye Binası ve Kültür Merkezi kullanım farklılıkları olduğu için ayrı yapılarda çözülmüştür. Belediye binası girişleri de güvenlikli ve gece kullanımına kapalı tasarlanmıştır. Kültür merkezi ise kentle iç içe günün ve gecenin her saatinde kullanılabilen, kentin ana arterleriyle bütünleşen zeminde ve önerilen çukur meydanın çeperlerinde çözülmüştür. Böylece meydan sürekli kullanılarak pozitif mekan olarak kentin çekim noktalarından birisi haline getirilmiştir.

Nikah salonu kullanım açısından belediye binası ile aynı zamanı paylaşmadığı için ayrı giriş çıkışı olacak şekilde çözülmüştür. Atatürk Caddesinden önerilen Çiçekçiler Sokağından, Kır Düğünü Meydanından ve arsanın yan ve arka cepheleri boyunca uzanan Nene Hatun Sokağı ve Hüseyin Avni Sokaklarından da direk ulaşım sağlanmıştır.

İnşaat yapım teknikleri, kullanılan malzemeler, iklim verilerine uygunluk, doğal ve yenilebilir kaynak kullanımı, ihtiyaç duyulan kadar kapalı alan kullanan, kaynak tüketmeyen ve çevre dostu bir bina önerilmiştir.

Harita
Künye
Proje Yeri: Çanakkale
Proje Tipi: Kamu Yönetim Binası, Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: 2. Ödül
Danışman: Tolga Hazan

Pin It
Mimar

Yakup Hazan

İdil Ayçam